Logowanie & Dostęp

LYNX Key

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie LYNX Key w naszej aplikacji LYNX Trading zapewnia szybkie i bezpieczne logowanie do platform, takich jak LYNX+ i Zarządzanie Kontem.

Przywracanie danych do logowania

Aby odzyskać nazwę użytkownika lub hasło, otwórz Zarządzanie Kontem i kliknij przycisk Need help?. Możesz wybrać opcje Forgot Username or Forgot Password, aby je przywrócić.

Zmiana hasła

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła co jakiś czas. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące zmiany hasła w Zarządzaniu Kontem.

Drugi użytkownik

Domyślnie rachunek handlowy jest skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp tylko jednemu profilowi użytkownika, który jest zarezerwowany dla właściciela rachunku. Niemniej jednak możliwe jest utworzenie dodatkowych profili użytkowników w Zarządzaniu Kontem.

Pełnomocnictwo

Aby skonfigurować pełnomocnictwo, należy postępować zgodnie z instrukcjami Centrum Obsługi w danym kraju.

Połączenie rachunków

Połącz rachunki za pośrednictwem LYNX, aby zarządzać nimi za pomocą jednego użytkownika. Dodatkowo możesz przenosić aktywa i środki między swoimi rachunkami.