Analiza spółek Dow Jones

Najlepsze & najgorsze akcje

Dow Jones: najlepsze akcje dzisiaj

Loading ...
Nazwa spółki Ostatnia cena 1D 1D Czas Dzienne minimum Dzienne maximum 3M 6M 1Y Kup Sprzedaj Analiza
McDonald’s 259,39 5,59 2,20 % 22:00 255,61 261,46 -8,22 % -11,08 % -11,93 %
B
S
NIKE 97,18 1,61 1,68 % 22:00 95,42 97,21 3,54 % -10,05 % -11,64 %
B
S
Amazon 189,12 3,02 1,62 % 22:00 185,86 189,28 5,73 % 23,25 % 51,50 %
B
S
Intel 31,10 0,48 1,57 % 22:00 30,67 31,36 -26,94 % -35,21 % -5,47 %
B
S
Salesforce 245,06 3,26 1,35 % 22:00 240,19 245,37 -20,38 % -7,99 % 16,92 %
B
S
Cisco Systems 47,27 0,55 1,18 % 22:00 47,05 47,84 -5,04 % -5,63 % -7,04 %
B
S
Coca-Cola 62,77 0,59 0,95 % 22:00 62,18 63,10 3,77 % 7,63 % 2,18 %
B
S
Microsoft 449,78 4,08 0,92 % 22:00 446,51 450,58 4,91 % 20,08 % 34,84 %
B
S
Merck & Co. 130,72 1,05 0,81 % 22:00 129,09 131,20 5,55 % 21,37 % 17,60 %
B
S
3M 102,39 0,73 0,72 % 22:03 100,95 102,44 14,69 % 15,17 % 20,69 %
B
S
Home Depot 355,80 2,36 0,67 % 22:00 352,05 356,25 -8,83 % 2,07 % 18,32 %
B
S
Johnson & Johnson 148,75 0,97 0,66 % 22:00 147,37 149,08 -4,17 % -4,32 % -9,23 %
B
S
Honeywell International 215,09 0,95 0,44 % 22:00 213,52 216,08 7,15 % 4,60 % 6,59 %
B
S
Walt Disney 102,27 0,43 0,42 % 22:03 101,59 102,54 -11,74 % 12,36 % 15,38 %
B
S
Procter & Gamble 168,26 0,59 0,35 % 22:00 167,18 168,88 4,08 % 15,82 % 12,59 %
B
S
Boeing 176,56 0,26 0,15 % 22:00 175,66 178,41 -6,51 % -32,21 % -16,75 %
B
S
American Express 230,38 0,17 0,07 % 22:01 227,50 231,11 1,96 % 24,15 % 37,20 %
B
S
Verizon 40,24 0,00 0,00 % 22:00 39,90 40,38 -0,32 % 7,34 % 12,31 %
B
S

Dow Jones: najgorsze akcje dzisiaj

Loading ...
Nazwa spółki Ostatnia cena 1D 1D Czas Dzienne minimum Dzienne maximum 3M 6M 1Y Kup Sprzedaj Analiza
Goldman Sachs 450,18 -7,87 -1,72 % 22:00 449,90 458,80 10,66 % 18,27 % 38,49 %
B
S
JPMorgan Chase 196,30 -2,37 -1,19 % 22:00 194,22 197,17 -0,16 % 17,26 % 37,93 %
B
S
Travelers Companies 209,80 -2,17 -1,02 % 22:00 208,51 212,00 -6,53 % 12,92 % 19,69 %
B
S
Apple 207,72 -1,96 -0,93 % 22:00 207,11 211,89 20,57 % 7,29 % 12,92 %
B
S
Chevron 155,28 -1,36 -0,87 % 22:03 155,22 157,67 0,40 % 2,80 % 0,26 %
B
S
IBM 172,46 -1,46 -0,84 % 22:00 171,40 174,96 -9,63 % 6,36 % 29,00 %
B
S
Amgen 307,93 -1,96 -0,63 % 22:00 307,29 313,44 11,50 % 8,37 % 35,63 %
B
S
Visa 275,22 -1,60 -0,58 % 22:00 274,58 277,54 -2,84 % 6,50 % 21,11 %
B
S
Dow Inc 53,99 -0,22 -0,41 % 22:00 53,47 54,20 -6,40 % -2,05 % 4,07 %
B
S
UnitedHealth 482,59 -1,93 -0,40 % 22:00 480,59 488,30 -1,53 % -7,25 % 1,22 %
B
S
Caterpillar 327,84 -1,29 -0,39 % 22:00 326,18 330,55 -8,45 % 12,91 % 35,76 %
B
S
Walmart 67,91 -0,10 -0,15 % 22:00 67,83 68,55 11,57 % 30,07 % 31,91 %
B
S

Dow Jones: najlepsze akcje w 2024

Loading ...
Nazwa spółki YTD Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Apple 7,91 % 207,72 207,49 207,11 211,89 -1,96 -0,93 %
B
S
Amgen 6,91 % 307,93 308,16 307,29 313,44 -1,96 -0,63 %
B
S
Verizon 6,74 % 40,24 40,24 39,90 40,38 0,00 0,00 %
B
S
Coca-Cola 6,52 % 62,77 62,18 62,18 63,10 0,59 0,95 %
B
S
Visa 5,71 % 275,22 276,82 274,58 277,54 -1,60 -0,58 %
B
S
IBM 5,45 % 172,46 173,92 171,40 174,96 -1,46 -0,84 %
B
S
Chevron 4,10 % 155,28 156,64 155,22 157,67 -1,36 -0,87 %
B
S
Walmart 29,24 % 67,91 68,01 67,83 68,55 -0,10 -0,15 %
B
S
Amazon 24,47 % 189,12 189,08 185,86 189,28 3,02 1,62 %
B
S
American Express 22,97 % 230,38 230,21 227,50 231,11 0,17 0,07 %
B
S
Home Depot 2,67 % 355,80 353,44 352,05 356,25 2,36 0,67 %
B
S
Honeywell International 2,56 % 215,09 214,14 213,52 216,08 0,95 0,44 %
B
S
Merck & Co. 19,90 % 130,72 129,67 129,09 131,20 1,05 0,81 %
B
S
Microsoft 19,61 % 449,78 445,70 446,51 450,58 4,08 0,92 %
B
S
Goldman Sachs 16,70 % 450,18 458,05 449,90 458,80 -7,87 -1,72 %
B
S
JPMorgan Chase 15,40 % 196,30 198,67 194,22 197,17 -2,37 -1,19 %
B
S
Procter & Gamble 14,82 % 168,26 167,67 167,18 168,88 0,59 0,35 %
B
S
Walt Disney 13,27 % 102,27 101,84 101,59 102,54 0,43 0,42 %
B
S
3M 12,02 % 102,39 101,66 100,95 102,44 0,73 0,72 %
B
S
Caterpillar 10,88 % 327,84 329,13 326,18 330,55 -1,29 -0,39 %
B
S
Travelers Companies 10,14 % 209,80 211,97 208,51 212,00 -2,17 -1,02 %
B
S

Dow Jones: najgorsze akcje w 2024

Loading ...
Nazwa spółki YTD Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
UnitedHealth -8,33 % 482,59 484,52 480,59 488,30 -1,93 -0,40 %
B
S
Salesforce -6,87 % 245,06 241,80 240,19 245,37 3,26 1,35 %
B
S
Cisco Systems -6,45 % 47,27 47,29 47,05 47,84 0,55 1,18 %
B
S
Johnson & Johnson -5,10 % 148,75 147,78 147,37 149,08 0,97 0,66 %
B
S
Intel -38,12 % 31,10 31,09 30,67 31,36 0,48 1,57 %
B
S
Boeing -32,26 % 176,56 176,30 175,66 178,41 0,26 0,15 %
B
S
McDonald’s -12,52 % 259,39 253,80 255,61 261,46 5,59 2,20 %
B
S
NIKE -10,49 % 97,18 95,57 95,42 97,21 1,61 1,68 %
B
S
Dow Inc -1,55 % 53,99 54,21 53,47 54,20 -0,22 -0,41 %
B
S

Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Loading ...
Nazwa spółki 3M Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Honeywell International 7,15 % 215,09 214,14 213,52 216,08 0,95 0,44 %
B
S
Amazon 5,73 % 189,12 189,08 185,86 189,28 3,02 1,62 %
B
S
Merck & Co. 5,55 % 130,72 129,67 129,09 131,20 1,05 0,81 %
B
S
Microsoft 4,91 % 449,78 445,70 446,51 450,58 4,08 0,92 %
B
S
Procter & Gamble 4,08 % 168,26 167,67 167,18 168,88 0,59 0,35 %
B
S
Coca-Cola 3,77 % 62,77 62,18 62,18 63,10 0,59 0,95 %
B
S
NIKE 3,54 % 97,18 95,57 95,42 97,21 1,61 1,68 %
B
S
Apple 20,57 % 207,72 207,49 207,11 211,89 -1,96 -0,93 %
B
S
3M 14,69 % 102,39 101,66 100,95 102,44 0,73 0,72 %
B
S
Walmart 11,57 % 67,91 68,01 67,83 68,55 -0,10 -0,15 %
B
S
Amgen 11,50 % 307,93 308,16 307,29 313,44 -1,96 -0,63 %
B
S
Goldman Sachs 10,66 % 450,18 458,05 449,90 458,80 -7,87 -1,72 %
B
S
American Express 1,96 % 230,38 230,21 227,50 231,11 0,17 0,07 %
B
S
Chevron 0,40 % 155,28 156,64 155,22 157,67 -1,36 -0,87 %
B
S

Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Loading ...
Nazwa spółki 3M Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
IBM -9,63 % 172,46 173,92 171,40 174,96 -1,46 -0,84 %
B
S
Home Depot -8,83 % 355,80 353,44 352,05 356,25 2,36 0,67 %
B
S
Caterpillar -8,45 % 327,84 329,13 326,18 330,55 -1,29 -0,39 %
B
S
McDonald’s -8,22 % 259,39 253,80 255,61 261,46 5,59 2,20 %
B
S
Travelers Companies -6,53 % 209,80 211,97 208,51 212,00 -2,17 -1,02 %
B
S
Boeing -6,51 % 176,56 176,30 175,66 178,41 0,26 0,15 %
B
S
Dow Inc -6,40 % 53,99 54,21 53,47 54,20 -0,22 -0,41 %
B
S
Cisco Systems -5,04 % 47,27 47,29 47,05 47,84 0,55 1,18 %
B
S
Johnson & Johnson -4,17 % 148,75 147,78 147,37 149,08 0,97 0,66 %
B
S
Intel -26,94 % 31,10 31,09 30,67 31,36 0,48 1,57 %
B
S
Salesforce -20,38 % 245,06 241,80 240,19 245,37 3,26 1,35 %
B
S
Visa -2,84 % 275,22 276,82 274,58 277,54 -1,60 -0,58 %
B
S
Walt Disney -11,74 % 102,27 101,84 101,59 102,54 0,43 0,42 %
B
S
UnitedHealth -1,53 % 482,59 484,52 480,59 488,30 -1,93 -0,40 %
B
S
Verizon -0,32 % 40,24 40,24 39,90 40,38 0,00 0,00 %
B
S
JPMorgan Chase -0,16 % 196,30 198,67 194,22 197,17 -2,37 -1,19 %
B
S

Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Loading ...
Nazwa spółki 6M Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Amgen 8,37 % 307,93 308,16 307,29 313,44 -1,96 -0,63 %
B
S
Coca-Cola 7,63 % 62,77 62,18 62,18 63,10 0,59 0,95 %
B
S
Verizon 7,34 % 40,24 40,24 39,90 40,38 0,00 0,00 %
B
S
Apple 7,29 % 207,72 207,49 207,11 211,89 -1,96 -0,93 %
B
S
Visa 6,50 % 275,22 276,82 274,58 277,54 -1,60 -0,58 %
B
S
IBM 6,36 % 172,46 173,92 171,40 174,96 -1,46 -0,84 %
B
S
Honeywell International 4,60 % 215,09 214,14 213,52 216,08 0,95 0,44 %
B
S
Walmart 30,07 % 67,91 68,01 67,83 68,55 -0,10 -0,15 %
B
S
American Express 24,15 % 230,38 230,21 227,50 231,11 0,17 0,07 %
B
S
Amazon 23,25 % 189,12 189,08 185,86 189,28 3,02 1,62 %
B
S
Merck & Co. 21,37 % 130,72 129,67 129,09 131,20 1,05 0,81 %
B
S
Microsoft 20,08 % 449,78 445,70 446,51 450,58 4,08 0,92 %
B
S
Chevron 2,80 % 155,28 156,64 155,22 157,67 -1,36 -0,87 %
B
S
Home Depot 2,07 % 355,80 353,44 352,05 356,25 2,36 0,67 %
B
S
Goldman Sachs 18,27 % 450,18 458,05 449,90 458,80 -7,87 -1,72 %
B
S
JPMorgan Chase 17,26 % 196,30 198,67 194,22 197,17 -2,37 -1,19 %
B
S
Procter & Gamble 15,82 % 168,26 167,67 167,18 168,88 0,59 0,35 %
B
S
3M 15,17 % 102,39 101,66 100,95 102,44 0,73 0,72 %
B
S
Travelers Companies 12,92 % 209,80 211,97 208,51 212,00 -2,17 -1,02 %
B
S
Caterpillar 12,91 % 327,84 329,13 326,18 330,55 -1,29 -0,39 %
B
S
Walt Disney 12,36 % 102,27 101,84 101,59 102,54 0,43 0,42 %
B
S

Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Loading ...
Nazwa spółki 6M Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Salesforce -7,99 % 245,06 241,80 240,19 245,37 3,26 1,35 %
B
S
UnitedHealth -7,25 % 482,59 484,52 480,59 488,30 -1,93 -0,40 %
B
S
Cisco Systems -5,63 % 47,27 47,29 47,05 47,84 0,55 1,18 %
B
S
Johnson & Johnson -4,32 % 148,75 147,78 147,37 149,08 0,97 0,66 %
B
S
Intel -35,21 % 31,10 31,09 30,67 31,36 0,48 1,57 %
B
S
Boeing -32,21 % 176,56 176,30 175,66 178,41 0,26 0,15 %
B
S
Dow Inc -2,05 % 53,99 54,21 53,47 54,20 -0,22 -0,41 %
B
S
McDonald’s -11,08 % 259,39 253,80 255,61 261,46 5,59 2,20 %
B
S
NIKE -10,05 % 97,18 95,57 95,42 97,21 1,61 1,68 %
B
S

Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatniego roku

Loading ...
Nazwa spółki 1Y Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Honeywell International 6,59 % 215,09 214,14 213,52 216,08 0,95 0,44 %
B
S
Amazon 51,50 % 189,12 189,08 185,86 189,28 3,02 1,62 %
B
S
Dow Inc 4,07 % 53,99 54,21 53,47 54,20 -0,22 -0,41 %
B
S
Goldman Sachs 38,49 % 450,18 458,05 449,90 458,80 -7,87 -1,72 %
B
S
JPMorgan Chase 37,93 % 196,30 198,67 194,22 197,17 -2,37 -1,19 %
B
S
American Express 37,20 % 230,38 230,21 227,50 231,11 0,17 0,07 %
B
S
Caterpillar 35,76 % 327,84 329,13 326,18 330,55 -1,29 -0,39 %
B
S
Amgen 35,63 % 307,93 308,16 307,29 313,44 -1,96 -0,63 %
B
S
Microsoft 34,84 % 449,78 445,70 446,51 450,58 4,08 0,92 %
B
S
Walmart 31,91 % 67,91 68,01 67,83 68,55 -0,10 -0,15 %
B
S
IBM 29,00 % 172,46 173,92 171,40 174,96 -1,46 -0,84 %
B
S
Visa 21,11 % 275,22 276,82 274,58 277,54 -1,60 -0,58 %
B
S
3M 20,69 % 102,39 101,66 100,95 102,44 0,73 0,72 %
B
S
Coca-Cola 2,18 % 62,77 62,18 62,18 63,10 0,59 0,95 %
B
S
Travelers Companies 19,69 % 209,80 211,97 208,51 212,00 -2,17 -1,02 %
B
S
Home Depot 18,32 % 355,80 353,44 352,05 356,25 2,36 0,67 %
B
S
Merck & Co. 17,60 % 130,72 129,67 129,09 131,20 1,05 0,81 %
B
S
Salesforce 16,92 % 245,06 241,80 240,19 245,37 3,26 1,35 %
B
S
Walt Disney 15,38 % 102,27 101,84 101,59 102,54 0,43 0,42 %
B
S
Apple 12,92 % 207,72 207,49 207,11 211,89 -1,96 -0,93 %
B
S
Procter & Gamble 12,59 % 168,26 167,67 167,18 168,88 0,59 0,35 %
B
S
Verizon 12,31 % 40,24 40,24 39,90 40,38 0,00 0,00 %
B
S
UnitedHealth 1,22 % 482,59 484,52 480,59 488,30 -1,93 -0,40 %
B
S
Chevron 0,26 % 155,28 156,64 155,22 157,67 -1,36 -0,87 %
B
S

Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatniego roku

Loading ...
Nazwa spółki 1Y Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Johnson & Johnson -9,23 % 148,75 147,78 147,37 149,08 0,97 0,66 %
B
S
Cisco Systems -7,04 % 47,27 47,29 47,05 47,84 0,55 1,18 %
B
S
Intel -5,47 % 31,10 31,09 30,67 31,36 0,48 1,57 %
B
S
Boeing -16,75 % 176,56 176,30 175,66 178,41 0,26 0,15 %
B
S
McDonald’s -11,93 % 259,39 253,80 255,61 261,46 5,59 2,20 %
B
S
NIKE -11,64 % 97,18 95,57 95,42 97,21 1,61 1,68 %
B
S

Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 lat

Loading ...
Nazwa spółki 3Y Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Amazon 9,51 % 189,12 189,08 185,86 189,28 3,02 1,62 %
B
S
Microsoft 71,26 % 449,78 445,70 446,51 450,58 4,08 0,92 %
B
S
Merck & Co. 70,32 % 130,72 129,67 129,09 131,20 1,05 0,81 %
B
S
Apple 57,01 % 207,72 207,49 207,11 211,89 -1,96 -0,93 %
B
S
Caterpillar 53,76 % 327,84 329,13 326,18 330,55 -1,29 -0,39 %
B
S
Walmart 49,38 % 67,91 68,01 67,83 68,55 -0,10 -0,15 %
B
S
Chevron 46,42 % 155,28 156,64 155,22 157,67 -1,36 -0,87 %
B
S
Travelers Companies 41,14 % 209,80 211,97 208,51 212,00 -2,17 -1,02 %
B
S
American Express 39,71 % 230,38 230,21 227,50 231,11 0,17 0,07 %
B
S
JPMorgan Chase 30,49 % 196,30 198,67 194,22 197,17 -2,37 -1,19 %
B
S
Amgen 28,18 % 307,93 308,16 307,29 313,44 -1,96 -0,63 %
B
S
Procter & Gamble 26,44 % 168,26 167,67 167,18 168,88 0,59 0,35 %
B
S
Goldman Sachs 25,91 % 450,18 458,05 449,90 458,80 -7,87 -1,72 %
B
S
IBM 23,12 % 172,46 173,92 171,40 174,96 -1,46 -0,84 %
B
S
UnitedHealth 21,23 % 482,59 484,52 480,59 488,30 -1,93 -0,40 %
B
S
Visa 17,45 % 275,22 276,82 274,58 277,54 -1,60 -0,58 %
B
S
Home Depot 15,67 % 355,80 353,44 352,05 356,25 2,36 0,67 %
B
S
Coca-Cola 15,47 % 62,77 62,18 62,18 63,10 0,59 0,95 %
B
S
McDonald’s 11,37 % 259,39 253,80 255,61 261,46 5,59 2,20 %
B
S
Salesforce 0,24 % 245,06 241,80 240,19 245,37 3,26 1,35 %
B
S

Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 lat

Loading ...
Nazwa spółki 3Y Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Johnson & Johnson -9,21 % 148,75 147,78 147,37 149,08 0,97 0,66 %
B
S
Intel -44,34 % 31,10 31,09 30,67 31,36 0,48 1,57 %
B
S
Walt Disney -41,21 % 102,27 101,84 101,59 102,54 0,43 0,42 %
B
S
3M -37,27 % 102,39 101,66 100,95 102,44 0,73 0,72 %
B
S
Verizon -28,64 % 40,24 40,24 39,90 40,38 0,00 0,00 %
B
S
Boeing -28,02 % 176,56 176,30 175,66 178,41 0,26 0,15 %
B
S
NIKE -25,29 % 97,18 95,57 95,42 97,21 1,61 1,68 %
B
S
Dow Inc -14,45 % 53,99 54,21 53,47 54,20 -0,22 -0,41 %
B
S
Cisco Systems -11,11 % 47,27 47,29 47,05 47,84 0,55 1,18 %
B
S
Honeywell International -0,42 % 215,09 214,14 213,52 216,08 0,95 0,44 %
B
S

Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 5 lat

Loading ...
Nazwa spółki 5Y Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Amazon 97,90 % 189,12 189,08 185,86 189,28 3,02 1,62 %
B
S
UnitedHealth 91,29 % 482,59 484,52 480,59 488,30 -1,93 -0,40 %
B
S
American Express 84,70 % 230,38 230,21 227,50 231,11 0,17 0,07 %
B
S
Walmart 83,34 % 67,91 68,01 67,83 68,55 -0,10 -0,15 %
B
S
JPMorgan Chase 79,37 % 196,30 198,67 194,22 197,17 -2,37 -1,19 %
B
S
Home Depot 69,92 % 355,80 353,44 352,05 356,25 2,36 0,67 %
B
S
Amgen 64,57 % 307,93 308,16 307,29 313,44 -1,96 -0,63 %
B
S
Merck & Co. 62,11 % 130,72 129,67 129,09 131,20 1,05 0,81 %
B
S
Visa 58,68 % 275,22 276,82 274,58 277,54 -1,60 -0,58 %
B
S
Salesforce 56,25 % 245,06 241,80 240,19 245,37 3,26 1,35 %
B
S
Procter & Gamble 51,31 % 168,26 167,67 167,18 168,88 0,59 0,35 %
B
S
Johnson & Johnson 4,69 % 148,75 147,78 147,37 149,08 0,97 0,66 %
B
S
Travelers Companies 38,50 % 209,80 211,97 208,51 212,00 -2,17 -1,02 %
B
S
Apple 317,99 % 207,72 207,49 207,11 211,89 -1,96 -0,93 %
B
S
IBM 29,70 % 172,46 173,92 171,40 174,96 -1,46 -0,84 %
B
S
McDonald’s 26,99 % 259,39 253,80 255,61 261,46 5,59 2,20 %
B
S
Chevron 24,29 % 155,28 156,64 155,22 157,67 -1,36 -0,87 %
B
S
Honeywell International 23,40 % 215,09 214,14 213,52 216,08 0,95 0,44 %
B
S
Microsoft 228,38 % 449,78 445,70 446,51 450,58 4,08 0,92 %
B
S
Coca-Cola 21,77 % 62,77 62,18 62,18 63,10 0,59 0,95 %
B
S
Caterpillar 144,86 % 327,84 329,13 326,18 330,55 -1,29 -0,39 %
B
S
NIKE 13,33 % 97,18 95,57 95,42 97,21 1,61 1,68 %
B
S
Goldman Sachs 129,75 % 450,18 458,05 449,90 458,80 -7,87 -1,72 %
B
S
Dow Inc 11,64 % 53,99 54,21 53,47 54,20 -0,22 -0,41 %
B
S

Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 5 lat

Loading ...
Nazwa spółki 5Y Ostatnia cena Poprzednie zamknięcie Dzienne minimum Dzienne maximum 1D 1D Kup Sprzedaj
Boeing -52,52 % 176,56 176,30 175,66 178,41 0,26 0,15 %
B
S
Intel -34,47 % 31,10 31,09 30,67 31,36 0,48 1,57 %
B
S
Verizon -30,34 % 40,24 40,24 39,90 40,38 0,00 0,00 %
B
S
3M -29,36 % 102,39 101,66 100,95 102,44 0,73 0,72 %
B
S
Walt Disney -27,07 % 102,27 101,84 101,59 102,54 0,43 0,42 %
B
S
Cisco Systems -17,11 % 47,27 47,29 47,05 47,84 0,55 1,18 %
B
S

Dow Jones: notowania wszystkich akcji indeksu

Loading ...
Nazwa spółki Ostatnia cena YTD 1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Kup Sprzedaj
Apple 207,72 7,91 % -0,93 % -2,24 % 7,99 % 20,57 % 7,29 % 12,92 % 57,01 % 317,99 %
B
S
Amgen 307,93 6,91 % -0,63 % 3,12 % -2,20 % 11,50 % 8,37 % 35,63 % 28,18 % 64,57 %
B
S
Verizon 40,24 6,74 % 0,00 % 1,44 % 1,56 % -0,32 % 7,34 % 12,31 % -28,64 % -30,34 %
B
S
Coca-Cola 62,77 6,52 % 0,95 % 0,35 % -0,22 % 3,77 % 7,63 % 2,18 % 15,47 % 21,77 %
B
S
Visa 275,22 5,71 % -0,58 % 1,68 % -0,26 % -2,84 % 6,50 % 21,11 % 17,45 % 58,68 %
B
S
IBM 172,46 5,45 % -0,84 % 1,92 % -0,58 % -9,63 % 6,36 % 29,00 % 23,12 % 29,70 %
B
S
Chevron 155,28 4,10 % -0,87 % 1,78 % -2,93 % 0,40 % 2,80 % 0,26 % 46,42 % 24,29 %
B
S
Walmart 67,91 29,24 % -0,15 % 1,33 % 4,24 % 11,57 % 30,07 % 31,91 % 49,38 % 83,34 %
B
S
Amazon 189,12 24,47 % 1,62 % 2,97 % 3,26 % 5,73 % 23,25 % 51,50 % 9,51 % 97,90 %
B
S
American Express 230,38 22,97 % 0,07 % 2,47 % -5,22 % 1,96 % 24,15 % 37,20 % 39,71 % 84,70 %
B
S
Home Depot 355,80 2,67 % 0,67 % 2,58 % 5,85 % -8,83 % 2,07 % 18,32 % 15,67 % 69,92 %
B
S
Honeywell International 215,09 2,56 % 0,44 % 3,15 % 5,69 % 7,15 % 4,60 % 6,59 % -0,42 % 23,40 %
B
S
Merck & Co. 130,72 19,90 % 0,81 % 0,96 % -0,03 % 5,55 % 21,37 % 17,60 % 70,32 % 62,11 %
B
S
Microsoft 449,78 19,61 % 0,92 % 1,63 % 4,83 % 4,91 % 20,08 % 34,84 % 71,26 % 228,38 %
B
S
Goldman Sachs 450,18 16,70 % -1,72 % 0,83 % -4,30 % 10,66 % 18,27 % 38,49 % 25,91 % 129,75 %
B
S
JPMorgan Chase 196,30 15,40 % -1,19 % 1,30 % -1,61 % -0,16 % 17,26 % 37,93 % 30,49 % 79,37 %
B
S
Procter & Gamble 168,26 14,82 % 0,35 % 0,88 % -0,05 % 4,08 % 15,82 % 12,59 % 26,44 % 51,31 %
B
S
Walt Disney 102,27 13,27 % 0,42 % 2,30 % -0,72 % -11,74 % 12,36 % 15,38 % -41,21 % -27,07 %
B
S
3M 102,39 12,02 % 0,72 % 1,48 % -0,73 % 14,69 % 15,17 % 20,69 % -37,27 % -29,36 %
B
S
Caterpillar 327,84 10,88 % -0,39 % 1,98 % -8,70 % -8,45 % 12,91 % 35,76 % 53,76 % 144,86 %
B
S
Travelers Companies 209,80 10,14 % -1,02 % 1,92 % -2,98 % -6,53 % 12,92 % 19,69 % 41,14 % 38,50 %
B
S
UnitedHealth 482,59 -8,33 % -0,40 % -2,92 % -7,82 % -1,53 % -7,25 % 1,22 % 21,23 % 91,29 %
B
S
Salesforce 245,06 -6,87 % 1,35 % 5,66 % -13,64 % -20,38 % -7,99 % 16,92 % 0,24 % 56,25 %
B
S
Cisco Systems 47,27 -6,45 % 1,18 % 3,48 % 0,70 % -5,04 % -5,63 % -7,04 % -11,11 % -17,11 %
B
S
Johnson & Johnson 148,75 -5,10 % 0,66 % 2,21 % -1,65 % -4,17 % -4,32 % -9,23 % -9,21 % 4,69 %
B
S
Intel 31,10 -38,12 % 1,57 % 2,13 % -2,02 % -26,94 % -35,21 % -5,47 % -44,34 % -34,47 %
B
S
Boeing 176,56 -32,26 % 0,15 % -0,40 % -4,45 % -6,51 % -32,21 % -16,75 % -28,02 % -52,52 %
B
S
McDonald’s 259,39 -12,52 % 2,20 % 2,29 % -2,44 % -8,22 % -11,08 % -11,93 % 11,37 % 26,99 %
B
S
NIKE 97,18 -10,49 % 1,68 % 4,06 % 4,70 % 3,54 % -10,05 % -11,64 % -25,29 % 13,33 %
B
S
Dow Inc 53,99 -1,55 % -0,41 % -1,87 % -8,35 % -6,40 % -2,05 % 4,07 % -14,45 % 11,64 %
B
S

Najlepsze & najgorsze akcje Dow Jones: analiza spółek

Zestawienia najlepszych i najgorszych akcji pokazują jak radziły sobie spółki z czołówki amerykańskiego indeksu. Tabele zawierają informacje o zmianach cen akcji Dow Jones w kilku ujęciach czasowych: w dniu dzisiejszym, w bieżącym roku oraz w ciągu ostatnich pięciu lat. Znajomość największych wzrostów i spadków cen akcji indeksu może pomóc zarówno w wyborze strategii handlowej jak i w indywidualnych decyzjach inwestycyjnych.

W zestawieniu znajdziesz zwycięzców i przegranych dnia, jak również najlepsze i najgorsze akcje Dow Jones w roku. Aktualnie najlepszą spółką indeksu Dow Jones w 2024 jest ---. Najgorszą spółką Dow Jones w 2024 jest obecnie ---. W ciągu ostatnich 3 lat największe wzrosty zaliczyła spółka --- a najgorzej wypadła ---. Podobnie w ciągu ostatnich 5 lat najlepiej radziła sobie --- a najgorzej ---.

Analiza wyników akcji Dow Jones może wskazać, które sektory giełdowe obecnie radzą sobie dobrze, a które znajdują się w stagnacji lub recesji. Takie informacje mogą się przyczynić do podejmowania lepszych decyzji o tym, które akcje kupić lub sprzedać.

Za pośrednictwem LYNX można handlować akcjami indeksu Dow Jones. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat otwarcia rachunku inwestycyjnego.

Aktualne analizy akcji

Dowiedz się więcej o indeksie Dow Jones