Handel na rynku OTC: plusy i minusy

Autor: Edyta Gierlof

W tym artykule przeczytasz

Handel OTC (z ang. Over The Counter) odnosi się do transakcji, które nie są realizowane na tradycyjnej giełdzie. Czym jest rynek pozagiełdowy i jakie są jego zalety i wady?

Tego dowiesz się z poniższego artykułu. Jeśli szukasz brokera do handlu akcjami groszowymi, kliknij tutaj.

Większością papierów wartościowych (akcjami, obligacjami, opcjami czy kontraktami futures) handluje się na oficjalnych giełdach, takich jak na przykład Euronext lub New York Stock Exchange. Jednak pewien rodzaj papierów wartościowych podlega bezpośredniej wymianie pomiędzy stronami transakcji, poza oficjalnymi giełdami. W Polsce, takim rynkiem OTC jest NewConnect.

Najpopularniejszą giełdą OTC na świecie jest Forex. Handel na Forex odbywa się poza oficjalnymi giełdami i umożliwia zawieranie transakcji 24 godziny na dobę. W miejsce zawierania transakcji na rynku regulowanym, inwestorzy kupują i sprzedają waluty za pośrednictwem sieci bezpośrednio łączącej banki, traderów oraz brokerów.

Giełda OTC umożliwia handel ponad 10 000 akcji oraz instrumentów pochodnych. Zawieranie transakcji jest możliwe za pośrednictwem tzw. listing services, czyli usługą zapewniającą notowania cenowe. Na rynku OTC handluje się akcjami spółek, które z jakichś powodów nie spełniają kryteriów oficjalnych giełd.

Darmowy e-book inwestycyjny

14 praktycznych wskazówek, jak stać się lepszym inwestorem i uniknąć klęski na giełdzie.

  • Podaj swoje dane, aby otrzymać bezpłatny e-book

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Rodzaje rynków OTC

Większość transakcji na światowej giełdzie OTC przetwarza OTC Market Group. To mający swoją siedzibę w Nowym Jorku, amerykański rynek finansowy, który dostarcza informacji o cenach i płynności pozagiełdowych papierów wartościowych. Papiery wartościowe notowane na rynku OTC dzielą się na trzy rynki: OTCQX, OTCQB i Pink. Na każdym z nich obowiązują określone kryteria dla spółek.

Na giełdzie OTC Pink inwestorzy mogą handlować właściwie każdymi akcjami bez ograniczeń. Akcje spółek na rynku OTC Pink nie są zarejestrowane w SEC. Spółki z tej kategorii także często nie posiadają obowiązku podawania informacji o działaniach bądź kondycji finansowej spółki do publicznej wiadomości.

W skład rynku OTCQB wchodzą akcje, których cena wynosi co najmniej 0,01 $. Spółki z tego sektora giełdy OTC, muszą również udostępniać i odpowiednio aktualizować informacje o profilu firmy, zarządzie i radzie nadzorczej oraz głównych udziałowcach. Informacje o spółce weryfikuje się za pośrednictwem corocznego certyfikatu OTCQB, podpisywanego przez dyrektora generalnego lub dyrektora finansowego spółki. Spółki notowane na OTCQB płacą 12000 USD rocznie za możliwość notowania na tym rynku.

Najbardziej prestiżowym rynkiem OTC jest OTCQX. Obowiązują tu takie same kryteria, jak dla rynku OTCQB, jednak dodatkowo spółki są zobowiązane do przedłożenia informacji finansowych. Ponadto, spółka z giełdy OTCQX nie może być w stanie upadłości i musi aktywnie działać. W odróżnieniu od spółek notowanych na zwykłych giełdach, firmy notowane na OTCQX nie są zarejestrowane w SEC.

Plusy handlu na rynku OTC

  • Rynek OTC umożliwiają wejście na giełdę również mały spółkom, które nie muszą spełniać wielu wymogów związanych z notowaniem na giełdzie. 

  • Na rynku nieregulowanym inwestorzy uzyskują dostęp do tanich akcji (akcji groszowych) spółek z dużym potencjałem zysków, jednak przy udziale wysokiego ryzyka.
  • Rynki OTC oferują wydłużone godziny handlu poza regularnymi godzinami otwarcia giełd, nawet 24 godzin na dobę. Popularnym przykładem jest handel amerykańskimi ADR notowanymi na giełdzie azjatyckiej.

 

Minusy handlu na rynku OTC

  • Na giełdzie OTC często można się spotkać z niewystarczającą płynnością, wskutek czego pojawia się ryzyko nieznalezienia drugiej strony transakcji.  Skutkiem tego może być konieczność zamknięcia pozycji przy bardzo niekorzystnej cenie albo całkowity lub przejściowy brak możliwości ich zamknięcia.
  • Rynek OTC jest mało przejrzysty a notowane na nim spółki nie są zobowiązane do udostępniania tylu informacji, co firmy notowane na klasycznej giełdzie. Taka sytuacja utrudnia inwestorom właściwą ocenę kondycji finansowej spółki.
  • Ponieważ handel na giełdzie OTC nie podlega regulacjom, istnieje ryzyko, że druga strona transakcji nie wypełni swoich zobowiązań. Dotyczy to zwłaszcza transakcji typu swap lub forward.

Jakie akcje kupisz na giełdzie OTC?

Rynek OTC umożliwia handel nie tylko akcjami drobnych spółek. Na OTCQX handluje się również akcjami znanych firm, takich jak na przykład Nestlé, Bayer, Allianz, BASF czy Danone. Spółki te chciały obejść wymagający i kosztowny proces kwalifikacji do obrotu na amerykańskich giełdach i dlatego zdecydowały się na handel za pośrednictwem tzw. American Depositary Receipt (ADR).

American depository receipts (ADR)

ADR to certyfikaty depozytowe umożliwiające inwestorom handlowanie na amerykańskich giełdach akcjami spółek mających siedziby poza terytorium USA. Amerykański bank kupuje akcje tych spółek, emituje je na amerykańskiej giełdzie a następnie decyduje, ile akcji odpowiada jednemu ADR (np. 1 ADR odpowiada 10 akcjom). Zaletą ADR jest fakt, że eliminują trudności związane z zakupem akcji za granicą.