Akcje dywidendowe

Inwestowanie w akcje dywidendowe to popularna strategia. Zapewnia inwestorom regularne wpływy z portfela inwestycyjnego, na które zawsze mogą liczyć i wykorzystywać je na reinwestycje lub konsumpcję.

Dywidenda to udział akcjonariusza w zysku spółki, który dystrybuowany jest raz do roku, raz na pół roku, raz na kwartał albo nawet raz na miesiąc w zależności od akcji. Nie każda firma wypłaca jednak dywidende. Dlatego tak ważne jest, aby opłacalna strategia dywidendowa uwzględniała odpowiednie akcje dywidendowe. Znaczenie ma nie tylko wysokość dywidendy, lecz także stopa dywidendy uwzględniająca stosunek dywidendy do aktualnej ceny akcji.

Akcje z wysoką dywidendą: Najlepsze akcje dywidendowe w 2024 roku

Jeśli szukasz najlepszych akcji dywidendowych, powinieneś zawsze uwzględniać w swoich ocenach różne kryteria i patrzeć nie tylko na wysokość dywidendy czy stopę dywidendy.

Decydujące jest także na przykład pochodzenie dywidendy – wypłaca się ją akcjonariuszom z zysków bieżących czy rezerw finansowych spółki? Jest to istotne dla długoterminowego sukcesu twojej własnej strategii dywidendowej, ponieważ wyłącznie zdrowe firmy, które regularnie generują zyski i wypłacają dywidendy, mogą w dłuższej perspektywie przetrwać bez jakichkolwiek obniżek czy wręcz likwidacji dywidend. Dlatego też należy brać pod uwagę także inne wskaźniki biznesowe, takie jak wzrost przychodów lub zysków. Zawsze trzeba porównywać akcje dywidendowe z całego świata.

Silne akcje dywidendowe dla wysokich zysków z dywidendy

Akcje spółek Daimler, BASF, Allianz czy Bayer to niemieckie akcje z dobrą dywidendą. Ale w Europie i Ameryce istnieje wiele spółek wypłacających świetne dywidendy.

Twoją uwagę powinni zwrócić zwłaszcza dywidendowi arystokraci w USA, ponieważ są to spółki, które przez co najmniej 25 lat z rzędu nieprzerwanie podnosiły swoje dywidendy. Ale nawet w indeksie DAX są ciekawe akcje dywidendowe z obiecującym rozwojem dywidendy. Najlepszym warunkiem istnienia wysokich zysków jest nieprzerwany wzrost dywidend. Oznacza to, że najsilniejsze akcje dywidendowe są korzystne nie tylko z punktu widzenia krótkoterminowego zwrotu, ale przede wszystkim dla długoterminowego dywidendowego rachunku inwestycyjnego. Nasi eksperci ds. akcji analizują historię dywidend i oczekiwane dywidendy w przypadku wszystkich najważniejszych akcji dywidendowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Pomogą ci zatem znaleźć idealne akcje dywidendowe do twojego portfela w Niemczech, innych krajach europejskich, USA oraz pozostałych regionach świata.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o akcjach dywidendowych.