Margin trading czyli handel z dźwignią, często określany też handlem z lewarem oznacza inwestowanie za pomocą pożyczonych pieniędzy. Inwestowanie z użyciem środków brokera jest popularne, ponieważ pozwala inwestorom na zakup większej ilości produktów finansowych (np. akcji, opcji, kontraktów terminowych itp.) niż mogliby kupić za własne środki.

Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej brzmi atrakcyjnie i może przynieść wyższe zyski, ale niesie też ryzyko dużych strat. W tym artykule przyjrzymy się, jak działa margin trading. Dowiedz się jakie są korzyści i zagrożenia handlu z dźwignią. Jeśli szukasz brokera do handlu akcjami, kliknij tutaj.

Czym jest handel z dźwignią?

Margin trading dzięki użyciu dźwigni finansowej oferuje inwestorom możliwość zajmowania większych pozycji niż byłoby to możliwe przy użyciu tylko ich własnych pieniędzy. Dzięki użyciu środków strony trzeciej (brokera) czyli dźwigni lub lewara, wyniki z inwestycji są zwielokrotnione. Dźwignia finansowa może prowadzić do większych zysków, ale także potencjalnie do większych strat.

MARGIN
Czym jest MARGIN czyli depozyt zabezpieczający?
Margin jest depozytem zabezpieczającym utrzymywanym przez brokera dla transakcji na papierach wartościowych. Inwestorzy, którzy chcą kupić akcje lewarowane (marżowe), wykorzystują swój kapitał jako zabezpieczenie obrotu pożyczonymi pieniędzmi. Środki, które są wykorzystywane jako margin nie mogą być wykorzystywane do otwierania pozycji. Jeśli kapitał własny na Twoim rachunku nie jest wystarczający do pokrycia depozytu zabezpieczającego potrzebnego do utrzymania otwartych pozycji, otrzymasz wezwanie do jego uzupełnienia (tzw. margin call). Broker ma prawo do likwidacji pozycji, jeśli depozyt ubezpieczający nie zostanie uzupełniony do wymaganej wysokości.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla instrumentów finansowych są określane na podstawie rodzaju instrumentu, zasad panujących na giełdzie na której notowany jest dany instrument oraz wewnętrznych ustaleń brokera. Zobacz jak w praktyce działa handel z dźwignią na poniższych przykładach.

Przykład 1: 

Inwestor posiada 10 000 USD na rachunku marżowym i kupuje akcje o wartości 8 000 USD. Tym samym nie handluje on z użyciem dźwigni, ponieważ w pierwszej kolejności wykorzystywane są jego własne środki, które w pełni wystarczają na pokrycie zakupu. Ponieważ nie pożycza żadnych środków od brokera, ten nie wymaga od niego żadnego depozytu zabezpieczającego na poczet pożyczonych środków. Tym samym inwestor nie płaci odsetek od pożyczonych środków. Nie grozi mu także margin call. Maksymalna strata inwestora to 8tys. USD, czyli nie więcej niż wartość jego rachunku. 

Przykład 2: 

Inwestor ma 10 000 USD na rachunku marżowym i kupuje akcje za 15 000 USD. Do zakupu w pierwszej kolejności wykorzystuje 10 000USD własnych środków, a następnie pożycza 5 000 USD środków brokera. Inwestor zapłaci odsetki tylko od pożyczonych 5 000 USD. W takim przypadku istnieje też ryzyko margin call, ponieważ teoretycznie może stracić więcej niż swoje pierwotne 10 000 USD.

Jeśli wymagana wysokość depozytu zabezpieczającego dla tej transakcji to 50% to wymagany przez brokera margin wyniesie 7500 USD (50% * 15 000 USD). W takim przypadku inwestor może się spodziewać margin call, gdy strata z inwestycji wyniesie 2500 USD lub więcej.

Handel z dźwignia jest możliwy tylko dla posiadaczy rachunku marżowego. Zakup akcji za pożyczone środki nie jest możliwy w przypadku rachunku gotówkowego. Handel inne produktami, takimi jak opcje, futures i forex również odbywa się w oparciu o depozyt zabezpieczający.

Zalety handlu z dźwignią

Zaletą margin trading jest to, że pozwala on inwestorom na zajmowanie większych pozycji. Jeśli Twoja ocena rynku okaże się trafna i cena porusza się w przewidzianym przez Ciebie kierunku, zyski są wyższe dzięki wykorzystaniu dźwigni. Z dźwignią finansową wiąże się jednak zwiększone ryzyko strat. Należy również pamiętać, że niektóre produkty finansowe są zbudowane w taki sposób, że same w sobie są lewarowane (na przykład kontrakty futures lub opcje). 

Nie musisz czekać na zaksięgowanie transakcji

Na rachunku pieniężnym ważna jest data zaksięgowania transakcji czyli tzw. settlement date. Termin ten odnosi się do opóźnienia pomiędzy wykonaniem transakcji a faktycznym jej zaksięgowaniem (tzn. aktywów lub środków na rachunku). Okres ten wynosi zazwyczaj 2 dni robocze i w praktyce oznacza, że po sprzedaży pozycji na akcjach musisz czekać kolejne 2 dni robocze zanim będziesz mógł wykorzystać otrzymane środki z transakcji na ponowny zakup papierów wartościowych.

W przypadku rachunku gotówkowego przy wymianie środków na inną walutę standardem jest czekanie 2 dni zanim będziesz mógł korzystać z zakupionej waluty. 

Takie ograniczenia nie obowiązują na rachunku marżowym. Tutaj broker pozwoli Ci otworzyć pozycję, nawet jeśli Twoje środki z transakcji nie są jeszcze w pełni zaksięgowane na rachunku. 

Zakup aktywów w zagranicznej walucie 

Jeśli chcesz zakupić aktywa na rynkach zagranicznych, które są notowane w innej walucie niż ta, którą obecnie posiadasz na rachunku, kwotę na zakup w obcej walucie możesz pożyczyć od brokera

Pożyczenie środków na transakcję w obcej walucie skutkuje częściowym ograniczeniem ryzyka walutowego. Pożyczoną walutę zwrócisz dopiero wtedy, gdy sprzedasz zakupione papiery wartościowe lub kiedy uznasz to za stosowne.

Na rachunku marżowym działa to tak, że w przypadku, gdy nie posiadasz odpowiedniej waluty na swoim rachunku przed dokonaniem zakupu na zagranicznej giełdzie, pożyczenie waluty następuje automatycznie w momencie otwarcia nowej pozycji. Podobnie, pożyczka jest automatycznie spłacana po sprzedaży aktywów. Należy pamiętać jednak, że przez cały okres trwania pożyczki płacisz odsetki w wysokości określonej przez brokera.

Short selling: możliwość krótkiej sprzedaży

Krótka sprzedaż to wypożyczenie akcji od innych inwestorów w celu ich sprzedaży. Przez cały czas trwania wypożyczenia aktywów płacisz odsetki od ich wartości. Wysokość odsetek jest różna dla różnych akcji a ich aktualną wysokość możesz w dowolnym momencie sprawdzić na platformie handlowej. Potencjalne ryzyko przy krótkiej sprzedaży jest nieograniczone. Sprzedajesz akcje, których nie posiadasz, a jedynie wypożyczasz. Liczysz, że ich cena będzie spadać a Ty odkupisz je z zyskiem. Teoretycznie jednak cena akcji może rosnąć w nieskończoność, dlatego w przypadku krótkiej pozycji strata może być nieograniczona.

Ryzyka w handlu z dźwignią

Margin trading niesie ze sobą kilka zagrożeń, których inwestorzy powinni być świadomi.

Efekt dźwigni 

Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej potencjalne zyski i straty są większe. Załóżmy, że kupujesz akcje za dwukrotność kwoty, którą masz w gotówce na koncie. Wtedy spadek wartości portfela o 50% może spowodować całkowitą stratę Twoich własnych środków. Przy wyższej dźwigni może się zdarzyć, że stracisz więcej niż Twoja początkowa inwestycja. Ponadto, w okresach zwiększonej zmienności, wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających mogą wzrosnąć, co może spowodować szybsze wezwanie do uzupełnienia depozytu (tzw. margin call). 

Strata, która może przekroczyć początkowy depozyt 

Handel z dźwignią oznacza również, że możesz stracić więcej niż Twoje początkowe środki. W przypadku wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) inwestorzy muszą wpłacić dodatkowe środki na rachunek lub zamknąć część pozycji w swoim portfelu, jeśli nie chcą, żeby broker zrobił to automatycznie. Rachunki gotówkowe (cash) nie pozwalają na zastosowanie dźwigni finansowej. W tym przypadku maksymalna strata jest ograniczona do wysokości Twojej inwestycji początkowej. 

Odsetki debetowe 

Jak zwykle w przypadku pożyczania pieniędzy, handel z wykorzystaniem dźwigni również nie jest darmowy. Płacone odsetki zmniejszają zyski z inwestycji i w dodatku zależą od wartości stóp procentowych a więc mogą się wahać zmieniając tym samym stopę zwrotu z inwestycji. Wykorzystywanie dźwigni finansowej zwiększa zmienność portfela. Dlatego jeśli handlujesz z użyciem dźwigni to warto uważnie monitorować oprocentowanie od płaconych odsetek. 

Jak mądrze handlować z użyciem dźwigni? 

Ryzyko związane z margin trading jest znaczne, dlatego ważne jest jego ograniczanie. Pierwszym i najprostszym sposobem jest ograniczenie dźwigni finansowej czyli kwoty pożyczanych środków. Im większe zaagnażowanie Twoich środków własnych w inwestycję (i tym samym niższa użyta dźwignia) tym większe prawdopodobieństwo, że straty nie spowodują od razu wezwania do uzupełnienia depozytu (margin call). Gdy stosujesz handel z dźwignią podczas gdy rynek podlega dużym wahaniom, znaczna dźwignia finansowa może mieć katastrofalne skutki.

Innym sposobem na ograniczenie ryzyka w handlu z użyciem dźwigni jest stosowanie zdywersyfikowanego portfela. Zdywersyfikowany portfel ma tę zaletę, że ceny jego niektórych akcji rosną, podczas gdy innych – spadają. Zmniejsza to ryzyko dużych strat i czyni korzystanie z dźwigni bezpieczniejszym. 

Odpowiednie przygotowanie i plan inwestycyjny również pomagają zmniejszyć ryzyko podczas handlu z dźwignią. Wielu inwestorów wpada w panikę w momencie gdy zaczynają ponosić straty, jednak nic z tym nie robią i obserwują jak poniesione straty dalej rosną. Solidny plan inwestycyjny sprawi, że będziesz wiedział co zrobić w przypadku nagłych i niespodziewanych ruchów cen. Częścią takiego przygotowania i planu jest świadomość i gotowość do ponoszenia strat.

Czy istnieje rozsądna wielkość dźwigni? 

Czy wiesz, że nawet najwięksi inwestorzy na świecie wspierają się dźwignią finansową? Przykładem jest chociażby Warren Buffet. Fundusz Berkshire Hathaway stosuje średnią dźwignię finansową na poziomie 1,6. Przy okazji inwestuje przede wszystkim w spółki o niskiej becie (niskiej zmienności). To wyjaśnia, dlaczego Berkshire osiąga stosunkowo wysoką zmienność, mimo że inwestuje w dobrze zdywersyfikowany portfel zbudowany z relatywnie stabilnych spółek.

Nie ma jednak czegoś takiego jak rozsądna wielkość dźwigni i zależy ona od indywidualnego apetytu na ryzyko, przyjętej strategii inwestycyjnej i składu portfela. Jeśli inwestujesz w spółki o dużej zmienności, rozsądnie byłoby ograniczyć dźwignię. Portfel zawierający głównie fundusze defensywne może sobie pozwolić na nieco większą dźwignię finansową. 

Wyższa dźwignia może być odpowiednia dla aktywnych inwestorów. W takich przypadkach wypadałoby zastosować przemyślaną strategię handlową i zdyscyplinowany money management.

Podsumowanie i słownik przydatnych pojęć

  • Margin trading polega na wykorzystaniu pożyczonych pieniędzy od brokera do sfinansowania transakcji, przy czym zakupione produkty finansowe służą jako zabezpieczenie pożyczki. 
  • Depozyt zabezpieczający to określona wartość (zarówno środków pieniężnych jak i aktywów), którą musisz mieć na swoim rachunku aby otworzyć lub utrzymać pozycje na niektórych (lewarowanych) instrumentach finansowych.
  • Margin debt to ilość środków pożyczonych od brokera na rachunku marżowym.
  • Margin call czyli wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego ma miejsce, gdy jego wartość spadnie poniżej minimum ustalonego przez brokera. W tym momencie inwestor musi sprzedać część portfela lub zasilić swój rachunek dodatkowymi środkami. Minimalna kwota depozytu zabezpieczającego u większości brokerów wynosi od około 30% do 40% wartości inwestycji. LYNX ma bardzo korzystne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. 
  • Overnight maintenance margin to depozyt zabezpieczający wymagany do utrzymania pozycji przez noc, kiedy giełdy są zamknięte. Trzymanie produktów finansowych poza godzinami handlu sprawia, że nie można ich natychmiast sprzedać. Z tego powodu wysokość depozytu nocnego jest zazwyczaj wyższa niż tzw. maintenance margin, który musisz posiadać na rachunku w czasie trwania sesji giełdowej.
  • Minimalna wartość rachunku marżowego wymagana do rozpoczęcia rozpoczęcia handlu z dźwignią to w przypadku rachunków poprzez LYNX 2.000 EUR lub równowartość w innej walucie. 
  • Initial margin określa, jaką wartość rachunku musimy posiadać do otworzenia danej pozycji. Wymagana kwota środków własnych zależy od instrumentu finansowego. W przypadku akcji wynosi ona od 15% do 30% ceny zakupu i generalnie jest niższa dla produktów o mniejszej zmienności. 

Handel z użyciem dźwigni za pośrednictwem LYNX 

Za pośrednictwem LYNX można otworzyć rachunek pieniężny lub rachunek marżowy. W zależności od Twojej wiedzy, doświadczenia i produktów, którymi chcesz handlować. 

Więcej informacji na temat minimalnych wymagań i korzyści wynikających z posiadania rachunku gotówkowego lub marżowego, kliknij tutaj

Masz już rachunek w LYNX? Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić rachunek gotówkowego na rachunek marżowy.

Informacje na temat sprawdzenia wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających na platformie TWS można znaleźć na tej stronie

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykle:

 BLEKEMOLEN , J. Wat is margin trading? De voor- en nadelen van beleggen met margin LYNX [online]. Opublikowano 20. 10. 2021 [cit. 27. 8. 2022]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart