Short selling: krótka sprzedaż papierów wartościowych

Inwestor handlujący akcjami na krótką (krótką sprzedaż) w aplikacji na iPada LYNX Trading

LYNX umożliwia Ci czerpanie zysków także wtedy, gdy ceny na rynkach spadają. Najbardziej popularną strategią jest shortowanie czyli krótka sprzedaż akcji.

Krótka sprzedaż (short selling) to sprzedaż wypożyczonych akcji lub innych papierów wartościowych. To strategia stosowana w przypadku oczekiwanych spadków cen, z założeniem odkupienia sprzedanych papierów wartościowych po niższej cenie w przyszłości. Short selling może być stosowany na niemal wszystkich rynkach europejskich, amerykańskich i azjatyckich, jednak aby dokonywać krótkiej sprzedaży, musisz posiadać rachunek marżowy.


Krótka sprzedaż: dostępne rynki

Krótka sprzedaż jest możliwa na następujących rynkach:

Wykazanie zysku o wartości 1000 USD poprzez krótką sprzedaż za 10 000 USD i odkupienie o wartości 9 000 USD

Europa:

 • Niemcy
 • Belgia
 • Francja
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Holandia
 • Austria
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Hiszpania

Ameryka:

 • USA
 • Kanada
 • Meksyk

Azja:

 • Australia
 • Hong Kong
 • Japonia

Short selling: co należy wiedzieć

Czym jest krótka sprzedaż?

Papiery wartościowe (na przykład akcje) podczas krótkiej sprzedaży w momencie przeprowadzenia transakcji nie znajdują się w posiadaniu sprzedającego.

Short selling stosuje się zwykle w sytuacji, kiedy przewidujesz spadek ceny np. akcji i liczysz, że odkupisz je po niższej cenie w przyszłości.

Stosując krótkiej sprzedaży osiągasz zysk, kiedy ceny na rynku spadają. Short selling możesz również wykorzystać do zabezpieczenia swojego portfela.

Data rozliczenia to termin, do którego papiery wartościowe muszą zostać dostarczone wierzycielowi. W przypadku ustalonej daty (szczególnie w przypadku krótkiej sprzedaży kontraktów terminowych typu forward, takich jak opcje lub futures), sprzedający musi odkupić dane papiery wartościowe najpóźniej w dniu dostarczenia lub wygaśnięcia.
Zasadniczo rozróżniamy krótką sprzedaż z pokryciem i bez pokrycia. W przypadku krótkiej sprzedaży z pokryciem papiery wartościowe muszą zostać wcześniej wypożyczone. W wypadku krótkiej sprzedaży bez pokrycia nie ma takiego warunku.

Wielu traderów skupia się przede wszystkim na krótkiej sprzedaży akcji.

Jak działa short selling akcji?

Kupując akcje, nabywca zarabia w sytuacji, kiedy ceny akcji rosną od momentu ich nabycia. Natomiast w przypadku krótkiej sprzedaży akcji, stosujący tę strategię czerpie zyski ze spadku ich wartości. Zysk (lub strata) jest w tym przypadku różnicą pomiędzy ceną sprzedaży akcji i ich późniejszego odkupienia po cenie rynkowej.

Aby dokonywać krótkiej sprzedaży, nie musisz być posiadać sprzedawanych papierów wartościowych. Wystarczy, że wypożyczysz papiery wartościowe od innego uczestnika rynku lub brokera. Na czas wypożyczenia papierów wartościowych, płacisz opłatę za wypożyczenie akcji. Po zrealizowaniu transakcji, zwracasz wypożyczone akcje ich właścicielowi. Jeśli uda Ci się odkupić papiery wartościowe po cenie niższej niż ta, po której dokonałeś ich krótkiej sprzedaży, transakcja przyniesie zyski.


Krótka sprzedaż w praktyce

Short selling: Przykład transakcji z zyskiem i ze stratą

Poniższe przykłady krótkiej sprzedaży prezentują możliwe scenariusze transakcji.

Powiedzmy, że akcje A kosztują obecnie 100 USD za akcję. Liczymy na spadek ceny, więc decydujemy się na krótką sprzedaż 100 akcji. Spójrzmy teraz na dwa możliwe scenariusze:

Short selling z zyskiem

Sprzedaliśmy 100 akcji w cenie 100 USD. Cena spada o 10% do 90 USD. Żeby zamknąć pozycję, musimy teraz te akcje odkupić. Zapłacimy 9 000 USD. W sumie nasz zysk wyniesie więc 1000 USD.

Graf zisku 1000 dolarů díky prodeji akcií na krátko (short sellingu) za 10 000 dolarů a koupi zpět za 9000 dolarů

Short selling ze stratą

Sprzedaliśmy 100 akcji w cenie 100 USD. Cena wzrasta o 10% do 110 USD. Jeśli w tym momencie zdecydujemy się na zamknięcie pozycji, będziemy musieli odkupić akcje za 11000 USD. Nasza strata wyniesie więc 1000 USD.

Graf ztráty 1000 dolarů kvůli prodeji akcií na krátko (short sellingu) za 10 000 dolarů a koupi zpět za 11000 dolarů


Krótka sprzedaż: zalety i wady

Krótka sprzedaż: zalety i wady

Zalety

 • Krótka sprzedaż pozwala czerpać korzyści ze spadku cen. Możesz więc uzupełnić swoją strategię o kolejne możliwości inwestycyjne.
 • Możesz wypożyczać swoje akcje inny inwestorom, którzy chcą stosować krótką sprzedaż i generować w ten sposób dodatkowy zysk ze swojego portfela w postaci odsetek od wypożyczonych akcji.

Wady

 • Krótka sprzedaż jest ryzykowna. Cena akcji, na których dokonujesz krótkiej sprzedaży może teoretycznie rosnąć w nieskończoność zatem potencjalnie Twoja strata również może być nieograniczona. W przypadku produktów lewarowanych ryzyko może być dodatkowo zwielokrotnione przez efekt dźwigni.
 • Podczas krótkiej sprzedaży naliczane są odsetki, które mogą się znacząco różnić się w zależności od instrumentu bazowego i niekorzystnie wpłynąć na ewentualne zyski. Jeśli w trakcie wypożyczenia akcji nastąpi wypłata dywidendy, pożyczkobiorca papierów wartościowych powinien zrekompensować to właścicielowi akcji.

Risk & Money management: Podstawy skutecznego short sellingu

Jeżeli chcesz praktykować krótką sprzedaż na giełdzie, dobre opanowanie Risk & Money managementu jest koniecznością. Naucz się kontrolować ryzyko swoich inwestycji i zapobiegaj znaczącym stratom. Korzystaj ze stop-lossów i wykorzystuj możliwość ustalenia z góry czasu trwania krótkiej pozycji.