Formularz W-8BEN

Formularz W-8BEN czyli „Oświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta rzeczywistego do celów podatku u źródła i obowiązków informacyjnych”. Dzięki podpisowi elektronicznemu tego formularza możesz korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA, Kanadą i Australią. W praktyce oznacza to, że Twoje dywidendy, na przykład z USA, będą opodatkowane tylko raz, przy standardowej stawce podatku u źródła w wysokości 15%. W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić formularz lub go wypełnić. Po wypełnieniu jest on ważny przez 3 lata, system automatycznie zażąda aktualizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zaloguj się

  • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
  • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

Edytuj ustawienia rachunku

W menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Welcome, a następnie Settings.

Po zalogowaniu przejdź do sekcji Account Profile i kliknij przycisk Profile.

W sekcji Profile kliknij niebieską ikonę “i”.

Zaktualizuj formularz podatkowy W-8BEN

Po otwarciu wyskakującego okna kliknij przycisk Update Tax Forms w prawym dolnym rogu.

Najpierw zweryfikuj swoje dane osobowe. Następnie kliknij Continue, aby zaktualizować formularz podatkowy.

Kontynuuj, aż zostanie wyświetlony formularz W-8BEN.

W części drugiej wskaż kraj, w którym podlegasz obowiązkowi podatkowemu.

W części trzeciej podpisz formularz, wpisując swoje imię i nazwisko.

Na końcu kliknij Continue w prawym dolnym rogu, aby potwierdzić aktualizację.

Najczęściej zadawane pytania

Formularz W-8BEN czyli „Oświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta rzeczywistego do celów podatku u źródła i obowiązków informacyjnych”. Dzięki podpisowi elektronicznemu tego formularza możesz korzystać z korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA, Kanadą i Australią. W praktyce oznacza to, że Twoje dywidendy, na przykład z USA, będą opodatkowane tylko raz, przy standardowej stawce podatku u źródła w wysokości 15%.

Korzyści wynikające z umów podatkowych odnoszą się do postanowień określonych w umowach podatkowych między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Korzyści te mogą obejmować obniżone lub zwolnione stawki podatkowe od niektórych rodzajów dochodów, takich jak dywidendy, czy odsetki.

Formularz W-8BEN należy wypełnić raz na trzy lata, ale może on wymagać okresowych aktualizacji lub poprawek w oparciu o zmiany Twojej sytuacji. Na przykład, w przypadku zmiany statusu rezydencji podatkowej lub danych osobowych, ważne jest, aby odpowiednio zaktualizować formularz.

Brak złożenia formularza W-8BEN może skutkować nadmiernym potrąceniem podatku od dochodu pochodzącego z USA. Bez tego formularza podmiot lub instytucja pobierająca podatek może być zobowiązana do zastosowania domyślnej stawki potrącenia, co może prowadzić do wyższych podatków.

Tak, w przypadku zmiany okoliczności lub informacji podanych w formularzu należy go odpowiednio zaktualizować. Postępuj zgodnie z instrukcją przedstawioną powyżej, aby zmodyfikować przesłany formularz.

Formularz W-8BEN jest niezbędnym dokumentem do ustalenia statusu zagranicznego i ubiegania się o ulgi podatkowe. Bez ważnego i wypełnionego formularza nie będzie można skorzystać z tych przywilejów.

LYNX zapewnia wytyczne i wsparcie przy wypełnianiu formularza, jednak zawsze wskazane jest skonsultowanie się ze specjalistą lub doradcą podatkowym zaznajomionym z międzynarodowymi przepisami podatkowymi. Mogą oni pomóc w zapewnieniu zgodności zarówno z przepisami podatkowymi kraju pochodzenia, jak i wymogami Stanów Zjednoczonych.

Disclaimer:
Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej IRS (www.irs.gov), gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia formularza W-8BEN-E. LYNX rekomenduje zapoznanie się z tą stroną internetową, ponieważ traktat z USA może być bardzo złożony.

Disclaimer:
Jeśli po przeczytaniu informacji na tej stronie będziesz potrzebować pomocy w wypełnieniu formularza W-8BEN lub w określeniu swojej konkretnej sytuacji, zapoznaj się z oficjalnie opublikowanymi przez IRS instrukcjami dotyczącymi formularza W-8BEN i/lub skonsultuj się z doradcą podatkowym lub prawnym. 

Pokaż pełny Disclaimer Ukryj Disclaimer