Wpłata środków

Aby ułatwić transfer środków z konta bankowego na rachunek brokerski, konieczne jest utworzenie powiadomienia o wpłacie w Zarządzaniu Kontem, co zapewni płynny i wydajny proces transakcji.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu u góry, wybierz Transfer & Pay, a następnie Transfer Funds.

Dokonaj wyboru depozytu oraz konta bankowego

Aby utworzyć powiadomienie o wpłacie, wybierz Make a Deposit.

Jeśli zapisałeś swoje konto bankowe z poprzedniej wpłaty, zostaną one wyświetlone. Kliknij konto bankowe, z którego chcesz dokonać wpłaty. Wybierz również odpowiednią walutę dla tej wpłaty.

W przypadku pierwszej wpłaty lub wpłaty z nowego konta bankowego należy wybrać opcję Use a new deposit method. Więcej informacji na temat rejestracji nowego konta bankowego można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania


Wprowadź dane bankowe

Po wybraniu wcześniej zapisanego konta bankowego wystarczy wpisać kwotę żądanej wpłaty w polu Deposit Amount. Pole Transaction Reference Number jest opcjonalne.

Po kliknięciu przycisku Get Transfer Instructions, znajdziesz szczegóły niezbędne do dokonania wpłaty ze swojego banku. Należy pamiętać, że wpłaty dokonywane w innych walutach mogą wymagać innej metody wpłaty.

Wykonaj przelew bankowy

Użyj danych podanych na ostatniej stronie, aby dokonać przelewu ze swojego konta bankowego na rachunek LYNX..

Ważne
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DEPOZYTU

Aby szybko przypisać wpłatę do konta wykonując przelew w swojej bankowości, należy podać numer referencyjny płatności wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem rachunku.

Utworzenie powiadomienia nie spowoduje automatycznej wpłaty z Twojego konta bankowego. Będziesz musiał wprowadzić dane wyświetlane w bankowości internetowej, aby faktycznie wpłacić pieniądze na swój rachunek brokerski.

Najczęściej zadawane pytania

Po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem, w zakładce Transfer & Pay-> Transfer Founds->Deposit Founds wybierz Use a new deposit method. Następnie wybierz walutę wpłaty i metodę wpłaty. Jeśli nie masz pewności co do właściwej metody, skontaktuj się ze swoim bankiem w celu uzyskania wskazówek; zazwyczaj w przypadku wpłat w EUR używany jest przelew SEPA.Wybierz Get instructions obok metody wpłaty, aby podać swoje dane bankowe.

Po kliknięciu przycisku Get Transfer Instruction, możesz zapisać nowe dane dla konta bankowego.

Save bank details – Wybierz Yes jeśli chcesz zapisać swoje dane bankowe.
Sending institution – Wpisz nazwę swojego banku.
Account number – Wpisz numer swojego konta bankowego lub IBAN.
Account nickname – Dane te zostaną zapisane pod wprowadzoną nazwą.
Deposit Amount – Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać.
Recurring transaction – Jeśli chcesz dokonywać regularnych wpłat w formie zlecenia stałego, wybierz tę opcję.
Get Transfer Instruction – Potwierdź swoje dane i uzyskaj szczegóły przelewu.

Wpłata zostanie zaksięgowana w ciągu 1 do 3 dni roboczych, w zależności od szybkości przetwarzania płatności przez bank. Jeśli trwa to dłużej niż 3 dni robocze, sprawdź, czy powiadomienie odpowiada płatności dokonanej przez Twój bank.

W przypadku przelewu konieczne jest podanie numeru konta (U) , imienia i nazwiska w tytule przelewu. Jeśli nie utworzyłeś powiadomienia o wpłacie przed dokonaniem przelewu bankowego, zrób to później. Ten krok jest niezbędny, aby upewnić się, że depozyt został prawidłowo przypisany do konta handlowego.


Jeśli nie podałeś informacji w tytule przelewu, prześlij nam potwierdzenie przelewu na adres email: info@lynxbroker.pl w postaci pełnego wyciągu bankowego, abyśmy mogli ręcznie przypisać Twój przelew.

Chcąc dokonać wpłaty w innej walucie, należy wybrać opcję Use a New Deposit Method, a następnie wybrać żądaną walutę wpłaty.

Istnieją różne powody, dla których przelew może trwać dłużej niż zwykle:

 • Brak numeru U i/lub pełnej nazwy/firmy w tytule przelewu.
 • Dni wolne od pracy, które muszą być brane pod uwagę przy obliczaniu czasu potrzebnego na zaksięgowanie wpłaty.
 • Dokonanie czwartej wpłaty w przeciągu ostatnich 5 dni, gdzie czwarta wpłata przekracza łączną kwotę 30 000 EUR.

  Powyższe przypadki są najczęstszymi przyczynami. Ponadto istnieją inne powody związane z wydarzeniami, dla których zaksięgowanie depozytu może być opóźnione.

Wpłaty depozytów można znaleźć w zakładce Portfolio w sekcji Przepływy Pieniężne na platformie LYNX+. Instrukcje dotyczące tego, gdzie je znaleźć, można znaleźć tutaj.

Oprócz tego można również sprawdzić w Zarządzaniu Kontem, Transaction History lub pełny Activity Statement. (tutaj)

Wszystkie depozyty są księgowane na rachunku zbiorczym i przydzielane do odpowiednich rachunków papierów wartościowych klientów. W celu jak najszybszego przydzielenia depozytów wymagane jest powiadomienie o wpłacie, podanie numeru rachunku papierów wartościowych oraz imienia i nazwiska.

W przypadku braku powiadomienia o wpłacie i/lub wskazania poprawnych informacji w tytule przelewu, zostanie podjęta próba ręcznej alokacji. W ten sposób uznanie środków na rachunku papierów wartościowych może potrwać dłużej.

Wpłaty są możliwe tylko z konta bankowego prowadzonego na nazwisko klienta.

Przelewy z rachunków firmowych na prywatne rachunki papierów wartościowych są również niedozwolone, nawet jeśli firma jest w pełni własnością klienta.

Po skonfigurowaniu przelewu bankowego na rachunek brokerski w Zarządzaniu Kontem, można utworzyć powiadomienie o wpłacie cyklicznej. Regularne płatności będą wówczas przypisywane bezpośrednio do rachunku papierów wartościowych.

Aby utworzyć powiadomienie o wpłacie cyklicznej, należy dodać opcję “Do you want to make this a recurring transaction?”

Jeśli posiadasz w swoim portfelu papier wartościowy notowany w EUR i chcesz go sprzedać na giełdzie amerykańskiej (tj. w USD), należy wcześniej zainicjować zmianę depozytariusza. Proces ten polega na przeniesieniu pozycji do innego depozytu, co powoduje zmianę dostępnych giełd i waluty. W ten sposób możesz również przenieść papiery wartościowe, dla których handel został zawieszony w danym segmencie rynku, do innego depozytu, aby handlować nimi na innej giełdzie i w innej walucie.

Należy pamiętać, że zmiana depozytariusza wiąże się z opłatą w wysokości 10 USD za pozycję – opłata zostanie naliczona w walucie bazowej rachunku.

Ponadto pozycja, która ma zostać przeniesiona, nie może być przedmiotem obrotu przez okres około 2-3 tygodni podczas zmiany depozytariusza.

Dla papierów wartościowych notowanych w USD lub EUR:

 • Zaloguj się do Zarządzania Kontem.
 • Po zalogowaniu kliknij Transfer & Pay > Transfer Positions. Następnie wybierz Depository / Trading Currency Change.
 • Wybierz Search Type.
 • W zależności od wybranego typu wyszukiwania, wprowadź symbol, ISIN, CUSIP lub nazwę firmy papieru wartościowego w następnym polu.
 • Po wybraniu giełdy kliknij Search.
 • Pozycja zostanie wyświetlona. Wprowadź ilość w odpowiednim polu i nową walutę w kolumnie Change Symbol To. Następnie kliknij przycisk Continue.
 • W ostatnim kroku należy potwierdzić swoją tożsamość, następnie kliknij Continue.

Jeśli nie możesz wprowadzić zmiany depozytariusza za pomocą powyższych instrukcji, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w lokalnym oddziale LYNX w celu uzyskania dalszych informacji.

Należy pamiętać, że wpłaty i wypłaty środków z i do krajów spoza obszaru UE/EOG nie są możliwe. Jeśli wpłata depozytu zostanie zainicjowana z konta bankowego znajdującego się poza tym regionem, nie będzie ona mogła zostać przetworzona i zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego została zainicjowana.

Podobnie wypłata środków na nowe konto bankowe znajdujące się poza UE/EOG nie jest możliwa. Dlatego zalecamy upewnienie się, że Twoje konta bankowe znajdują się w granicach obszaru UE/EOG, aby transakcje finansowe przebiegały bez przeszkód.

Uwaga: transakcje z kont bankowych znajdujących się w Szwajcarii są możliwe.