Strategie opcyjne: jak efektywnie handlować opcjami?

W handlu opcjami masz do wyboru wiele ciekawych strategii, które możesz dopasować do niemal każdej sytuacji rynkowej. Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć o podstawowych i zaawansowanych strategiach opcyjnych.

Przegląd popularnych strategii opcyjnych

Pokaż więcej Pokaż mniej

Strategie opcyjne jasno i praktycznie

Strategie opcyjne: covered CALL

Covered CALL to strategia opcyjna, która pozwala na generowanie zysków z akcji lub innych aktywów, które inwestor już posiada w swoim portfelu. Dowiedz się czym jest covered CALL i jak możesz wykorzystać tę strategię do generowania dodatkowych zysków.   Covered CALL czyli wystawienie opcji z pokryciem Załóżmy, że posiadasz akcje spółki Apple. Wystawiając opcję CALL […]

Strategia opcyjna strangle: zarabiaj na zmienności

Poznaj strategię opcyjną, która pozwala spekulować na ruch ceny aktywa bazowego, niezależnie od kierunku.

Iron Condor: strategia dla rynków w ruchu bocznym

Iron Condor to strategia opcyjna, która zakłada, że cena aktywa bazowego będzie poruszać się w określonym zakresie w momencie wygaśnięcia. W podobny sposób działa strategia Butterfly. W tym artykule przedstawiamy budowę oraz korzyści i ryzyko strategii Iron Condor oraz wyjaśniamy działanie strategii na przykładzie.   Budowa strategii opcyjnej Iron Condor Iron Condor składa się z […]

Strategie stelaża: poznaj Long Straddle i Short Straddle

Na czym polega strategia Straddle? Straddle jest strategią opcyjną, która obejmuje równoczesne otwarcie pozycji na opcjach PUT oraz CALL o takiej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia. Long Straddle Long Straddle polega na jednoczesnym zakupie opcji CALL i PUT. Premie zapłacone za obie opcje stanowią maksymalną stratę w momencie wygaśnięcia. Strategia zakłada silny ruch ceny […]

Wystawienie opcji CALL bez pokrycia: teoria i praktyka

Co zrobić w przypadku, kiedy nie posiadasz odpowiednich akcji do pokrycia transakcji opcyjnej? Sprawdź kiedy i dla kogo strategia “naked call” może się okazać dobrym pomysłem.

Strategia Wheel: zakup i sprzedaż akcji z wykorzystaniem opcji

Jak działa strategia Wheel? Strategia Wheel to systematyczna sprzedaż opcji PUT zabezpieczonych gotówką oraz sprzedaży opcji CALL zabezpieczonych posiadanymi akcjami.  W praktyce strategia polega na regularnym sprzedawaniu opcji na akcje. Akcje, na które wystawiasz opcji powinny charakteryzować się pozytywnym trendem w celu generowania regularnych dochodów. Aby dobrze zrozumieć mechanizm strategii Wheel, krótko przypomnijmy jakie prawa […]

Sprzedaż opcji PUT bez pokrycia: naked PUT

Na czym polega strategia naked PUT? Wystawienie opcji PUT może być podyktowane chęcią zakupu akcji po cenie niższej niż bieżąca lub w przypadku, gdy spodziewamy się, że spadek ceny aktywa bazowego nie będzie już tak gwałtowny. Wystawianie opcji PUT bez pokrycia samo w sobie nie jest skomplikowane. Nie jest to żadna kombinacja opcyjna, należy jedynie […]

Strategia opcyjna Collar: zabezpieczaj pozycje na akcjach przy pomocy opcji

Budowa strategii opcyjnej Collar Strategia Collar to połączenie pozycji na akcjach oraz opcji CALL i PUT. Składa się z następujących elementów:  Strategia Collar ma przede wszystkim chronić inwestora przed spadkiem wartości akcji. Jest często stosowana przez posiadaczy akcji, którzy już osiągnęli pewien zysk. Intencją strategii Collar jest zachowanie potencjału wzrostowego posiadanych akcji a jednocześnie zabezpieczenie […]

Opcje LEAPS: długoterminowa alternatywa dla inwestycji w akcje?

LEAPS (Long Term Anticipation Securities) to nic innego jak opcje z długim terminem wygaśnięcia. Zakup opcji LEAPS CALL może być stosowany jako alternatywa dla inwestycji w akcje. Opcje LEAPS obejmują zarówno wariant CALL jak i PUT z terminem wygaśnięcia powyżej jednego roku. Jednak zdecydowanie częściej w kontekście LEAPS mówi się o opcjach typu CALL. Dlatego […]

Strategia opcyjna Jade Lizard

Czym jest strategia Jade Lizard?  Jade Lizard to strategia opcyjna dla rynku słabo rosnącego lub w trendzie bocznym. Składa się z trzech różnych kontraktów (tzw. nóg lub z angielskiego: legs) – sprzedanej opcji PUT oraz sprzedanej i kupionej opcji CALL, które tworzą Short CALL Spread. Celem jest ograniczenie ryzyka Short CALL Spread w przypadku nagłego […]

Strategie opcyjne: spread kalendarzowy

Czym jest spread kalendarzowy? Spread kalendarzowy, nazywany również spreadem czasowym lub poziomym, polega na handlu opcjami z tą samą ceną strike, ale z różnymi datami wygaśnięcia. Stosując spread kalendarzowy wystawiamy opcję CALL lub PUT i jednocześnie kupujemy opcję z dłuższym (od wystawionej) terminem wygaśnięcia. Spread kalendarzowy ma zastosowanie w przypadku prognozy silnych wzrostów lub spadków […]

Strategie opcyjne: spread diagonalny

Spread diagonalny to strategia opcyjna, czy też kombinacja opcji łącząca w sobie cechy spreadu pionowego i kalendarzowego. Polega ona na jednoczesnym kupnie i sprzedaży opcji CALL lub PUT z różnymi datami wygaśnięcia (podobnie jak w spreadzie kalendarzowym) oraz ceną wykonania (tak jak w spreadzie pionowym). Spread diagonalny ma na celu przynoszenie inwestorowi niewielkich, ale regularnych […]

Strategie opcyjne: spread pionowy

Handel pojedynczymi opcjami to rzadkość na rynku. Znacznie popularniejsze jest stosowanie strategii opcyjnych, między innymi spreadów.

Efektywny handel opcjami dzięki gotowym strategiom

Strategie opcyjne powstają poprzez kombinacje kontraktów opcyjnych. Dzięki strategiom opcyjnym, takimi jak np. straddle i strangle, można strategicznie reagować na każdą sytuację rynkową, niezależnie od tego, czy cena instrumentu bazowego rośnie, spada czy ulega nieznacznym wahaniom. Portal inwestycyjny LYNX opisuje najważniejsze strategie handlu opcjami w jasny i łatwy do zrozumienia sposób. Poznaj różne sposoby handlu opcjami wraz z zastosowaniem w konkretnych sytuacjach na rynku.