Analiza techniczna

Analiza techniczna albo analiza wykresowa to rodzaj analizy papierów wartościowych opartej na historycznych danych cenowych i ruchu cenowym. Wykresy wykorzystywane są do badania ruchów cenowych w celu uzyskania prognoz przyszłych zmian cen. Możesz oznaczać linie trendu na wykresie oraz korzystać z ponad 120 wskaźników, pozwalających na szczegółową analizę danego instrumentu.

Analiza techniczna wraz z analizą fundamentalną stanowią najważniejsze narzędzie w tradingu i według wielu specjalistów ich znajomość jest niezbędna do osiągania sukcesów na rynkach kapitałowych. Poniżej znajdziesz informacje, na czym polega analiza techniczna oraz co jest istotne dla efektywnej analizy wykresów.

Korzyści wynikające z analizy technicznej

Analiza techniczna wykresów przynosi traderom wiele korzyści. Najważniejsze z nich to:

 • Skupiasz się tylko na historii cen. Przyczyny spadków akcji czy indeksów nie są w podejściu technicznym istotne.
 • Analizę techniczną można dostosować do niemal każdego instrumentu finansowego oraz każdego rynku.
 • Graficzne przedstawienie podaży oraz popytu pozwala szybko i wyraźnie zobaczyć, czy w ramach danej strategii inwestycyjnej lepiej spekulować na wzrost, czy może spadek cen.
 • Niezależnie od tego, czy monitorujesz wykres krótkoterminowy czy długoterminowy, zasady analizy technicznej obowiązują jednakowo dla wszystkich horyzontów czasowych.
 • Analiza idealnie nadaje się do identyfikacji i oceny możliwości oraz ryzyk na rynkach.
 • Przy pomocy nowoczesnych narzędzi handlowych nawet inwestorzy indywidualni mogą kilkoma kliknięciami rozpoznawać zmiany trendów czy przełamania formacji, wybierając w ten sposób optymalny czas na otwieranie i zamykanie pozycji.

Podstawowe filary analizy technicznej

Analiza techniczna opiera się na trzech poniższych filarach:

 • Ruchy na rynku zawierają już informacje o wszelkich wydarzeniach: Analiza techniczna zakłada, że cena zawiera wszystkie istotne informacje i wiadomości - od danych biznesowych, przez czynniki gospodarcze aż po katastrofy naturalne.
 • Kursy poruszają się w trendach: trendy są dla analizy technicznej bardzo istotne. Koncepcja trendu głosi, że ceny poruszają się w trendach długoterminowych. Zadaniem analizy wykresowej jest odpowiednio wczesna identyfikacja tych trendów, a następnie handel zgodnie z ich kierunkiem.
 • Historia się powtarza: O aktywności na rynku decydują ludzie dokonujący transakcje, a ludzie mają tendencję do określonych zachowań w pewnych sytuacjach. Stąd wywodzić można podstawowe założenie, że wzorce cenowe z przeszłości będą się w przyszłości powtarzać.

Metody analizy technicznej

Analiza techniczna obejmuje różne metody analityczne. Najważniejsze jej podobszary to:

 • Analiza trendów: uznawana za najważniejszy obszar analizy technicznej. Głównym obszarem jej zainteresowań jest identyfikacja linii trendów oraz rozpoznawanie kanałów trendu w celu sklasyfikowania identyfikacji kierunku ruchu cen danych papierów wartościowych. Kolejnym sposobem badania trendów są ich pomiary, które można wykorzystać na przykład do obliczania siły trendu.
 • Analiza formacji: Analiza formacji zajmuje się historią cen i rozpoznaje swoiste wzory na wykresie. Na podstawie takich formacji, jak na przykład flagi czy trójkąta, inwestorzy próbują przewidywać przyszły rozwój ceny danego instrumentu finansowego.
 • Analiza wskaźnikowa: W obszarze analizy wskaźnikowej dane o cenach są matematycznie przeliczane albo uzupełniane o dodatkowe dane. W ten sposób uzyskać można różne wskaźniki analizy technicznej, takie jak na przykład średnie kroczące, oscylatory czy siła nabywcza, pozwalające wnioskować z wykresów dalsze informacje i podejmować na ich podstawie decyzje biznesowe.


Wykresy - najważniejsze narzędzie analizy technicznej

Wykresy cenowe papierów wartościowych są podstawą każdej analizy technicznej. Pokazują historię cen, którą zaprezentować można w różny sposób.

Zazwyczaj są to wykresy dwuwymiarowe, na których oś X jest osią czasu, natomiast oś Y – ceny. Najpopularniejsze rodzaje wykresów to wykresy liniowe, wykresy słupkowe, wykresy świecowe, wykresy punktowe i wykresy liczbowe. Każdy z nich zawiera inne informacje o cenach historycznych i interpretuje je na swój specyficzny sposób.

Podczas gdy wykresy punktowe informują tylko o cenie zamknięcia, wykresy świecowe oferują informację zarówno o cenie zamknięcia, jak i otwarcia, a także o maksymach i minimach w danym horyzoncie czasowym.

Ikona wykresu świecowego, liniowego i point & figure, które są używane w handlu na giełdzie

Zestawienie wszystkich istotnych wykresów w analizie technicznej

Tutaj dowiesz się, jak wyczytać z wykresu różne dane cenowe i jakie zalety mają poszczególne rodzaje wykresów.

Rodzaje wykresów

Trendy

Analiza trendów - Koncepcja trendu w analizie technicznej

Podstawowym założeniem analizy technicznej jest identyfikacja trendów, ponieważ rynki wciąż są w ruchu i większość strategii handlowych działa w kierunku trendów.

Na wykresie odznaczają się wartości maksymalne i minimalne, z których trend może się w zasadzie rozwijać w trzech kierunkach – w górę, w dół albo w bok. Rosnące wartości maksymalne i minimalne sygnalizują trend wzrostowy, podczas gdy następujące po sobie niższe wartości maksymalne i minimalne sygnalizują trend spadkowy. Niezmienny poziom wartości maksymalnych i minimalnych oznacza trend boczny.

Z punktu widzenia czasu rozróżniamy trzy kategorie trendów – długoterminowy (główny), średnioterminowy (wtórny) i krótkoterminowy (trzeciego rzędu). Do identyfikacji trendu wykorzystuje się różne narzędzia – na przykład linie trendu, kanały trendu, średnie kroczące i inne.

Ikona analizy trendów w barwach LYNX

Wszystko, co musisz wiedzieć o analizie trendów

Tutaj znajdziesz dokładne wyjaśnienie wszystkich istotnych aspektów analizy trendów – identyfikacji ustalonego trendu, odwrócenia trendu i głównej fazy trendu.

Analiza trendów

Wsparcie i opór

Wsparcie i opór - istotne poziomy cenowe na wykresie

Koncepcja wsparcia i oporu dotyczy znaczących poziomów cenowych na wykresie, gdzie trend ma tendencję do odwracania się w dół (opór) albo w górę (wsparcie). Obszary wsparcia i oporu wynikają ze zmian podaży i popytu.

Jeśli zainteresowanie kupnem jest niski albo wsparcie jest większe niż zainteresowanie sprzedażą, wielu graczy prawdopodobnie podobnie wejdzie na rynek. W tym miejscu trend prawdopodobnie znów się odbije i zacznie rosnąć. Jeśli presja sprzedaży jest na wysokim poziomie albo opór jest większy niż presja kupna, wielu graczy prawdopodobnie opuści rynek. W tym miejscu trend prawdopodobnie znów się odbije i zacznie spadać.

Ikona linii oporu i wsparcia

Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej

Tutaj znajdziesz instrukcję, jak wykorzystać poziomy wsparcia i oporu jako narzędzie analityczne podczas kupna bądź sprzedaży konkretnych papierów wartościowych.

Poziomy wsparcia i oporu

Wskaźniki

Wskaźniki analizy technicznej - optymalizacja analizy wykresów

Przy systematycznym tradingu możesz zoptymalizować analizę techniczną za pomocą wskaźników. Za pośrednictwem tych wyliczeń można zidentyfikować pewne zdarzenia w historii cen i nanosić je na wykres. Wskaźniki analizy technicznej to istotne sygnały, które wskazują na początek, koniec czy siłę trendu.

Wskaźniki analizy technicznej uznawane są za obiektywniejsze niż nanoszone ręcznie linie trendu, poziomy wsparcia oraz oporu. Istnieje duża ilość wskaźników matematycznych, które można podzielić na różne kategorie. Najważniejszą z nich stanowią wskaźniki śledzące trendy, które określają między innymi kierunek trendu. Kolejną ważną kategorią wskaźników analizy technicznej są oscylatory służące jako wskaźniki siły trendu dla rynków znajdujących się w strefie wykupienia lub wyprzedania.

ikona monitoru z otworzoną platformą LYNX i wyświetlonym wykresem świecowym

Wskaźniki analizy technicznej: Przegląd, opis, praktyczne wskazówki

Tutaj znajdziesz wszystko na temat wskaźników analizy technicznej wykorzystywanych w tradingu. Dzięki wskaźnikom analizy technicznej sprawisz, że twoje inwestycje utracą rys hazardu i zmienią się w systematyczny trading.

Wskaźniki analizy technicznej

Fibonacci

Fibonacci - Magiczne liczby w analizie technicznej

W XIII wieku włoski matematyk Leonardo Fibonacci odkrył nieskończony ciąg liczb naturalnych, w którym każda kolejna liczba stanowi sumę dwóch poprzednich liczb. Ciąg Fibonacciego znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, począwszy od biologii aż po trading.

W analizie technicznej współczynniki Fibonacciego służą do rozdzielania poziomów, na których trend zachowuje się w określony sposób według zmian procentowych, wynikających z ciągu Fibonacciego. Metodę tę można wykorzystać na przykład do identyfikacji punktu zwrotu na wykresie. Znanymi technikami aplikacji ciągu Fibonacciego są Fibonacci Retracement i Fibonacci Extension.

Wykres cen i ikona fibonacci retracement

Współczynniki Fibonacciego jako część strategii inwestycyjnej

Tutaj opisujemy, jak wykorzystać ciąg Fibonacciego w tradingu, by przewidywać zbliżające się ruchy cenowe.

Fibonacci