Formacje wykresowe

Przyglądając się wykresom różnych akcji lub indeksów i porównując je często dostrzec można pewne typowe wzory. Są to tzw. formacje wykresowe, które mają tendencję do powtarzania się i zazwyczaj z dużym prawdopodobieństwem wskazują na określony rozwój trendu na danym rynku. Dla inwestora niezwykle ważną jest zatem umiejętność rozpoznawania tych formacji w odpowiednim czasie.

Formacji jest bardzo wiele, od prostych takich jak formacja trójkąta, prostokąta, chorągiewki czy klina, aż po bardziej złożone, takie jak na przykład formacja filiżanki, klamki albo głowa i ramiona.

Zasadniczo rozróżniamy formacje sygnalizujące odwrócenie trendu i formacje potwierdzające obecny trend. Nazwy formacji są zazwyczaj proste i w zrozumiały sposób opisują kształt powstały na wykresie wskutek konkretnego rozwoju cen. Niemniej same formacje nie zawsze są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka i ich identyfikacja wymaga niekiedy pewnej wyobraźni. Obecnie istnieją już jednak narzędzia techniczne oraz strony internetowe, które automatycznie rozpoznają formacje wykresowe.

Identyfikuj wzory na wykresie i wykorzystaj je w swoim handlu

Inwestorzy, którzy potrafią efektywnie rozpoznawać formacje wykresowe, mają o wiele większe szanse na sukces na giełdzie. Trading z wykorzystaniem formacji wykresowych często prowadzi do lepszych decyzji inwestycyjnych.

Korzystanie z wzorów na wykresach może znacząco poprawić twoje wyniki handlowe. Dlatego też przy tradingu z wykorzystaniem analizy technicznej zdecydowanie zaleca się zdobycie umiejętności rozpoznawania i właściwej interpretacji formacji wykresowych, takich jak podwójne dno, podwójny szczyt czy formacja flagi. Tutaj pokażemy ci najczęściej występujące formacje wykresowe i wyjaśnimy, jak je rozpoznawać oraz właściwie interpretować.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o formacjach i wzorach na wykresach