Transfer wewnętrzny

Jeśli masz wiele rachunków handlowych otwartych poprzez LYNX, możesz wewnętrznie przenosić pozycje między tymi rachunkami w Zarządzaniu Kontem.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu u góry, wybierz Transfer & Pay a następnie Transfer Positions.

Informacje o transakcji

WAŻNE
NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Możliwość wewnętrznego przenoszenia pozycji będzie dostępna tylko wtedy, gdy rachunki mają tę samą nazwę i wszystkie dane są zgodne. Jeśli tak nie jest, zostaniesz poproszony o zmodyfikowanie tych danych lub wykazanie, dlaczego chcesz zrealizować wewnętrzny transfer.

W następnym kroku wybierz Internal transfer. W sekcji Destination Account wybierz rachunek, na które chcesz wykonać transfer wewnętrzny.

Wypełnij poniższe informacje:

 • Quantity – wprowadź liczbę akcji, które chcesz przenieść.
 • Available Quantity –liczba akcji dostępnych do transferu
 • Asset Type – rodzaj instrumentu finansowego
 • Identifiers – symbol instrumentu finansowego

Weryfikacja transferu

Zostanie wyświetlony przegląd transferu pozycji. Sprawdź, czy pozycje i numery są prawidłowe. Jeśli wszystkie dane są poprawne, kliknij Continue.

Na koniec zostaniesz poproszony o potwierdzenie transferu pozycji za pomocą numeru potwierdzającego otrzymanego e-mailem lub za pomocą kodów na karcie bezpieczeństwa lub poprzez potwierdzenie za pomocą urządzenia używanego przy weryfikacji dwuskładnikowej LYNX Key

wAŻNE
NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Wnioski o przeniesienie pozycji są przetwarzane w regularnych godzinach handlu. Wnioski złożone poza regularnymi godzinami handlu będą przetwarzane następnego dnia handlowego. Rachunek na który ma zostać wykonany transfer otrzymać początkowy depozyt przed złożeniem wniosku o transfer pozycji.

Najczęściej zadawane pytania

Twoje pozycje zostaną przeniesione natychmiast. Jeśli zażądasz wewnętrznego transferu w święta lub weekendy, transfer zostanie przetworzony następnego dnia roboczego. Należy pamiętać, że przetworzenie podstawy kosztowej przeniesionych pozycji może potrwać kilka dni roboczych.

Tak, rozliczona gotówka również może zostać przelana. Instrukcje dotyczące wewnętrznych przelewów gotówkowych można znaleźć tutaj.

Tak, przelewy wewnętrzne są wykazane w raporcie z rachunku. Transfery pozycji są wyświetlane w sekcji Transfers. Przelewy gotówkowe można znaleźć w sekcji Deposits & Withdrawals.

Instrukcje jak wygenerować raport z rachunku znajdziesz tutaj

Transfer wewnętrzny jest zazwyczaj bezpłatny.

Nie ma ograniczeń co do klas produktów, które można przenieść.

Możesz przenieść dowolny produkt między swoimi rachunkami handlowymi.

Można wykonywać nieograniczoną liczbę transferów wewnętrzych.

Jeśli posiadasz w swoim portfelu papiery wartościowe notowane w EUR i chcesz je sprzedać na giełdzie amerykańskiej (tj. w USD), należy wcześniej zainicjować zmianę depozytariusza. Proces ten polega na przeniesieniu pozycji do innego depozytu, co powoduje zmianę dostępnych giełd i waluty. W ten sposób możesz również przenieść papiery wartościowe, dla których handel został zawieszony w danym segmencie rynku, do innego depozytu, aby handlować nimi na innej giełdzie i w innej walucie.

Należy pamiętać, że zmiana depozytariusza wiąże się z opłatą w wysokości 10 USD za pozycję – opłata zostanie naliczona w walucie bazowej rachunku. Zmiana waluty bazowej.

Ponadto pozycja, która ma zostać przeniesiona, nie może być przedmiotem obrotu przez okres około 2-3 tygodni podczas zmiany depozytariusza.

Dla papierów wartościowych notowanych w USD lub EUR:

 • Zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Po zalogowaniu kliknij Transfer & Pay > Transfer Positions. Następnie wybierz Depository / Trading Currency Change.
 • Wybierz Search Type.
 • W zależności od wybranego typu wyszukiwania, wprowadź symbol, ISIN, CUSIP lub nazwę firmy papieru wartościowego w następnym polu.
 • Po wybraniu giełdy kliknij Search.
 • Pozycja zostanie wyświetlona. Wprowadź ilość w odpowiednim polu i nową walutę w kolumnie Change Symbol To. Następnie kliknij przycisk Continue.
 • W ostatnim kroku należy potwierdzić swoją tożsamość, następnie kliknij Continue.

Jeśli nie możesz wprowadzić zmiany depozytariusza za pomocą powyższych instrukcji, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w lokalnym oddziale LYNX w celu uzyskania dalszych informacji.