Handel z depozytem zabezpieczającym

Handel z depozytem zabezpieczającym to forma inwestowania, w której inwestorzy mogą używać pożyczonych środków od brokera, aby kupić większą ilość aktywów, niż mogliby sobie pozwolić na zakup za własne środki. W zamian za możliwość pożyczenia tych środków, inwestorzy muszą wpłacić część wartości transakcji, znaną jako marża. Depozyt zabezpieczający służy jako zabezpieczenie dla brokera przed potencjalnymi stratami, gdy cena aktywów się obniża. Trading z depozytem zabezpieczającym umożliwia inwestorom osiągnięcie większych zysków, ale wiąże się również z większym ryzykiem, zwłaszcza gdy ceny aktywów zmieniają się niekorzystnie.

uwaga
pamiętaj:

Handel z depozytem zabezpieczającym jest odpowiedni tylko dla doświadczonych inwestorów z wysoką tolerancją ryzyka. Strata może przekroczyć kapitał początkowy.

Przykład

Załóżmy, że dysponujesz gotówką w wysokości 3 000 EUR, ale chciałbyś kupić akcje o wartości 10 000 EUR. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Sposób pierwszy to przelanie dodatkowych środków na swój rachunek, poczekać na ich zaksięgowanie, a następnie przystąpić do zakupu.
 • Sposób drugi to skorzystanie z pożyczki od brokera. W ten sposób można uzyskać dodatkowe środki na zakup akcji za kwotę 10 000 EUR. Broker wymagałby jedynie depozytu zabezpieczającego, zwanego również początkowym depozytem zabezpieczającym, w wysokości 3,000 EUR. Pozostała kwota 7 000 EUR jest pożyczana przez brokera. Należy pamiętać, że od pożyczonych środków (7000 EUR) naliczane są odsetki debetowe za każdy dzień.
uwaga
Pamiętaj:

Handel z depozytem zabezpieczającym pozwala na zaciąganie większych zobowiązań bez posiadania odpowiedniej gotówki pod ręką.

Załóżmy, że zakupione akcje o wartości 10 000 EUR wzrosły o 1% i są teraz warte 10 100 EUR. Zysk w wysokości 100 € to zysk inwestora. Co to oznacza dla Twojego kapitału własnego? Wzrasta on z 3 000 EUR do 3 100 EUR. Jest to wzrost o (€100/€3000) = 3,33%, mimo że cena akcji wzrosła tylko o 1%.

Rozważmy teraz scenariusz, w którym akcje zakupione za 10 000 EUR spadają o 1% i są obecnie warte 9 900 EUR. Stratę w wysokości 100 EUR ponosi inwestor. Co to oznacza dla kapitału własnego? Jego wartość spadnie z 3 000 EUR do 2 900 EUR. Jest to spadek o (100 EUR/3 000 EUR) = 3,33%, mimo że cena akcji spadła tylko o 1%.

Handel z wykorzystaniem własnych środkówHandel z depozytem zabezpieczającym
Depozyt początkowy€3,000€3,000
Środki dostępne do inwestycji€3,000€ 10,000
Zakup€3,000€ 10,000
Pozostałe dostępne środki€ 0€ 7,000
Zwrot z inwestycji (wzrost/spadek o 1%)(-) € 30(-) € 100
Zwrot z kapitału(-) 1%(-) 3%
Uwaga: Ten przykład nie uwzględnia kosztów transakcyjnych ani kosztów związanych z naliczaniem odsetek debetowych.

Jak działa handel z depozytem zabezpieczającym?

Rachunek z depozytem zabezpieczającym umożliwia handel z dodatkowymi środkami, co pozwala na zajmowanie większych pozycji. W rezultacie dostępne środki przekraczają kwotę gotówki, którą posiadasz na rachunku.

 • Ujemne saldo gotówkowe w danej walucie oznacza, że pożyczasz środki. W tym przypadku naliczane są odsetki debetowe od ujemnego salda gotówkowego.
 • Dostępne środki można wykorzystać jako zabezpieczenie oraz pozwalają one na pożyczenie większej ilości gotówki.

Dokonując zakupu na przykład za 10 000 EUR, zapłacimy tylko część tej wartości jako zabezpieczenie, tak zwany Initial Margin (Początkowy depozyt zabezpieczający).

Uwaga
Pamiętaj

Na rachunku marżowym konieczne jest, aby wartość rachunku stale przekraczała 2 000 EUR (lub ekwiwalent w innej walucie). Wartość rachunku oblicza się jako gotówka we wszystkich walutach oraz bieżąca wartość wszystkich otwartych pozycji. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej 2 000 EUR, rachunek automatycznie zacznie funkcjonować jako gotówkowy. Wynikiem może być natychmiastowe zamknięcie pozycji utrzymywanych  w oparciu o depozyt zabezpieczający lub debet walutowy. Po ewentualnym podwyższeniu kapitału do 2 000 EUR rachunek automatycznie z powrotem zacznie działać jako marżowy.

Plusy i minusy rachunku marżowego

 •  Potencjalnie wyższe zyski dzięki użyciu dźwigni finansowej*
 • Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego daje inwestorom możliwość osiągnięcia zysku na mniej zmiennych produktach*
 • Możliwość sprzedaży (wystawienia) opcji*
 • Możliwość dokonywania krótkiej sprzedaży*
 • Dostępność handlu instrumentami pochodnymi, takimi jak np. opcje lub futures*
 • Handlując z depozytem zabezpieczającym, zarówno zyski, jak i straty są zwielokrotniane. Oznacza to, że można stracić więcej niż pierwotnie zainwestowano.
 • Ryzko wezwania do zwiększenia depozytu zabezpieczającego lub likwidacja pozycji przez brokera.
 • Podczas handlu z depozytem zabezpieczającym pożyczasz od brokera określoną kwotę, za którą następnie zostaną naliczone odsetki debetowe. Korzystanie z dźwigni finansowej może zwiększyć złożoność zarządzania portfelem.
 • Handel z użyciem dźwigni finansowej jest ryzykowny. Strata może wynieść więcej niż początkowy depozyt.

*Jeżeli saldo rachunku inwestora i jego doświadczenie handlowe na to zezwalają.

Otwarcie pozycji, a wpływ na margin

Początkowy depozyt zabezpieczający zmienia się tylko o część kwoty zakupu, jak wskazano w sekcji dotyczącej początkowego depozytu zabezpieczającego.

Kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie oczekujące i wybierz z menu opcję Check Margin Impact.

Okno podglądu zlecenia pokazuje wpływ zlecenia na rachunek inwestora. Kolumna Change w sekcji Balances wskazuje, w jaki sposób wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego zmienią się po zawarciu transakcji.

Aby wyświetlić wpływ na marginu, kliknij Preview order w prawym dolnym rogu ekranu

Wyświetlony zostanie margin dla bieżącej pozycji.

Przegląd wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających

W przypadku akcji, funduszy ETF wymagany depozyt zabezpieczający wynosi zazwyczaj od 15% do 100% wartości pozycji. Wymagany depozyt zabezpieczający dla krótkich pozycji wynosi od 30% do 100% ich wartości.

Opcje długie
Jako depozyt zabezpieczający wymagane będzie do 100% wpłaconej premii. Jednak w zależności od czasu trwania kontraktu i płynności, IB może nałożyć bardziej rygorystyczne wymagania.
Short Call
Depozyt zabezpieczający nie jest wymagany, jeśli jest to opcja kupna (Call) z pokryciem. Jeśli krótka opcja kupna nie jest zabezpieczona, system przeprowadza symulację różnych scenariuszy i określa wymagany depozyt zabezpieczający w oparciu o maksymalną możliwą stratę.
Short Put
Ta strategia opcyjna wymaga co najwyżej depozytu zabezpieczającego wymaganego do wystawienia opcji sprzedaży (Put). Na przykład: akcje spółki A mają wartość 100 USD. Jeśli dla akcji wymagany jest depozyt zabezpieczający w wysokości 50%, dla pozycji 100 akcji wymagany jest depozyt zabezpieczający w wysokości 5 000 USD. W związku z tym, w przypadku sprzedaży opcji Put, maksymalny wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 5 000 USD, czyli tyle samo, co w przypadku zakupu 100 akcji.
Spready kredytowe
W przypadku spreadów kredytowych jako depozyt zabezpieczający wymagana jest co najwyżej różnica między dwiema cenami wykonania pomnożona przez wartość aktywów bazowych, pomniejszona o wartość premii otrzymanej za ten spread kredytowy. Jako przykład weźmy spread ( bull put spread) 100/95. Jest to spread kredytowy, w którym 100 Put jest sprzedawany, a 95 Put jest kupowany, w wyniku czego sprzedający otrzymuje premię (kredyt). Zakładając, że otrzymasz 2,50 USD lub łącznie 250 USD (2,50 USD * 100 akcji na kontrakt), obliczenie wymaganego depozytu zabezpieczającego będzie następujące:
5 USD (różnica między dwoma strike’ami) * 100 (na kontrakt) = 500 USD.
500 USD – 250 USD (otrzymany bonus) = 250 USD
Maksymalny depozyt zabezpieczający dla tej pozycji wynosi zatem 250 USD.
Instrument bazowyGiełda BELFOXDzień Bieżący 1Utrzymanie w ciągu dnia 1Utrzymanie nocneOpis produktu
BFXBELFOX8730.17N/A6984.13BEL 20 Index
10YCBOT700N/A56010 Year Micro Treasury Yield
2YYCBOT1399.04N/A1119.232 Year Micro Treasury Yield
30YCBOT818.228N/A654.58330 Year Micro Treasury Yield
5YYCBOT1307.49N/A1045.995 Year Micro Treasury Yield
AIGCICBOT1391.36N/A1113.09Bloomberg Commodity Index
ACCBOT6125N/A4900Ethanol -CME
KECBOT5740.37N/A4592.29Hard Red Winter Wheat -KCBOT-
MYMCBOT693.588603.12861.6Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index
DJUSRECBOT4849.31N/A3879.45Dow Jones US Real Estate Index
TNCBOT3928.78N/A3143.02Ultra 10-Year US Treasury Note
TWECBOT6379.1N/A5103.2820-Year U.S. Treasury Bond
UBCBOT8125N/A6500Ultra Treasury Bond
YCCBOT607.545N/A486.032Mini Sized Corn Futures
YKCBOT1270.46N/A1016.36Mini Sized Soybean Futures
YWCBOT1004.49N/A803.591Mini Sized Wheat Fu

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał nowe przepisy dotyczące handlu kontraktami CFD dla inwestorów detalicznych, obowiązujące od 1 sierpnia 2018 r. AFM i inne krajowe organy regulacyjne wdrożyły przepisy ESMA. W tej sekcji przeanalizujemy te nowe przepisy i ich wdrożenie. Przepisy te nie mają wpływu na klientów profesjonalnych.

Aby zachować zgodność z tymi przepisami, na rachunkach handlowych utworzono oddzielny segment do handlu kontraktami CFD, który można znaleźć na platformie Trader Workstation (TWS), klikając przycisk Account, a także w aplikacji mobilnej LYNX Trading.

Teoretyczne obliczenie depozytu zabezpieczającego

Interactive Brokers wykorzystuje model oparty na ryzyku o nazwie Portfolio Margin, aby określić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego w oparciu o historyczną zmienność. Istnieją różne metody obliczeniowe w zależności od produktu, z których dwie wyjaśniamy tutaj:

Obie są metodami matematycznymi służącymi do symulacji różnych scenariuszy dla portfela i obliczania ryzyka związanego z opcjami i kontraktami futures:

 • TIMS skanuje cały portfel w celu analizy ryzyka i symuluje dwie największe pozycje na poziomie ±30%, a wszystkie pozostałe na poziomie ±5%, aby zbadać ryzyko niskiej dywersyfikacji. Obliczenia uwzględniają również wpływ ekstremalnych wahań cen i wysokiej koncentracji ryzyka. W związku z tym wpływ mają również zmiany zmienności implikowanej opcji, duże pozycje i pozostałe dni do wygaśnięcia. Należy pamiętać, że początkowy wymagany depozyt zabezpieczający jest zwykle wyższy niż minimalny wymagany depozyt zabezpieczający.
 • Z kolei Singleton Margin Method oblicza wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla akcji spółek o małej kapitalizacji rynkowej poniżej 500 mln USD. Umożliwia symulację wahań cen, ze wzrostem o 30% i spadkiem o 25%. System wybiera scenariusz z najwyższą możliwą stratą i stosuje go jako wymóg dla portfela. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla akcji zazwyczaj wahają się od 15 do 30% wartości rynkowej w zależności od obliczeń.

SPAN to oparta na ryzyku metodologia obliczania depozytu zabezpieczającego opracowana przez Chicago Mercantile Exchange (CME) i stosowana do kontraktów futures i opcji futures. Metodologia SPAN określa wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego poprzez obliczenie wartości portfela w oparciu o zestaw hipotetycznych scenariuszy rynkowych. Metodologia ta zakłada, że ruchy cen aktywów bazowych i implikowana zmienność opcji ulegają zmianie. W oparciu o te założenia IB oblicza scenariusze, które uwzględniają ekstremalne ruchy cen i wpływ tych ruchów na opcje, które są głęboko out-of-the-money. Scenariusz przewidujący największą stratę jest następnie wykorzystywany do określenia wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli chcesz handlować z depozytem zabezpieczającym, możesz zmienić swój rachunek gotówkowy na rachunek marżowy bez dodatkowych kosztów. Pożyczanie środków wiąże się jednak z naliczaniem odsetek, które trzeba zapłacić.

Aby złożyć wniosek się o zmianę rachunku, należy przejść do Zarządzanie Kontem i wybrać Ustawienia. Wybierz account configuration a następnie wybierz type account. Teraz możesz kontynuować, podając swoje obecne doświadczenie w handlu z depozytem zabezpieczającym, a następnie podpisać oświadczenie o ryzyku związanym z handlem z depozytem zabezpieczającym.

Posiadanie rachunku z depozytem zabezpieczającym nie jest konieczne, jednak jest to wymagane to handlu niektórymi produktami:

 • Krótka sprzedaż
 • Kontrakty Futures
 • Kontrakty CFDs
 • Krótkie opcje i niektóre strategie opcyjne

Aby handlować z depozytem zabezpieczającym, musisz mieć co najmniej 21 lat. Wartość depozytu (wartość likwidacyjna netto) musi wynieść co najmniej 2000 EUR. Jeśli wartość depozytu jest niższa, rachunek automatycznie będzie działał jak na rachunek gotówkowy.

Wymagania dotyczące początkowego depozytu zabezpieczającego określane są przez same giełdy i brokerów. Co do zasady wymagania depozytowe mogą zmieniać się codziennie.

Jeśli chcesz zwiększyć swoją nadpłynność, aby zabezpieczyć się przed przyszłymi spadkami koniunktury, możesz podjąć kilka kroków:

 • Przelać środki na swój rachunek inwestycyjny. Więcej informacji dotyczącej wpłaty depozytu znajdziesz tutaj.
 • Zamknąć lub zredukować niektóre aktualnie otwarte pozycje.
 • Na platformie transakcyjnej TWS można aktywować funkcję likwidacji ostatniej pozycji dla określonej pozycji. Aby ustawić tę opcję, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pozycji i wybierz opcję Set as liquidate last z poniższej listy. Jeśli to możliwe, system podejmie próbę ochrony tych pozycji w przypadku, gdy którakolwiek z nich zostanie zlikwidowana. Nie ma jednak gwarancji, że pozycje te nie zostaną zlikwidowane przez system.

Disclaimer:
Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej. Strona przedstawia dane, które zostały przygotowane przez LYNX jako ogólne informacje / informacje marketingowe do prywatnego użytku inwestorów, które nie mają na celu osobistej rekomendacji konkretnych instrumentów finansowych lub strategii i nie uwzględniają konkretnej sytuacji finansowej inwestora, wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, celów inwestycyjnych i horyzontu inwestycyjnego ani profilu ryzyka i preferencji. 

Pokaż pełny Disclaimer Ukryj Disclaimer