Analiza międzyrynkowa

Żaden trader nie jest w stanie ze 100 % pewnością przewidzieć rozwoju cen akcji czy reakcji rynków na aktualne wiadomości giełdowe. W celu zwiększenia szans na osiągnięcie zysku na giełdzie i minimalizacji ryzyka straty warto uzupełnić trading o analizę konkretnych faktów i liczb.

Do wyceny akcji w pierwszej kolejności wykorzystuje się albo analizę fundamentalną, skupiającą się na kluczowych danych na temat spółki albo analizę techniczną, podczas której interpretowane są historyczne wahania cen papierów wartościowych. Do analizy portfela wykorzystywana jest analiza ryzyka w przebiegu której znajdujące się w portfelu papiery wartościowe oceniane są na podstawie aktualnych liczb i historycznych danych o ich rentowności. Kolejną analizą stosowaną w handlu, która zyskuje na popularności wśród inwestorów indywidualnych, jest tzw. analiza międzyrynkowa.

Analizą międzyrynkową bada relacje między różnymi klasami aktywów. Instrumentami które przeważnie podlegają analizie międzyrynkowej są akcje, obligacje, surowce i waluty. Istnieje teoria, że kapitał porusza się w cyklach i w zależności od rentowności przesuwa się w ramach jednego cyklu pomiędzy rynkami akcji, obligacji, surowców oraz walut. Ruchy tych rynków bardzo rzadko są zsynchronizowane. Wspomniane zależności pomiędzy poszczególnymi rynkami są jednocześnie podstawowymi wskaźnikami analizy międzyrynkowej.

Jeśli na przykład rynek akcji zanotuje gwałtowne spadki, kapitał może zostać przesunięty do obligacji albo do tzw. „bezpiecznych przystani”, za jakie uważa się tradycyjnie na przykład złoto oraz franka szwajcarskiego. Odpowiednia dystrybucja kapitału może ograniczyć potencjalne straty podczas burzliwych okresów, a także zapewniać zysk w perspektywie długoterminowej. Ze względu na fakt, że brokerzy online oferują dostęp do dużej ilości rynków, aktualnie również inwestorzy indywidualni mają szansę korzystać z analizy międzyrynkowej, by łatwo modyfikować dywersyfikację kapitału w ramach swojego portfela inwestycyjnego.

Ciekawostki na temat analizy międzyrynkowej