LEAPS (Long Term Anticipation Securities) to nic innego jak opcje z długim terminem wygaśnięcia. Zakup opcji LEAPS CALL może być stosowany jako alternatywa dla inwestycji w akcje.

Opcje LEAPS obejmują zarówno wariant CALL jak i PUT z terminem wygaśnięcia powyżej jednego roku. Jednak zdecydowanie częściej w kontekście LEAPS mówi się o opcjach typu CALL. Dlatego w poniższym artykule skupimy się właśnie na nich jako długoterminowej alternatywie dla inwestycji w akcje.

Czym są LEAPS?

Termin LEAPS odnosi się do kontraktu opcyjnego z datą wygaśnięcia dłuższą niż jeden rok od wystawienia. Obecnie na rynku dostępne są także opcje LEAPS z terminem wygaśnięcia nawet do trzech lat. Opcje te są identyczne jak inne notowane opcje, z wyjątkiem dłuższego czasu pozostałego do wygaśnięcia.

LEAPS vs. inwestowanie w akcje

  • Długoterminowe opcje CALL mają (podobnie jak zakupione akcje) ograniczoną stratę i teoretycznie nieograniczony zysk.
  • W przeciwieństwie do akcji, zakupione opcje posiadają określony termin ważności – nie możesz ich zatem trzymać w portfelu w nieskończoność, czekając na dogodny moment na rynku.

Zalety i wady inwestycji w LEAPS

Opcje CALL LEAPS umożliwiają czerpanie korzyści ze wzrostów cen akcji. Dodatkowo, kapitał potrzebny do otwarcia pozycji jest mniejszy niż w przypadku bezpośredniego zakupu akcji. Na przykład, jeśli chcemy posiadać 100 akcji po cenie 100 dolarów każda, kapitał początkowy wymagany do otworzenia pozycji wyniesie 10 000 dolarów w przypadku bezpośredniej inwestycji w akcje. Dodatkowo, jeśli cena aktywa bazowego spadnie do 0, stracimy całą początkową inwestycję.

Uzyskanie podobnej ekspozycji za pośrednictwem opcji LEAPS będzie wymagało zaangażowania jedynie części wspomnianego kapitału. Jakiej? To, ile wyniesie inwestycja początkowa w przypadku LEAPS jest zależne od kilku czynników, które wpływają na cenę opcji (czas do wygaśnięcia, odległości ceny strike od aktualnej ceny instrumentu bazowego czy zmienność implikowana). Ryzyko inwestycji jest ograniczone do wysokości premii zapłaconej za zakup opcji a zysk – teoretycznie nieograniczony.

Wadą inwestycji w LEAPS jest terminowość opcji. Kupując opcje CALL, nabywamy prawo do zakupu instrumentu bazowego (np. akcji) w danej cenie i określonym terminie. Oznacza to, że nie wystarczy, aby cena instrumentu bazowego wzrosła. Wzrost ten dodatkowo musi być na tyle duży, aby pokrył koszt zakupu opcji i wygenerował zysk. W rezultacie, nawet jeśli prawidłowo wybierzemy kierunek ruchu ceny instrumentu bazowego, to jeśli nie wybierzemy również prawidłowo okresu, w którym ruch ten będzie miał miejsce lub będzie on mniejszy niż spodziewany, możemy być stratni.

Zarządzanie pozycją LEAPS

Istnieje kilka sposobów na aktywne zarządzanie pozycją LEAPS w czasie przed terminem wygaśnięcia. Po pierwsze, mamy możliwość zamknięcia pozycji, jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie lub spadnie w zadowalającym nas stopniu. Zamknięcie pozycji polega na sprzedaniu kontraktu opcyjnego innemu uczestnikowi rynku. Po drugie, możemy wykonać opcję. Należy pamiętać, że wykonanie opcji przed terminem jej wygaśnięcia jest możliwe tylko dla opcji typu amerykańskiego. Więcej o różnicach między opcjami amerykańskimi a europejskimi przeczytasz w artykule Opcje amerykańskie i opcje europejskie w LYNX.

Rolowanie opcji

Inną możliwością jest rolowanie pozycji. Taki ruch jest wart rozważenia, gdy nasza pozycja jest zyskowna i nadal mamy pewność co do kierunku ruchu ceny instrumentu bazowego. Ponieważ spadek wartość czasowej nie jest liniowy, lecz przyspiesza pod koniec okresu ważności (mniej więcej ostatnie 60 dni) opcji, decyzję o rolowaniu opcji zazywczaj podejmuje się właśnie w tym okresie.

Strategia Poor Man’s Covered CALL

Strategia ta opiera się na kupowaniu opcji LEAPS CALL, które są w pieniądzu (in-the-money) i jednoczesnym wystawianiu opcji CALL z krótszym terminem wygaśnięcia i powyżej bieżącej ceny rynkowej (poza pieniądzem). Uzyskana premia ze sprzedaży opcji pozwala na uzyskanie dodatkowego dochodu. Zasada jest podobna do zwykłego covered call, ale wymaga mniejszego zaangażowania kapitału dzięki LEAPS. Jeśli wystawiona opcja kupna zostanie przypisana, zamykasz pozycję LEAPS.

Podsumowanie

LEAPS może być dobrą alternatywą dla bezpośredniej inwestycji w akcje. Ważne jest, aby skupić się na spółkach o dostatecznej płynności i zmienności. Zanim zdecydujesz się na handel opcjami, koniecznie przeczytaj nasz przewodnik po handlu opcjami. Inwestowanie w opcje jest ryzykowne i wymaga odpowiedniej wiedzy, dlatego każdy inwestor powinien najpierw w pełni zapoznać się z zasadami rządzącymi handlem opcyjnym.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

DHONDT, J. LEAPS, de optiestrategie voor de lange termijn. LYNX [online]. Opublikowano 13. 7. 2022 [cit. 27. 2. 2023]. Artykuł znajdziesz tutaj.

LEAPS® – Options for the Long Term. The Options Industry Council [online]. [cit. 27. 2. 2023]. Text dostępny tutaj.

Handel na światowych giełdach

Z rachunkiem inwestycyjnym za pośrednictwem LYNX inwestorzy mają bezpośredni dostęp do krajowych i międzynarodowych giełd papierów wartościowych w Europie, USA i Azji. Handluj na 150 rynkach, w 33 krajach i w 25 walutach. Dowiedz się więcej na stronie: Lista Giełd i Produktów

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart