Połączenie rachunków

Połącz rachunki za pośrednictwem LYNX, aby zarządzać nimi za pomocą jednego użytkownika. Dodatkowo możesz przenosić aktywa i środki między swoimi rachunkami.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Welcome a następnie Settings.

Wybierz Manage Account Linking

W kolumnie Account Configuration, wybierz Manage Account Linking.

Manage Account Linking

Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć swoje konta:

 • Wybierz konto, które chcesz skonsolidować i zweryfikuj swoją tożsamość. Konieczne będzie wprowadzenie danych uwierzytelniających, a następnie uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
 • Na następnej stronie zweryfikuj swoje informacje finansowe i doświadczenie handlowe. Przejrzyj podane dane i potwierdź podsumowanie.
 • Skonfiguruj subskrypcje danych rynkowych, wybierając żądane opcje. Kliknij przycisk Continue, aby kontynuować.


Twoja prośba o połączenie rachunków pod jedną nazwą użytkownika zostanie przesłana.

Najczęściej zadawane pytania

 • Prosząc o link do istniejącego rachunku, musisz posiadać urządzenie zabezpieczające Secure Login System
 • Adresy e-mail, tytuły rachunków, identyfikatory podatkowe, identyfikatory prawne i adresy fizyczne powiązane z rachunkami, które chcesz połączyć, muszą być takie same.
 • Musisz połączyć WSZYSTKIE powiązane z Tobą rachunki. Nie można połączyć podzbioru rachunków.
 • Po połączeniu rachunków unikalne nazwy użytkownika i hasła do rachunków, które mają być połączone z tym kontem, nie będą już działać. Nazwa użytkownika i hasło powiązane z Twoim rachunkiem będą działać dla wszystkich połączonych rachunków.
 • Po połączeniu rachunków urządzenie zabezpieczające najwyższego poziomu spośród połączonych rachunków automatycznie stanie się aktywnym urządzeniem zabezpieczającym.

Zarządzanie rachunkami po ich połączeniu umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Używanie jednego zestawu danych logowania dla wszystkich rachunków.
 • Przełączanie rachunków na platformach transakcyjnych TWS i aplikacji mobilnej LYNX Trading.
 • Dokonywanie wewnętrznych transferów pozycji i środków pieniężnych
 • Śledź wydajność i działania na rachunku za pomocą skonsolidowanych raportów Performance & Reports.

Nie, po połączeniu obu rachunków stare dane logowania zostaną usunięte.