Twoje wszystkie inwestycje w jednym miejscu

Zaawansowany online broker LYNX, oferuje wszystkie potrzebne narzędzia
i produkty dla każdej strategii inwestycyjnej.

Zaufało nam już 65 000 ­inwestorów

W LYNX sami inwestujemy na giełdzie, dlatego tak dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów.

Jonáš Mlýnek, dyrektor oddziału

Fotografie manažera české pobočky LYNX Jonáše Mlýnka

Wybieraj z milionów
produktów inwestycyjnych

Przekonaj się, jak wygląda trading w najlepszym wydaniu. Zwiększaj wartość portfela, dywersyfikuj ryzyko i chroń swoje aktywa.

  • Opcje na akcje USA
  •  Dostęp do 150 giełd w 33 krajach
  •  Więcej niż 20 walut na jednym rachunku

Zarabiaj na swoich aktywach

Nawet jeśli rynki spadają lub stoją w miejscu, w LYNX wciąż możesz wykorzystać potencjał zarobkowy Twojego portfela.

Niektóre z wymienionych tutaj produktów należą do grupy złożonych instrumentów inwestycyjnych a Twoje straty mogą przekroczyć wartość inwestycji.

Wypożyczaj swoje akcje w zamian za odsetki

Wystawiaj opcje z pokryciem w akcjach i zyskuj premię

Inwestuj wolną gotówkę w ETF rynku pieniężnego i zarabiaj

Większa kontrola
nawet przy dużej zmienności rynku

Dostęp do inteligentnych rozwiązań takich jak:

Handel poza regularnymi godzinami sesji giełdowej

Zlecenia stop loss & trailing stop dla wszystkich instrumentów

Zakup opcji PUT jako ochrona przed spadkiem wartości Twoich akcji

Nieprzerwany handel o każdej porze dzięki aplikacji mobilnej

Platforma LYNX+ stworzona
dla wymagających inwestorów

Wszystko, czego potrzebujesz do handlu na giełdzie, z nowoczesnym i wygodnym interfejsem w wersji
desktop oraz mobilnej. Teraz z wykresami TradingView.

Narzędzia do opcji

Zawieraj transakcje

Wszystkie dostępne opcje dla wybranego aktywa bazowego w jednym widoku. Twórz własne kombinacje i wysyłaj je na giełdę w jednym zleceniu.

Organizacja portfela

Monitoruj aktywa

Teraz możesz stosować wszystkie strategie inwestycyjne na jednym rachunku.

Analiza na wykresie

Analizuj wyniki

Analizuj wyniki portfela dzięki rozbudowanym narzędziom i handluj prosto z wykresu.

Wyniki portfela

Sprawdzaj wyniki

Oceniaj wyniki portfela z podziałem na strategie, klasy aktywów, okresy czasu, regiony i inne.

Inteligentne zlecenia

Dokonuj transakcji

Oszczędzaj czas i kontroluj emocje, z góry ustalając docelowy zysk i akceptowalną stratę dla danego zlecenia.

Analiza sentymentu

Inspiruj się

Sprawdzaj prognozy i propozycje wykorzystania okazji inwestycyjnych dla wytypowanych przez siebie spółek.

LYNX dla profesjonalistów

Jeśli chcesz maksymalnie wydajnego handlu, poznaj TWS. Ta wielokrotnie nagradzana platforma da Ci takie same możliwości, jak profesjonalistom z Wall Street.

Maksymalna personalizacja

Kompletne dane fundamentalne

Zaawansowana automatyzacja

Rozszerzony screening

Narzędzia do zarządzania ryzykiem

I wiele innych

Zobacz, czym jest profesjonalizm w każdym calu

Najwyższy poziom obsługi klienta

Empatia, profesjonalizm i skuteczność to cechy naszych starannie wybranych specjalistów z zespołu wsparcia klienta.

Kontakt z zespołem wsparcia klienta LYNX

Wiedza od ekspertów

W handlu na giełdzie zawsze jest miejsce na nową wiedzę, bez względu na to, jak duże jest Twoje doświadczenie.

Weź udział w naszych webinarach

Inwestowanie & Edukacja

Bądź na bieżąco z trendami rynkowymi i nowościami ze świata inwestycji. Sprawdź najnowsze artykuły na portalu inwestycyjnym.

Zobacz najnowsze artykuły

Otwórz rachunek teraz

Zaawansowany online broker LYNX oferuje narzędzia i produkty finansowe dla wszystkich
strategii inwestycyjnych

Ryzyko inwestycyjne

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Wartość instrumentów finansowych może się wahać, potencjalnie skutkując utratą całej inwestycji lub jej części. W zależności od produktów, w które inwestujesz, Twoja strata może nawe znacznie przewyższać wartość inwestycji. Dlatego inwestuj tylko pieniądze, których nie potrzebujesz natychmiast.

W LYNX staramy się być długoterminowym partnerem, który wspiera swoich klientów w osiąganiu celów inwestycyjnych. Dlatego rekomendujemy solidne przygotowanie merytoryczne i inwestowanie jedynie w te produkty finansowye, które w pełni rozumiesz. Zanim zaczniesz inwestować, rozważ swoją sytuację (finansową), cele inwestycyjne, możliwości, oczekiwania i potencjalnie różne wyniki inwestycji. Poniżej przedstawiamy niektóre rodzaje ryzyk, które należy znać. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z ryzykiem związanym z inwestowaniem w naszej sekcji dokumentów, aby świadomie podejmować decyzje inwestycyjne. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować czujność wobec potencjalnych prób phishingu.

Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku wartości Twojej inwestycji na skutek rozwoju sytuacji gospodarczej. Np. spowolnienie lub spadek wzrostu gospodarczego może spowodować obniżenie wartości akcji danej spółki.

Ryzyko cenowe to ryzyko związane z wahaniami cen instrumentów finansowych. Inwestor jest stale narażony na ryzyko cenowe, ponieważ ceny papierów wartościowych ciągle się zmieniają. Ryzyko cenowe można częściowo ograniczyć poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji.

Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartości inwestycji w przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych. Wzrost rynkowych stóp procentowych może prowadzić do zmniejszenia wydatków konsumenckich i wyższych kosztów dla firm, co może wywierać presję na zyski przedsiębiorstw. Dlatego wzrost stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na wartość akcji, obligacji oraz wartość jednostek funduszy inwestycyjnych posiadających te papiery wartościowe.

Ryzyko kredytowe to ryzyko, że firma lub rząd, w który inwestujesz, nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych. Może to skutkować brakiem wypłaty odsetek lub całkowitą utratą wartości Twojej inwestycji.

Ryzyko płynności wiąże się z potencjalną trudnością zamknięcia otwartych pozycji. Jeśli Twoje inwestycje nie są wystarczająco „płynne”, możesz mieć trudności (przejściowe) z ich sprzedażą. Taka sytuacja może z kolei skutkować brakiem swobodnego dostępu do zainwestowanych środków lub niższą ceną sprzedaży inwestycji.

Ryzyko walutowe powstaje, gdy inwestor inwestuje w walutę inną niż PLN. Jeśli wartość tej waluty spada w stosunku do PLN, ma to negatywny wpływ na wartość inwestycji w innej walucie.

Ryzyko inflacyjne to ryzyko związane ze spadkiem siły nabywczej zwrotu z inwestycji. Inflacja powoduje spadek realnego zwrotu z inwestycji w stosunku do zwrotu nominalnego.

HIDE SPACE ABOVE FOOTER