Regulacje

Dokument KID dla ETF notowanych w USA

Od 1 stycznia 2023 r. dokument KIID dla funduszy (UCITS i funduszy inwestycyjnych) został zastąpiony przez dokument KID. W dokumencie KID znajdziesz teraz jeszcze więcej informacji o funduszach, w tym o potencjalnym ryzyku, oczekiwanych zwrotach oraz innych ważnych informacjach. Wyjaśnimy różnice między nimi.

Regulacja 871(m)

Amerykański kodeks podatkowy, znany jako U.S. Internal Revenue Code (IRC), zawiera między innymi regulacja §871(m), który ma na celu (w skrócie) uniemożliwienie obywatelom spoza USA unikania podatku u źródła od amerykańskich akcji poprzez finansowe instrumenty pochodne. Podatek ten ma zastosowanie do dywidend gotówkowych, a normalna stawka wynosi 30%; jednakże formularz W-8BEN pozwala na obniżenie tej stawki do 15%.

Publicly Traded Partnerships (PTP)

W wyniku ostatnich zmian w amerykańskich przepisach, na mocy Internal Revenue Code Section 1446(f), począwszy od 1 stycznia 2023 r. wpływy brutto ze sprzedaży i niektórych wypłat z Publicly Traded Partnerships (dalej również “PTP”), które nie mają zwolnień kwalifikowanych, posiadanych przez rezydentów podatkowych spoza USA (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty), będą podlegały potrąceniu 10% podatku u źródła.

Disclaimer:
LYNX nie udziela porad podatkowych ani prawnych. Informacje na tej stronie zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady podatkowej ani prawnej i nie należy na nich polegać. W przypadku jakichkolwiek niejasności i/lub trudności zawsze zaleca się konsultację z doradcą podatkowym i/lub prawnym.