Indeksy giełdowe

Aktualności z indeksów giełdowych. Znajdziesz tutaj przegląd wszystkich ważnych indeksów giełdowych od DAX po Dow Jones.

Rozwój ceny indeksów giełdowych w czasie rzeczywistym pozwoli ci lepiej oszacować aktualną sytuację na rynku.


Dow Jones (znany również jako Dow Jones Industrial Average) to jeden z najstarszych i najsłynniejszych indeksów giełdowych na świecie. Dow Jones obejmuje 30 największych amerykańskich firm i służy do monitorowania zmian na amerykańskim rynku akcji.

Przejdź do Dow Jones

Dow Jones Index: Rosnące i spadające akcje


Nasdaq 100 bywa nazywany indeksem technologicznym. Należy do niego 100 akcji spółek notowanych na giełdzie Nasdaq. Znajdują się w nim firmy z różnych sektorów gospodarki z wyłączeniem spółek finansowych.

Przejdź do Nasdaq 100

Nasdaq 100 Index: Rosnące i spadające akcje


Euro Stoxx 50 (znany również jako Euro Top 5) to najważniejszy europejski indeks giełdowy. Obejmuje 50 dużych spółek giełdowych ze strefy euro, reprezentujących wszystkie główne gałęzie gospodarki.

Przejdź do Euro Top 50

Euro Top 50 Index: Rosnące i spadające akcje

DAX (Deutscher Aktienindex) to wiodący niemiecki indeks, a więc najważniejszy indeks w Niemczech. Obejmuje 30 największych niemieckich firm ważonych według ich kapitalizacji rynkowej.

Przejdź do DAX

DAX Index: Rosnące i spadające akcje