Wskaźniki techniczne

Podczas analizy technicznej akcji, indeksów i innych papierów wartościowych często wykorzystywane są tzw. wskaźniki analizy technicznej. Istnieją różne rodzaje wskaźników analizy technicznej, które wyliczane są na różne sposoby i mają odmienną wartość informacyjną.

Najważniejszymi wskaźnikami technicznymi są tzw. wskaźniki trendu, do których należą na przykład średnie kroczące konwergencja/dywergencja albo MACD. Kolejnym typem wskaźników analizy technicznej są tzw. oscylatory, do których należą na przykład RSI, oscylator stochastyczny czy Wstęgi Bollingera. Wskaźniki analizy technicznej stanowią jej podstawowy element.

W analizie akcji wskaźniki techniczne służą do przewidywania przyszłego rozwoju ceny akcji na podstawie prawdopodobieństwa. Wskaźniki trendu, takie jak na przykład MACD, można wykorzystać do prognozowania dalszego kierunku trendu. Oscylatory i wskaźniki momentum sprawdzą się przy określaniu siły aktualnego trendu. RSI można na przykład wykorzystać do oceny, czy dane akcje są w danej chwili wykupywane lub wyprzedawane i czy można w najbliższym czasie oczekiwać odwrócenia trendu. Wstęgi Bollingera niosą z kolei informacje o zmienności i są jednym z najczęściej wykorzystywanych oraz najbardziej relewantnych wskaźników analizy technicznej.

Prosto i przejrzyście o wskaźnikach analizy technicznej

Tutaj tłumaczymy wszystkie ważne wskaźniki analizy technicznej, które pomogą ci w handlu na giełdzie.

Wskaźniki analizy technicznej znajdują rozmaite zastosowanie w analizie ruchów cenowych na rynku i prognozowaniu przyszłego rozwoju trendów. Zwłaszcza zaawansowane wskaźniki opierają się zwykle na złożonych wzorach obliczeniowych. Nie musisz ich jednak znać, ponieważ na profesjonalnej platformie handlowej, jaką jest Trader Workstation, wskaźniki te można zaimplementować do wykresu jednym kliknięciem myszy.

Dalej dowiesz się, jak właściwie interpretować kluczowe wskaźniki analizy technicznej, a następnie łączyć je w celu jak najdokładniejszego przewidywania rozwoju trendu dla papierów wartościowych. Doświadczeni traderzy zwykle nie polegają tylko na jednym wskaźniku, ale do potwierdzenia swoich decyzji handlowych wykorzystują połączenie kilku wskaźników analizy technicznej.

Wszystko o wskaźnikach analizy technicznej