Rachunek demo

Jako klient LYNX masz możliwość otwarcia rachunku demo oprócz rachunku rzeczywistego. Pozwala to przetestować nowe strategie przed wdrożeniem ich na rachunku rzeczywistym.

Zaloguj się

  • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
  • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Welcome, a następnie Settings.

Wybierz Paper Trading Account

W kolumnie Account Configuration wybierz opcję Paper Trading Account.

Na następnej stronie należy wpisać nową nazwę użytkownika i hasło. Nowe hasło musi zostać potwierdzone. Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Continue. Twój papierowy rachunek transakcyjny zostanie przesłany w ciągu jednego dnia roboczego.

Subskrypcja danych rynkowych na koncie demo (opcjonalnie)

Wybierz Paper Trading Account (Krok 1 i 2). Po otwarciu rachunku demo przejdź do konfiguracji i wybierz Yes w pytaniu “Share real-time market data subscriptions with paper trading account” (Udostępnij subskrypcje danych rynkowych w czasie rzeczywistym z rachunkiem demo). Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Save aby zakończyć proces.

Najczęściej zadawane pytania

TWS i aplikacja mobilna to jedyne platformy, na których można korzystać z rachunku Paper Trading, niestety nie jest możliwe korzystanie z rachunku Paper Trading na platformie LYNX+.

Niestety nie jest możliwe otwarcie rachunku bez posiadania rachunku rzeczywistego w LYNX.

Zaloguj się do Zarządzania Kontem za pomocą danych użytkownika rachunku Paper Trading. W menu w prawym górnym rogu wybierz Welcome, a następnie Settings. Na następnej stronie w sekcji Configuration section po prawej stronie kliknij “kółko”. W następnym oknie po dokonaniu wyboru kliknij Continue, aby zakończyć proces..