Jedną z prostszych strategii opcyjnych jest strategia covered call czyli wystawienie opcji z pokryciem na akcje lub inne aktywa, które posiadasz. Większość inwestorów utrzymuje swój portfel akcji w banku inwestycyjnym lub u brokera. Część środowiska inwestorów trzyma swoje papiery wartościowe przez długi czas, część jest bardziej spekulatywna i częściej otwiera pozycje.

By zwiększyć zyski oraz generować większy cashflow, można wystawić call na niektóre tytuły posiadane w portfelu. Pozwala to na skorzystanie z opcji „dodatkowej dywidendy”, o której pisaliśmy w tym artykule.

Wystawienie opcji call z pokryciem: Covered call

Załóżmy, że posiadasz akcje spółki Apple. Wystawiając opcję call z ceną wykonania przewyższającą aktualny kurs akcji, możesz uzyskać dodatkowy dochód z posiadanych aktywów długoterminowych. Ze względu na akt, że faktycznie masz w swoim portfelu akcje Apple, stanowią one zabezpieczenie w sytuacji, kiedy rynek będzie pozostawał w trendzie wzrostowym i kupujący zrealizuje swoje prawo do zakupionej opcji call.

Kupujący wykorzystałby w takiej sytuacji swoje prawo do zajęcia pozycji kupna, a ty musiałbyś zająć pozycję przeciwną, a więc pozycję sprzedaży, co oznaczałoby sprzedaż części posiadanych akcji. Twoją pozycję zabezpieczają więc posiadane akcje, co wyjaśnia, skąd pochodzi nazwa strategii: wystawienie opcji z pokryciem.

Covered call, podobnie jak naked call, to właściwa strategia opcyjna, jeżeli oczekiwany jest spadek, stagnacja albo niewielki wzrost cen akcji. Wystawianie opcji call z pokryciem jest o wiele bezpieczniejsze niż wystawianie opcji call bez pokrycia, ponieważ w sytuacji, kiedy rynek przestaje ci sprzyjać, po prostu sprzedajesz część swoich akcji.

Covered call w ujęciu teoretycznym

Wspomnieliśmy, że covered call jest dobrą strategią, jeśli oczekiwany jest spadek, stagnacja albo niewielki wzrost cen akcji. Wystawiasz opcję z pokryciem na akcje, które posiadasz. Za to otrzymujesz premię opcyjną i uzyskujesz dodatni współczynnik theta. Oznacza to, że upływ czasu działał będzie na twoją korzyść Wraz z jego upływem wartość czasowa opcji będzie malała. Celem jest wygaśnięcie wystawionej przez ciebie opcji jako bezwartościowej.

Powyższy przykład przedstawia następujące transakcje: Kupno 100 akcji po 40$ za sztukę, sprzedaż opcji call z ceną wykonania 42$

Za sprzedaż opcji call otrzymujesz premię opcyjną w wysokości $1, co obniży próg opłacalności (break-even) do ceny $39. Jeżeli w czasie wygaśnięcia cena instrumentu bazowego przekroczy $39, zysk zostanie osiągnięty. Maksymalny zysk jest w tej sytuacji osiągany po przekroczeniu poziomu $42, a więc poziomu ceny wykonania opcji i odpowiada wartości $300.

Wybór opcji call

Z wystawianiem opcji z zabezpieczeniem powiązanych jest wiele kwestii, ale można powiedzieć, że główne i najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę, ponieważ wpływają na wysokość premii opcyjnej, są dwa. Pierwszym jest różnica pomiędzy ceną wykonania opcji i aktualnej ceny rynkowej akcji.  Drugi czynnik to czas do wygaśnięcia opcji.

Im większa jest różnica pomiędzy ceną wykonania opcji i aktualną ceną rynkową akcji (a więc im bardziej poza pieniądzem jest opcja) tym niższa jest premia opcyjna. Jest to coś, co należy brać pod uwagę, chcąc wystawiać takie opcje, za które przysługiwać będzie jakaś premia.

Jeśli chodzi o drugi czynnik, to obowiązuje zasada, że im dłuższy czas do wygaśnięcia opcji, tym większą premię opcyjna otrzymasz. W przypadku opcji z taką samą ceną wykonania otrzymuje się wyższą premię za wystawienie opcji z terminem wygaśnięcia za trzy miesiące niż takiej, która wygasa za miesiąc.

Podczas wystawiania opcji call istotny jest odpowiedni wybór tych dwóch czynników. Nie musi być zatem najkorzystniejszym rozwiązaniem wystawianie opcji w pieniądzu, jeśli czas do ich wygaśnięcia jest bardzo krótki, ponieważ w sytuacji, kiedy cena akcji do wygaśnięcia wzrośnie choćby odrobinę, dojdzie do wykonania opcji i będziesz musiał dostarczyć opcje drugiej stronie. Nie jest też najrozsądniejszym rozwiązaniem wystawianie opcji będących zbyt daleko poza pieniądzem, ponieważ w takiej sytuacji otrzymana premia będzie bardzo niska i niekoniecznie pokryje koszty transakcyjne.

Ponadto trzeba brać pod uwagę współczynnik theta opcji. Opcja wygasająca za trzy miesiące ma znacznie niższy współczynnik theta niż opcja wygasająca za miesiąc. Nie zapominajmy, że celem tej strategii jest uzyskanie premii opcyjnej, która przynosi zysk (ewentualnie dodatkowy cashflow z posiadanych akcji), a także utrzymanie akcji w portfelu. Wybór właściwej opcji call jest wyborem odpowiedniego stosunku między czasem do wygaśnięcia, a ceną wykonania opcji call.

Poniższa tabela pokazuje premie opcji call na akcje Unilever z terminem wygaśnięcia za miesiąc. Cena akcji Unilever wynosi w danym momencie €38,50. Theta wyliczana jest na podstawie 10 opcji.

Cena wykonania Premia opcyjna Premia otrzymana za 10 opcji call Theta
€39,00 €0,47 470 -€9
€39,50 €0,30 300 -€8
€40,00 €0,18 18 -€6
€40,50 €0,10 10 -€5

Kiedy ceny wykonania oddalają się od cen rynkowych, premia opcyjna się obniża. Theta jest (zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w ujęciu procentowym) niższa z powodu spadku wartości opcji.

Jeśli ustalimy cenę wykonania opcji na €40, premia opcyjna będzie w skali roku przekraczać €2,00 (€0,18 x 12). Przy cenie akcji €38,50 mamy do czynienia z dodatkowym zyskiem na poziomie ponad 5 % przy założeniu, że nie dojdzie do przydzielenia. Jeśli delta takiej opcji będzie wynosić np. €0,20, zachodzi prawdopodobieństwo, że przydzielenie będzie miało miejsce dwa razy w roku.

Poniższa tabela przedstawia premie opcyjne opcji call na akcje Unilever z ceną wykonania €40 przy różnych terminach wygaśnięcia. Akcje Unilever kosztują w danym momencie €38,50. Theta obliczana jest na podstawie 10 opcji.

Czas do wygaśnięcia Premia opcyjna Premia otrzymana za 10 opcji call Theta
1 měsíc €0,18 €180 – €6
2 měsíce €0,32 €320 – €5
4 měsíce €0,55 €550 – €4
7 měsíců €0,86 €860 – €3

Cena wykonania opcji call na poziomie €40 jest o 4% wyższa niż aktualna cena akcji, wraz z oddalającym się terminem wygaśnięcia, premia opcji call rośnie. Ale współczynnik theta wraz z upływem czasu maleje, ponieważ utrata wartości czasowej opcji z krótszym terminem wygaśnięcia jest szybsza niż w przypadku opcji z dłuższym terminem. We wskazanym przykładzie atrakcyjne są tylko opcje z miesięcznym lub dwumiesięcznym terminem wygaśnięcia. Ponieważ covered call dobrze reaguje na upływ czasu, wysoki współczynnik theta jest pożądany

Zarządzanie pozycjami

Jeżeli w momencie wygaśnięcia opcja call jest w pieniądzu, pojawiają się trzy możliwości.

Pierwszą z nich jest rolowanie wystawionej opcji call do kolejnego miesiąca, czyli wykupienie aktualnie wystawionej opcji i wystawienie nowej opcji na kolejny miesiąc. Może to zapobiec utracie premii opcyjnej, choć wszystko oczywiście zależy od ceny akcji.

Druga możliwość to wykupienie wystawionej opcji, realizacja straty i zaniechanie rolowania. Ogólnie rzecz biorąc jest to wariant najgorszy, ale zależy to oczywiście od zmian ceny oraz tego, czy jesteś przekonany o kontynuacji wzrostu rynku aktywa bazowego.

Trzecią możliwością jest zapewnienie akcji do przydzielenia opcji call, a więc rozliczenie pozycji. Przydzielenie opcji jest w LYNX darmowe, więc nie musisz się obawiać żadnych dodatkowych kosztów.

Wybór zależy oczywiście od warunków panujących aktualnie na rynku, od oczekiwań inwestora, jego strategii inwestycyjnej i charakteru. Jeśli na przykład sytuacja wygląda tak, że akcje zanotowały duży wzrost i inwestor rozważa realizację zysku, nie zaszkodzi pozwolić na przydzielenie. Jeśli jednak spodziewany jest dalszy wzrost cen akcji, wówczas korzystniejsze może być wykupienie wystawionej opcji.

Podsumowanie

Wystawianie opcji z pokryciem może być dobrym sposobem na zapewnienie sobie dodatkowego cashflow z posiadanych aktywów. Jest to główna przyczyna korzystania z tej strategii. Umożliwia generowanie comiesięcznych dochodów z ograniczonym ryzykiem dającym się regulować. Główną wadą covered call jest ograniczona wysokość zysku w sytuacji, kiedy cen akcji gwałtownie rośnie. Tak jak każda strategia, ta również ma swoje wady oraz zalety, więc wiele zależy od indywidualnych decyzji inwestora

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart