Eurex

Ikona giełdy Eurex w kolorach LYNX

Eurex, znana jako European Exchange, jest jedną z najważniejszych międzynarodowych giełd kontraktów terminowych, oferującą handel instrumentami pochodnymi. Eurex jest giełdą całkowicie elektroniczną, co oznacza, że wszystkie transakcje przebiegają za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego.

 Eurex pozwala na handel instrumentami pochodnymi stóp procentowych, indeksowymi instrumentami pochodnymi, instrumentami pochodnymi akcji, instrumentami pochodnymi zmienności, walutowymi instrumentami pochodnymi, instrumentami pochodnymi na surowce, fundusze giełdowe i nieruchomości. Eurex dysponuje również systemem market maker. Umożliwia to notowanie opcjifutures oraz zapewnia płynność rynku. W celu zapewnienia uczciwych cen funkcjonuje kilku odpowiedzialnych animatorów rynku dla każdego aktywa bazowego, którzy ze sobą konkurują. Eurex pełni rolę izby rozliczeniowej przy każdej transakcji, dlatego też jest odpowiedzialny za wypełnianie wszystkich zobowiązań wynikających z transakcji typu forward. Daje to wszystkim handlującym na Eurex pewność, że nie muszą się martwić o wiarygodność swojego partnera handlowego.

Giełda Eurex powstała w 1998 roku w wyniku połączenia DTB (German Derivatives Exchange) i SOFFEX (Swiss Option a Financial Futures Exchange), będącej częścią SWX Swiss Exchange. Oprócz ujednolicenia asortymentu, celem połączenia było stworzenie wspólnej platformy obrotu i izby rozliczeń dla instrumentów pochodnych. Po powstaniu Eurex szybko stał się znaczącym międzynarodowym rynkiem dla kontraktów terminowych, który rokrocznie bije nowe rekordy w ilości kontraktów pozostających w obrocie. Na Eurex handluje się zazwyczaj pond 2 miliardami kontraktów. Dzięki temu Eurex jest istotną giełdą do handlu futures i opcjami.


Prowizje

Handel na Eurex za pośrednictwem LYNX

Za pośrednictwem brokera online LYNX możesz handlować opcjami na Eurex za jedyne 3,00 EUR za kontrakt. W przypadku futures mini-DAX uiszczasz prowizję w wysokości 3,00 EUR za kontrakt.

Eurex prowizje

InstrumentPozostałe opłaty Prowizja
Opcje0,00 EUR 3,00 EUR za kontrakt
Futures0,00 EUR 3,00 EUR za kontrakt
Mini-DAX0,00 EUR 3,00 EUR za kontrakt

Przykład prowizji na Eurex przy kupnie opcji na DAX 3 opcje x 3,00 EUR = prowizja 9,00 EUR


Godziny otwarcia

Godziny otwarcia na Eurex

Godziny sesyjne dla większości produktów, którymi handluje się na Eurex rozpoczynają się zazwyczaj w każdy dzień roboczy o 07:30 i kończą o 22:00 CET. Żeby być atrakcyjniejszą dla rynków azjatyckich, w grudniu 2018 roku Eurex rozszerzyła godziny pracy dla istotnych, płynnych kontraktów futures. Od tego czasu wybranymi futures na indeksy giełdowe oraz futures na instrumenty o stałej kwocie dochodu handlować można od 1:00 CET.

Pełne zestawienie godzin otwarcia Eurex znajdziesz tutaj: Godziny otwarcia Eurex. 

Handel na Eurex odbywa się w trzech fazach obrotu: przedtransakcyjnej, handlowej i potransakcyjnej. Faza potransakcyjna dzieli się z kolei na różne okresy, podczas których dostępne są różne funkcje.

Faza przedtransakcyjna rozpoczyna się zwykle o 7:30 CET. Wyjątki: faza przedtransakcyjna dla Euro-Swap Futures rozpoczyna się o 07:59 CET, a dla produktu Eurex KOSPI o 09:30 CET.

Nie można przedstawić ogólnej informacji o godzinach handlu opcjami i kontraktami futures, ponieważ Eurex ustanawia bardzo różne godziny handlu dla każdego produktu.