Pary walutowe

Tutaj znajdziesz zestawienie najczęściej wymienianych par walutowych na globalnych rynkach walutowych.

Podczas transakcji międzynarodowych główną rolę odgrywają dolar amerykański, euro, funt brytyjski i japoński jen. Inne znaczące waluty, którymi handluje się na forex, to frank szwajcarski, dolar kanadyjski i dolar australijski. W odróżnieniu od akcji waluty nie mają swojego własnego kursu. Zawsze wycenia się je w odniesieniu do innej waluty w ramach pary walutowej.

Najważniejsze pary walutowe


Wyjaśnienie

Pary walutowe

Pary walutowe mają szczególne znaczenie w handlu na forex. Forex oznacza „Foreign Exchange”, co stanowi angielską nazwę rynku walut.

Podczas handlu na rynku walutowym (Forex) trader wymienia jedną walutę na drugą. Próbuje osiągnąć zysk w wyniku wahań kursów wymiany walut. Dwie waluty, które można nawzajem wymieniać, nazywane są parą walutową.

Pary walutowe zapisuje się zazwyczaj przy pomocy oficjalnych skrótów poszczególnych walut. Na przykład najważniejsza para walutowa w której skład wchodzi euro i dolar amerykański, opisywana jest w następujący sposób: EUR / USD.

Pierwszą walutą w parze jest tzw. waluta bazowa. Drugą określa się mianem waluty kwotowanej. Waluta bazowa to ta, którą chcesz kupić lub sprzedać, natomiast walutą kwotowaną jest ta w której płacisz.

Forex Majors: Pary walutowe o największej płynności albo główne pary walutowe

Najczęściej notowane pary walutowe znane są pod nazwą Forex Majors, tj. główne pary walutowe. Główne pary walutowe zajmują nawet 85% rynku walut. Forex jest przy tym największym i najbardziej płynnym rynkiem świata. Znaczenie tych najważniejszych par walutowych jest więc ogromne.

Do najważniejszych par walutowych należą:

 • EUR/USD: Euro i dolar amerykański
 • USD/JPY: Dolar amerykański i japoński jen
 • GBP/USD: Funt brytyjski i dolar amerykański
 • AUD/USD: Dolar australijski i dolar amerykański
 • USD/CAD: Dolar amerykański i dolar kanadyjski
 • USD/CHF: Dolar amerykański i frank szwajcarski
 • NZD/USD: Dolar nowozelandzki i dolar amerykański

Krzyżowe pary walutowe

Oprócz głównych par walutowych istnieje oczywiście ogromna ilość innych, ponieważ teoretycznie każdą walutę można wymienić na inną. Niektóre z nich nieszczególnie nadają się jednak do handlu, ponieważ brak im niezbędnej płynności, a spready są tu zwykle bardzo duże.

Krzyżowe pary walutowe (albo krzyże walutowe) to kombinacja dwóch głównych walut, ale bez dolara amerykańskiego. Kombinacje te również są interesujące z punktu widzenia handlu parami walutowymi.

Przykłady krzyżowych par walutowych to:

 • EUR/GBP: Euro i funt brytyjski
 • EUR/CHF: Euro i frank szwajcarski
 • EUR/AUD: Euro i dolar australijski
 • EUR/CAD: Euro i dolar kanadyjski
 • EUR/JPY: Euro i japoński jen
 • EUR/NZD: Euro i dolar nowozelandzki
 • GBP/CHF: Funt brytyjski i frank szwajcarski
 • GBP/JPY: Funt brytyjski i japoński jen