Lista obserwowanych

W tym artykule pokażemy, jak tworzyć nowe i edytować istniejące listy obserwowanych na każdej z platform. Wybierz żądaną platformę w menu po lewej stronie.

LYNX+

Utwórz nową listę obserwowanych

Wybierz zakładkę Obserwowane z menu głównego. Aby utworzyć nową listę obserwowanych, kliknij Dodaj listę obserwowanych lub wybierz ją z menu rozwijanego, klikając Lista

Następnie zostaniesz poproszony o dodanie nazwy dla tej konkretnej listy obserwowanych.

Dodaj produkty do listy obserwowanych

Papiery wartościowe i produkty możesz dodawać do określonej listy obserwowanych przy użyciu paska wyszukiwania Dodaj do listy obserwowanych. Możesz je dodać, wyszukując według nazwy, tickera lub kodu ISIN.

Edytuj listę obserwowanych

Aby zmienić nazwę listy obserwowanych, kliknij menu rozwijane i wybierz symbol długopisu aby edytować nazwę.

Jeśli chcesz usunąć produkt, który wcześniej dodałeś do listy obserwowanych, użyj symbolu usuwania po prawej stronie mieszczący się obok przycisków kupna i sprzedaży.

Handel z listy obserwowanych

Możliwe jest dokonywanie transakcji na LYNX+ z listy obserwowanych, można to łatwo zrobić dzięki obecności przycisków kupna i sprzedaży po prawej stronie. Jeśli chcesz zobaczyć wykres danego produktu, możesz kliknąć ikonę wykresu . W nowym oknie pojawi się wykres, który można dostosować do własnych upodobań za pomocą różnych wskaźników.

Trader Workstation

Utwórz nową listę obserwowanych

Kliknij prawym przyciskiem myszy “+” w prawym górnym rogu i wybierz Watchlist, a nastepnie Browse Lists.

W dolnej części strony Browse Lists wybierz opcję New Watchlist.

Tutaj możesz również załadować istniejące listy obserwowanych.

Listy obserwowanych utworzone na platformie TWS i aplikacji mobilnej LYNX Trading są zapisywane w chmurze i dostępne do wyświetlania na obu platformach.

Dodaj produkty do listy obserwowanych

Możesz je dodać, wyszukując według nazwy, tickera lub kodu ISIN.

Dodaj zsynchronizowaną listę obserwowanych

Kliknij “+” w prawym górnym rogu i wybierz Watchlist.

Wybierz listę obserwowanych z sekcji Available.

Przejrzyj zawartość listy obserwowanych, a następnie kliknij przycisk Add, aby dodać ją do okna listy obserwowanych.

Edytuj listę obserwowanych

Aby zmienić nazwę listy obserwowanych, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Watchlist i wybierz opcję Rename

Jeśli chcesz usunąć produkt, który wcześniej dodałeś do listy obserwowanych, kliknij wiersz, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk Delete.

Możesz także dodać niestandardowe kolumny, klikając kolumnę prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Customize Layout.

Handel z listy obserwowanych

Na liście obserwowanych można handlować w taki sam sposób, jak na każdej innej stronie. Instrukcje dotyczące handlu na platformie TWS można znaleźć tutaj.

Aplikacja LYNX Trading App

Utwórz nową listę obserwowanych

Po zalogowaniu się do aplikacji LYNX Trading App można przejść do zakładki Watchlists w dolnej części ekranu.

Tutaj będziesz mieć możliwość przeglądania swoich list obserwowanych i tworzenia nowych, naciskając zakładkę + New Watchlist w górnej części ekranu.

Listy obserwowanych utworzone w TWS i aplikacji mobilnej LYNX Trading App są zapisywane w chmurze i dostępne do wyświetlania na obu platformach.

Dodaj produkty do listy obserwowanych

Na liście obserwowanych kliknij przycisk Add Instrument i wyszukaj żądany produkt.

Kliknij produkt, aby dodać go do listy obserwowanych.

Dodaj zsynchronizowaną listę obserwowanych

Kliknij menu w lewym górnym rogu, ikonę z trzema paskami i przejdź do sekcji Configuration.

W menu Configuration znajdź sekcję Cloud i wybierz Watchlist Import.

Tutaj można znaleźć zapisane listy obserwowanych i bibliotekę. Wybierz watchlist, aby ją zaimportować.

Edytuj listę obserwowanych

Edytuj swoją listę obserwowanych, naciskając trzy kropki w prawym górnym rogu. W tym miejscu można zmienić nazwę listy obserwowanych lub edytować instrumenty.

Możliwe jest również dodanie niestandardowych kolumn do listy obserwowanych.

Instrumenty można usuwać z listy obserwowanych, zaznaczając je i naciskając ikonę kosza na śmieci.

Handel z listy obserwowanych

Możesz wybrać żądany produkt z listy obserwowanych i kliknąć go ponownie, aby otworzyć stronę produktu.

Tutaj możesz handlować danym produktem.

Najczęściej zadawane pytania

Obecnie nie jest możliwe importowanie list obserwowanych pomiędzy LYNX+ i TWS.

Możliwe jest dodawanie niestandardowych kolumn do list obserwowanych w TWS i aplikacji LYNX Trading, w LYNX+ funkcja ta nie jest jeszcze dostępna.

Możesz wykonać kroki opisane w sekcjach Edytuj listę obserwowanych, aby dostosować kolumny.

Można kliknąć nazwę kolumny, aby automatycznie posortować listy obserwowanych według określonych kryteriów.

Można również dodać nagłówki grup i puste wiersze na platformie transakcyjnej TWS, aby jeszcze bardziej uporządkować pozycje na liście obserwowanych.