Zmiana adresu zamieszkania

Jeśli masz inny adres niż podczas otwierania rachunku handlowego, musisz go zmienić w sekcji Dane osobowe. Poniżej znajdują się instrukcja, jak dokonać zmian w Zarządzaniu Kontem.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Welcome, a następnie Settings.

Wybierz profil

W kolumnie Account Profile, wybierz Profile.

Po kliknięciu w Profile pojawi się ekran z Twoim imieniem i nazwiskiem, wybierz przycisk ołówka obok swojego profilu, aby rozpocząć edycję. Wprowadź nowe dane profilu i nowy adres, a następnie kliknij przycisk Continue, aby kontynuować wypełnianie wniosku.

Prześlij nowy dokument potwierdzający adres

Po wypełnieniu wniosku będziemy potrzebować nowego potwierdzenia adresu, aby zweryfikować zmianę adresu. Poinformuj nas pocztą o zmianie adresu oraz dołącz nowy dokument.

Najczęściej zadawane pytania

Ze względów prawnych LYNX zobowiązany jest dokonać weryfikacji zmiany adresu.

Zaloguj się na stronie internetowej swojego banku, gdzie możesz wydrukować wyciąg bankowy w formacie PDF. Dokument powinien być nie starszy niż 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że potwierdzenie adresu musi zawierać datę i być starszy niż 6 miesięcy:

 • Wyciąg bankowy
 • Wyciąg z karty kredytowej
 • Wyciąg z rachunku maklerskiego
 • Dokument dotyczący kredytu hipotecznego
 • Zaświadczenie o adresie z banku na dokumencie z logo banku, podpisane i podstemplowane przez urzędnika.
 • Potwierdzenie od władz lokalnych adresu zamieszkania na dokumencie z logo gminy, podpisanym i podstemplowanym przez urzędnika
 • Zeznanie podatkowe (PIT)
 • Należy pamiętać, że umowy najmu lub faktury za czynsz nie są akceptowane jako potwierdzenie adresu.
 • Dokumenty napisane odręcznie lub zdjęcia z ekranu komputera również nie są akceptowane