Roczny raport z rachunku

Roczny raport podsumowuje wszystkie działania na rachunku w wybranym okresie, w tym transakcje, zmiany salda gotówkowego, dywidendy i przelewy.

Zaloguj się

  • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
  • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu u góry wybierz opcję Performance & Reports, a następnie opcję Statements.

Wygenerowanie Rocznego raportu

Do wyboru są różne raporty pokazujące wszystkie istotne działania handlowe, wyniki, dywidendy i wiele więcej. Aby pobrać raport roczny, kliknij przycisk Activity

W sekcji Default Statements wybierz Activity i kliknij Run. Następnie w sekcji Period (Okres) wybierz Annual (Roczny) i wybierz odpowiedni rok w sekcji Date (Data). Na koniec, w sekcji Select Format/Action, wybierz preferowany format wyświetlania lub pobierania raportu z rachunku.

Najczęściej zadawane pytania

Po migracji do IBIE numer Twojego rachunku został zaktualizowany. Aby uzyskać dostęp do raportów sprzed 2021 r., wybierz Add/Edit (Dodaj/Edytuj) obok swojego numeru rachunku (U) w górnej części strony. W wyświetlonym oknie po prawej stronie kliknij ikonę filtra w prawym górnym rogu, wybierz Migrated i kliknij Apply. Zaznacz pole dla starego rachunku, odznacz nowy rachunek i naciśnij przycisk Continue. Możesz teraz przeglądać raporty z 2020 roku i wcześniejszych lat.

Raporty mogą być generowane za ostatnie pięć lat kalendarzowych. Jeśli potrzebujesz raportu za wcześniejszy okres, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Należy pamiętać, że z żądaniem może być związana opłata manipulacyjna. Każdy raport ma maksymalne ramy czasowe 365 dni, a godzina graniczna to 8:30 EST.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowo dostępnych raportach, wykonaj następujące kroki:

  • Upewnij się, że ustawiłeś prawidłowy adres e-mail w Ustawieniach.
  • Przejdź do sekcji Statements Delivery.
  • Kliknij ikonę konfiguracji, aby wybrać metodę dostarczania raportów.
  • Na następnej stronie wybierz, czy wolisz otrzymywać powiadomienie, wiadomość e-mail czy wiadomość e-mail z załącznikiem dla nowo dostępnych raportów.
  • Pnaciśnij przycisk Continue, aby zapisać preferencje i zastosować zmiany.

Jeśli opcja Annual (roczny) nie jest jeszcze dostępna dla żądanego roku, raport roczny można wydrukować tylko dla tego okresu przy użyciu funkcji Custom Date Range. Raporty roczne za poprzedni rok są zwykle dostępne do końca stycznia, kiedy to raport można wydrukować z zakresem czasowym 01.01.20XX-31.12.20XX..