Surowce

Tutaj znajdziesz wszystko, co dotyczy handlu surowcami na giełdzie. Większość inwestorów handluje akcjami, ETF albo innymi klasami papierów wartościowych. Handel surowcami jest zwykle trudniejszy i odbywa się najczęściej za pośrednictwem futures.

Surowcami można jednak handlować także na przykład za pośrednictwem ETP, a w przypadku złota i srebra możliwe są również inwestycje bezpośrednie. Przedstawimy ci najpopularniejsze surowce, prognozy ich zmian kursowych, jak również możliwości i ryzyka inwestycyjne. Ponadto, najważniejsze surowce poddamy analizie technicznej, która jest wyjątkowo istotna w handlu surowcami.

Surowce: perspektywy, instrukcje i wskazówki dotyczące handlu w 2024 rokuNajczęstsze pytania dotyczące surowców

Czym są surowce?

Surowce to nieprzetworzone kopaliny występujące w naturze. Rozróżniamy surowce twarde, obejmujące metale – na przykład złoto, srebro, miedź czy aluminium; paliwa kopalne, do których należą na przykład ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel, a także surowce miękkie pochodzące z rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Chodzi więc o nieprzetworzone surowce.

Które surowce są najistotniejsze?

Do najważniejszych surowców należą metale, takie jak złoto, srebro, platyna, nikiel, pallad, cynk czy miedź; ropa naftowa i gaz ziemny; pierwiastki ziem rzadkich, ale też na przykład produkty rolnictwa, takie jak pszenica, kukurydza, kawa, kakao, ryż, cukier, bawełna, bydło czy wieprzowina. Prognozuje się, że w przyszłości na znaczeniu zyskają również inne surowce, które wykorzystywane są w produkcji nowych technologii. Zwłaszcza zaś lit, kobalt, fosforany, gal, czy też neodym, mające szerokie zastosowanie w dziedzinie technologii informacyjnych, transportu oraz ochrony zdrowia.

Czy metale są surowcami?

Zasadniczo metale można traktować jak surowce. Metalem jest jednak na przykład także stal, która z chemicznego punktu widzenia nie jest metalem, ale stopem, a więc nie jest surowcem w ścisłym znaczeniu tego słowa. Do kategorii metali zaliczane są również tak zwane pierwiastki ziem rzadkich, jak na przykład itr czy neodym.

Jakie rodzaje surowców wyróżniamy?

Surowce podzielić można na różne kategorie: surowce kopalne lub energetyczne, do których zaliczają się ropa naftowa oraz gaz ziemny. Kolejnym rodzajem są metale, takie jak na przykład złoto, srebro, platyna itd., a ponadto metale przemysłowe, do których zalicza się miedź, aluminium, nikiel itd. Ostatnią kategorię stanowią surowce miękkie, obejmujące zwłaszcza produkty spożywcze i pasze, będące produktem rolnictwa, takie jak zboża, kukurydza, kawa, kakao, cukier bądź mięso. Jednak zalicza się do nich również na przykład bawełna albo guma.

W jaki sposób handlować surowcami?

Handel surowcami odbywa się bezpośrednio między sprzedającymi a kupującymi. Ponadto istnieją specjalne giełdy surowców, na których handluje się surowcami na dużą skalę. Handel surowcami na giełdzie odbywa się zwykle za pośrednictwem kontraktów futures. Prawdopodobnie najważniejszą giełdą towarową futures jest New York Mercantile Exchange (NYMEX). Istnieje jednak wiele innych znaczących giełd surowców, jak na przykład Chicago Board of Trade (CBOT) czy Chicago Mercantile Exchange (CME).

Jak kształtowane są ceny surowców?

Ceny surowców kształtowane są na podstawie popytu i podaży na specjalistycznych giełdach – tzw. giełdach surowców, takich jak na przykład New York Mercantile Exchange (Nymex). Ceny towarów podawane są zwykle w USD. Ponieważ surowcami handluje się na giełdzie zwykle za pośrednictwem futures, ich ceny często odpowiadają cenom kontraktów futures. Surowce są zasadniczo bardzo zmienne i podlegają dużym wahaniom cenowym.

W jaki sposób można inwestować w surowce?

Surowcami handluje się na giełdach terminowych za pośrednictwem kontraktów futures. W większości przypadków możliwy jest również handel opcjami na te kontrakty futures. Ponieważ bezpośredni handel kontraktami wymaga zazwyczaj dużych nakładów finansowych, inwestorzy indywidualni mogą inwestować w surowce poprzez ETP, takie jak na przykład ETF lub ETC. Alternatywą są warranty i certyfikaty. Oprócz tego można też zainwestować w akcje spółek surowcowych, w przypadku których zmiany wartości idą często krok w krok za zmianami wartości surowca, na którym opierają się aktywa spółki.