Minimalne wymagania do otwarcia
rachunku inwestycyjnego

Na niniejszej stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań, które należy spełnić, aby założyć rachunek inwestycyjny za pośrednictwem brokera online LYNX.

Minimalny wiek

Minimalny wiek wymagany do otwarcia rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem brokera online LYNX to 18 lat. W przypadku rachunku marżowego granica wieku ustalona została na 21 lat. Posiadając rachunek marżowy, możesz wykorzystywać efekt dźwigni i korzystać z możliwości krótkiej sprzedaży.

 

Handel oparty o depozyt zabezpieczający

Do handlu na rachunku marżowym wartość rachunku (papiery wartościowe + gotówka) musi nieprzerwanie wynosić  ponad 2000 EUR. Jeżeli wartość rachunku spadłaby poniżej tej wartości, rachunek tymczasowo przekształcany jest w rachunek gotówkowy, dopóki środki na nim ponownie nie przekroczą granicy 2000 EUR. Przekształcenie w rachunek gotówkowy standardowo będzie się wiązać z zamknięciem dotychczasowych pozycji opartych o depozyt zabezpieczający. 

Minimalna wysokość depozytu

W celu aktywacji rachunku do handlu należy wpłacić depozyt o minimalnej wartości 15.000 PLN. Depozyt może być uiszczony w postaci transferu środków pieniężnych poprzez przelew bankowy lub przeniesienia aktywów z rachunku innego brokera. Żeby otworzyć i prowadzić rachunek marżowy, jego minimalna wartość całkowita wynosić musi 2000 EUR (gotówka + papiery wartościowe).

Oferowane rodzaje rachunków

Informacje o rodzajach rachunków dostępnych za pośrednictwem brokera online LYNX

W LYNX możesz z łatwością założyć rachunek gotówkowy i marżowy. Ten ostatni oferuje więcej możliwości inwestycyjnych.

 

W przypadku rachunku gotówkowego mogą upłynąć nawet 3 dni, zanim zysk z transakcji na rachunku będzie dostępny do dalszego wykorzystania. Te same ograniczenia dotyczą wypłata tych środków lub ich reinwestycji. W przypadku rachunku marżowego te ograniczenia nie występują. Rachunek marżowy jest niezbędny do handlu na rynku forex oraz za pośrednictwem kontraktów CFD i do zajmowania krótkich pozycji (short selling). Jeśli otworzyłeś rachunek gotówkowy w każdej chwili możesz go przekształcić w rachunek marżowy. Jeżeli wartość rachunku marżowego jest zbyt niska, traktowany jest jak rachunek gotówkowy.

Zestawienie charakterystyk różnych rodzajów rachunków znajdziesz tutaj:

 Rachunek gotówkowyRachunek marżowy
Minimalny wiek18 lat21 lat
Minimalna wartość rachunku-2 000 EUR lub ekwiwalent w innej walucie
Handel oparty o depozyt zabezpieczającyNie (za produkty trzeba zapłacić pełna kwotę)Tak (Jeżeli wartość rachunku (gotówka + papiery wartościowe) wynosi co najmniej 2000 EUR
Krótka sprzedażNieTak
Dostępne produktyAkcje, opcje (pozycja długa i pozycja krótka z pokryciem)Wszystkie produkty
DaytradingOgraniczony (w ramach dostępnego salda gotówkowego)
Tak
Termin rozliczeniaDo 3 dniDo 3 dni (księgowanie środków po zamknięciu pozycji oraz kredytów odbywa się natychmiast)
WymaganiaWystarczające środki finansoweWystarczające środki finansowe (wymagania są wyższe niż w przypadku rachunku gotówkowego)
Wykorzystane subrachunkiPapiery wartościowePapiery wartościowe
Kalkulacja depozytu zabezpieczającego-Ocena rentowności całego portfela w razie ewentualnych wydarzeń giełdowych