Futures

W jaki sposób kupować bądź sprzedawać kontrakty futures wraz z wskazówkami ułatwiającymi skuteczny handel. Poznaj zalety futures oraz ryzyka jakie niosą dla inwestorów, a także oferowane przez nie możliwości, których nie dają inne instrumenty.

W tej sekcji znajdziesz wyjaśnienia wszystkich istotnych pojęć z którymi spotkasz się podczas handlu futures. Przygotowaliśmy dla ciebie także aktualne analizy futures, jak również konkretne pomysły i wskazówki w handlu futures.

Wskazówki dotyczące skutecznego handlu futures

Handel futures wymaga zaawansowanej wiedzy na temat handlu na giełdzie, nie jest więc to produkt odpowiedni dla początkujących. Warto zapoznać się z całym zakresem ryzyk związanych z kontraktami futures. Handel futures niesie ze sobą jednak również wiele możliwości i ma ciekawy potencjał w zakresie osiągania zysków krótkoterminowych czy dywersyfikacji portfela.

Rynek futures niemal codziennie zapewnia możliwości inwestycyjne. Oferujemy szczegółowe omówienia interesujących w danej chwili kontraktów futures, a także konkretne pomysły i propozycje inwestycyjne. Portal Inwestycyjny LYNX oferuje wiele interesujących analiz kontraktów futures na złoto, indeksy i innych.

ikona futures
Tematy związane z futures


Podstawy handlu futures - kupno futures

W tej sekcji znajdziesz wprowadzenie do handlu kontraktami futures. Wyjaśnimy ci, czym są kontrakty futures, jak je kupować i sprzedawać. Poznasz specyfikę futures oraz pogłębisz swoją dotychczasową wiedzę.

Futures to instrument pochodny, gdzie transakcja zawierana jest przez dwie strony dla konkretnego aktywa bazowego. Kupujący zobowiązuje się, że w przyszłości kupi dane aktywo za z góry ustaloną cenę we wcześniej określonym terminie. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia danego aktywa bazowego w określonym czasie i za ustaloną cenę.

Ikona zakupu kontraktów terminowych w barwach brokera internetowego LYNX

Poznaj podstawy handlu futures

Wskazówki dla początkujących odnośnie handlu na futures. Naucz się wszystkiego, co istotne w skutecznym handlu futures na giełdzie.

Futures dla początkujących