Zmiana adresu e-mail

Aby zmienić adres e-mail powiązany z rachunkiem handlowym, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Welcome a następnie Settings.

Wybierz kolumnę Communication a następnie Email Address

W kolumnie Communication kliknij na Email Address.
Wprowadź dwukrotnie swój nowy adres e-mail i kliknij Continue.

Jeśli NIE jesteś zarejestrowany w systemie bezpiecznego logowania (uwierzytelnianie dwuskładnikowe), możesz znaleźć instrukcje dotyczące zmiany adresu e-mail w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

Zweryfikuj swoją tożsamość

Na następnej stronie zweryfikuj swoją tożsamość, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Continue. Następnie zostaniesz poproszony o zweryfikowanie się za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Potwierdź nowy adres e-mail

Na nowy adres e-mail zostanie wysłany numer potwierdzający. Wprowadź numer i kliknij Continue.Po zakończeniu tego procesu kliknij przycisk OK.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Zaloguj się do Zarządzania Kontem, a następnie wybierz Settings.
 2. Wybierz kolumnę Communication a następnie edytuj adres email.
 3. Określ swój dostęp do starego (aktualnego) adresu e-mail:
  Jeśli nadal masz dostęp, wybierz Yes.Jeśli nie masz już dostępu, wybierz No.
 4. Wprowadź nowy adres e-mail w obu polach i kliknij przycisk Continue.
 5. Jeśli wybrałeś Yes: Numer potwierdzenia zostanie wysłany na istniejący adres e-mail.Wprowadź numer potwierdzenia i kliknij Continue, a następnie OK
 6. Jeśli wybrałeś No: Wprowadź aktualną nazwę użytkownika i hasło. Kliknij Continue,a następnie wprowadź numer potwierdzenia, który został wysłany na Twój nowy adres e-mail. Kliknij przycisk Continue a następnie OK.
 7. Aby sfinalizować zmianę, należy skontaktować się z działem obsługi klienta o zmianie adresu e-mail.

Zwróć szczególną uwagę na część instrukcji, w której powinieneś wybrać No na pytanie: “Do you still have access to this email address?“.

W Zarządzaniu Kontem wybierz → SettingsCommunicationEdit email address.Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie.

Jeśli opuścisz stronę bez potwierdzenia nowego adresu e-mail, zmiana zostanie zapisana jako element oczekujący, który można dokończyć w późniejszym czasie. Aby dokończyć zmianę adresu e-mail, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do  Zarządzania Kontem.
 2. Kliknij ikonę dzwonka znajdującą się w prawym górnym rogu..
 3. Wybierz Confirm Email Address Change z rozwijanego menu.
 4. Na stronie Pending Items, kliknij na View obok Confirm Email Address Change.
 5. Numer potwierdzenia zostanie wysłany na nowy adres e-mail.
 6. Wprowadź numer potwierdzenia, który został wysłany na Twój nowy adres e-mail.
 7. Kliknij Continue, a następnie OK.