Risk management i money management

Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem i kapitałem jest niezbędna w tradingu do kontroli ryzyka oraz ograniczania nadmiernych strat.

Celem traderów w ramach strategicznego zarządzania ryzykiem jest identyfikacja i ocena ewentualnego ryzyka handlowego, które może wynikać z ogólnej sytuacji na rynku, ruchów cenowych papierów wartościowych albo być efektem wiadomości giełdowych, a następnie znalezienie właściwego rozwiązania. Skuteczną metodą minimalizacji ryzyka handlowego jest na przykład wykorzystywanie odpowiednich typów zleceń, takich jak stop loss czy trailing stop.

Doświadczeni traderzy szacują również możliwości i ryzyka przed dokonaniem transakcji, co wyraża tak zwany współczynnik zysku do ryzyka (RRR). W oszacowaniu ryzyka bardzo pomocne mogą być odpowiednie narzędzia tradingowe. Profesjonaliści decydują się co do zasady na otwieranie pozycji tylko w przypadku, gdy szanse na zysk są większe niż ryzyko straty. Skuteczne ograniczanie ryzyka może jednak wymagać również późniejszej modyfikacji całej strategii handlowej, na przykład jeśli ogólne warunki zmiany rynku oraz wskaźniki sygnalizują koniec trendu.

Dzięki zarządzaniu ryzykiem i pieniędzmi inwestorzy kontrolują częstotliwość transakcji, czas ich trwania i wielkość swoich pozycji, biorąc pod uwagę oceny rynku oraz swoją własną tolerancję ryzyka. Dlatego też profesjonalny risk management i money management zawsze wymagają uwzględnienia bieżących wydarzeń na giełdzie. Kolejnym istotnym punktem jest ryzyko psychologiczne, stanowiące element psychologii biznesu, zajmującej się czynnikami psychologicznymi i emocjonalnymi.

Zarządzanie pieniędzmi służy regulacji wydatków kapitałowych na każdą pozycję i obliczaniu całkowitego ryzyka portfela inwestycyjnego. Gwarantuje to, że seria nierentownych transakcji nie zrujnuje twojego portfela inwestycyjnego. Celem money managementu jest zapewnienie aby wielkość poszczególnych pozycji była adekwatna do całkowitej wielkości portfela inwestycyjnego.

Metody zarządzania ryzykiem i pieniędzmi

Istnieje szereg modeli i metod zarządzania ryzykiem oraz zarządzania pieniędzmi. Najbardziej znanym podejściem jest model o stałym współczynniku, w którym dla każdej pozycji stosuje się stały procent całkowitego kapitału.

Wielu traderów kieruje się podstawową zasadą zarządzania pozycjami, wedle której strata nigdy nie powinna być wyższa niż na przykład jeden procent wartości całego portfela. Zasadniczo ważne jest ustalanie dla każdej transakcji odpowiedniej wielkości pozycji na podstawie oczekiwań i ryzyka. Późniejsza częściowa sprzedaż pozycji w celu osiągnięcia zysku lub stopniowe budowanie pozycji to zaawansowane dziedziny zarządzania ryzykiem i pieniędzmi.

Zrozum i korzystaj z zasad zarządzania ryzykiem i pieniędzmi