Subskrybcja danych rynkowych

Platformy transakcyjne za pośrednictwem LYNX zazwyczaj domyślnie wyświetlają 15-minutowe opóźnione kwotowania, jeśli zezwala na to giełda. Dostęp do bezpłatnych i płatnych pakietów danych w czasie rzeczywistym można uzyskać w sekcji Market Data Subscriptions w Zarządzaniu Kontem.

ważne
Wymagania:
 • Do subskrypcji danych rynkowych w czasie rzeczywistym wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 200 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).
 • Niezależnie od posiadanego pakietu danych, zlecenia będą zawsze przesyłane i realizowane w czasie rzeczywistym.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Welcome a następnie Settings.

Subskrypcja danych rynkowych

W Ustawieniach (Settings), w kolumnie Trading Platform przejdź do Market Data Subscriptions aby wyświetlić bieżące pakiety danych.

Aby dodać nowe, kliknij ikonę ⚙️ (koło zębate) po prawej stronie Current GFIS Subscriptions. Przedstawiony zostanie przegląd różnych regionów handlowych i dostępnych pakietów danych rynkowych. Wybierz żądany region, a następnie wybierz pakiety, które chcesz subskrybować, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.

Po dokonaniu wyboru, kliknij przycisk Continue, aby przejrzeć swoje wybory. Potwierdź subskrypcję, klikając OK.

Dane w czasie rzeczywistym będą natychmiast dostępne na wszystkich platformach.


Informacja dla subskrybentów danych rynkowych:

 • Aby wyświetlić dane rynkowe w czasie rzeczywistym na platformie Trader Workstation, należy zresetować połączenie (Ctrl+Alt+F w systemie Windows, Control+Option+F w systemie Mac) lub ponownie uruchomić platformę.
 • Opłaty są naliczane natychmiast po dokonaniu subskrypcji, a następnie na początku każdego miesiąca wszystkie opłaty zostaną przeliczone po bieżącym kursie wymiany w dniu rozliczenia i potrącone w walucie bazowej.
 • Opłata jest naliczana za cały miesiąc, niezależnie od daty rozpoczęcia subskrypcji.
 • Bez logowania sie na platformy przez okres 60 dni wszystkie subskrypcje są automatycznie anulowane na koniec miesiąca.

Rezygnacja z subskrypcji danych rynkowych

W Ustawieniach (Settings), przejdź do Market Data Subscriptions aby wyświetlić bieżące pakiety danych.

Aby anulować subskrybcje, kliknij ikonę ⚙️ (koło zebate) po prawej stronie Current GFIS Subscriptions. Zostanie wyświetlony przegląd różnych regionów handlowych i dostępnych pakietów danych rynkowych. Wybierz żądany region, a następnie wybierz pakiety, z których chcesz zrezygnować, odznaczając odpowiednie pola wyboru.

Po odznaczeniu kliknij przycisk Continue, aby przejrzeć swoje wybory. Sprawdź i sfinalizuj, wybierając OK.
Dane rynkowe w czasie rzeczywistym pozostaną aktywne na wszystkich platformach przez pozostały okres subskrypcji

.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Zaloguj się do platformy Trader Workstation i otwórz listę obserwowanych aktywów.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrane aktywo i wybierz Manage Market Data.
 3. Ta czynność otwiera Subskrypcje danych rynkowych w przeglądarce, pokazując dostępne pakiety danych dla wybranego papieru wartościowego.
 4. Wybierz wymagane dane, zaznaczając pola i kliknij przycisk Continue.
 5. Przejrzyj swoje wybory i potwierdź, wybierając OK.
  Spowoduje to aktywację danych w czasie rzeczywistym na wszystkich platformach.

  Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów na platformie Trader Workstation należy zresetować połączenie (Ctrl+Alt+F w systemie Windows, Control+Option+F w systemie Mac) lub ponownie uruchomić platformę.

Przedstawione ceny dotyczą wyłącznie klientów sklasyfikowanych jako nieprofesjonalni i dla danych poziomu 1 (Level 1).

Akcje

Nazwa pakietuKoszt miesięcznyProdukty
European (BATS/Chi-X) EquitiesBezpłatnieAkcje notowane na BATS/Chi-X
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra)16,25 EURAkcje będące w obrocie na XETRA lub Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz certyfikaty będące w obrocie na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych
UK LSE Equities5,00 GBPAkcje w obrocie na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Instrumenty pochodne

Nazwa pakietuKoszt miesięcznyProdukty
German ETF’s and Indices1,35 EURNiemieckie indeksy (np. DAX) i wybrane ETF-y
Eurex Core8,75 EURKontrakty futures, opcje futures, opcje na akcje i indeksy będące przedmiotem obrotu na giełdzie Eurex
Eurex Retail Europe2,00 EURWybrane instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na Eurex (np. Mini-Dax Futures)

Akcje

Nazwa pakietuKoszt miesięcznyProdukty
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle + US Equity and Options Add-On Streaming Bundle10 USD, bezpłatnie przy prowizjach przekraczających 30 USD miesięcznie, minimum 4,50 USD. Opłata podstawowa w wysokości 10 USD za US Securities Snapshot i Futures Value Bundle jest zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 30 USD prowizjiAkcje będące w obrocie na giełdzie AMEX, NYSE i NASDAQ oraz opcje na akcje.
NYSE (Network A/CTA)USD 1.50Akcje notowane na NYSE
AMEX (Network B/CTA)USD 1.50Akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdzie AMEX
NASDAQ (Network C/UTP)USD 1.50Akcje, które są przedmiotem obrotu na NASDAQ
OTC MarketsUSD 3.00Akcje notowane na rynku pozagiełdowym (Penny Stocks)

Instrumenty pochodne

Nazwa pakietuKoszt miesięcznyProdukty
Pakiet US Securities Snapshot and Futures Value Bundle + US Futures Value Bundle PLUSMaksymalnie 15,00 USD, minimalnie 5,00 USD. Opłata podstawowa w wysokości 10 USD za US Securities Snapshot i Futures Value Bundle jest zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 30 USD prowizji.Kontrakty futures i opcje futures będące w obrocie na CBOT, CME, COMEX i NYMEX
CBOT Real-Time1,25 USD, bezpłatnie przy prowizjach przekraczających 20 USD miesięcznieFutures i opcje futures będące w obrocie na CBOTFutures i opcje futures będące w obrocie na CBOT
CME Real-Time1,25 USD, bezpłatnie przy prowizjach przekraczających 20 USD miesięcznieKontrakty futures i opcje futures będące w obrocie na CME
COMEX Real-Time1,25 USD, bezpłatnie przy prowizjach przekraczających 20 USD miesięcznieKontrakty terminowe i opcje na kontrakty terminowe będące w obrocie na giełdzie COMEX
NYMEX Real-Time1,25 USD, bezpłatnie przy prowizjach przekraczających 20 USD miesięcznieKontrakty Futures i opcje na kontrakty futures będące w obrocie na NYMEX
Pakiet US Securities Snapshot and Futures Value Bundle + US Equity and Options Add-On Streaming BundleMaksymalnie 14,50 USD, minimalnie 4,50 USD. Opłata podstawowa w wysokości 10 USD za US Securities Snapshot i Futures Value Bundle jest zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 30 USD prowizji. Akcje będące w obrocie na giełdzie AMEX, NYSE i NASDAQ oraz
opcje na akcje
OPRA (US Options Exchanges)Maksymalnie 1,50 USD, minimalnie bezpłatnie. Opłata podstawowa w wysokości 1,50 USD zostaje zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 20 USD prowizjiZapewnia dane do opcji z AMEX, ARCA, BATS, BOX, BSE, CBOE2, CBOE, ISE NASDAQ i PHLX
Nazwa pakietuKoszt miesięcznyProdukty
IDEAL FOREX (IDEAL PRO)BezpłatnieForex
IB FXBezpłatnieForex
Index CFD (Non Professional, Level I)BezpłatnieCFD
UK Physical Metals and Commodities (Level I)BezpłatnieMetale szlachetne będące przedmiotem obrotu na londyńskim rynku kasowym

Aby otrzymywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym dla opcji amerykańskich, można subskrybować dane rynkowe OPRA: OPRA (US Options Exchanges) Zapewnia dane opcji z AMEX, ARCA, BATS, BOX, BSE, CBOE2, CBOE, ISE NASDAQ i PHLX.

Transmisja i realizacja zleceń odbywa się zawsze w czasie rzeczywistym. Kwotowania w czasie rzeczywistym nie są wymagane do handlu za pośrednictwem LYNX. Papiery wartościowe, które są wyświetlane z opóźnionymi kwotowaniami lub bez kwotowań, nadal mogą być przedmiotem obrotu. Należy jednak pamiętać, że opóźnione kwotowania mogą różnić się od kwotowań w czasie rzeczywistym przy wyborze typu zlecenia.

Aby subskrybować pakiety danych rynkowych, kapitał na rachunku musi przekroczyć 200 USD co najmniej raz. Jeśli kapitał własny, w tym wartość depozytu zabezpieczającego, spadnie poniżej 200 USD po początkowej aktywacji, wszystkie subskrypcje zostaną automatycznie anulowane w najwcześniejszym możliwym terminie. Dopiero po ponownym przekroczeniu progu 200 USD można ponownie subskrybować pakiety danych rynkowych. W przypadku braku logowania do którejkolwiek z platform transakcyjnych w ciągu 60 dni, wszystkie subskrybowane dane rynkowe zostaną automatycznie anulowane na koniec miesiąca.

Ponadto oczekująca weryfikacja informacji finansowych użytkownika podczas corocznego przeglądu może skutkować anulowaniem subskrypcji danych rynkowych. Jeśli weryfikacja jest w toku, użytkownik zostanie o tym powiadomiony po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem.

Opłaty za płatne pakiety danych rynkowych są naliczane co miesiąc. Rozliczenia są przetwarzane trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca. Szczegóły rozliczeń można znaleźć w wyciągach z konta (w sekcji: Fees): Wygeneruj raport z rachunku

Domyślnie, jeśli nie subskrybujesz danych w czasie rzeczywistym, będziesz otrzymywać opóźnione kwotowania bez żadnych kosztów, pod warunkiem, że dana giełda to obsługuje. Kwotowania te mają zazwyczaj 15-minutowe opóźnienie, choć w zależności od giełdy może ono wynosić od 10 do 20 minut. Podczas gdy większość pakietów danych w czasie rzeczywistym jest płatna, niektóre pakiety są dostępne za darmo lub po obniżonej cenie..

Aby rachunek demo miał dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wymagana jest aktywna subskrypcja pakietu danych. Po aktywacji pakietu należy udostępnić go na rachunku demo w następujący sposób:

1.Zaloguj się do Zarządzania Kontem.

2.Kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i kliknij Settings.

3. W sekcji Account Configuration wybierz opcję Paper Trading Account.

4. Przełącz na “Yes” dla opcji “Share real-time market data subscriptions with paper trading account?

5. Kliknij przycisk Save, aby zastosować zmiany.