Dowiedz się, co oznacza termin “moneyness” w handlu opcjami i dlaczego każdy inwestor opcyjny musi go znać. Jak obliczyć, czy opcja jest w pieniądzu, na pieniądzu czy poza pieniądzem?

Czym jest moneyness?

Moneyness to liczba określająca stosunek ceny wykonania opcji do ceny aktywa bazowego. Wskaźnik ten opisuje aktualną wartość wewnętrzną opcji. Wartość moneyness wskazuje, czy dana opcja jest In The Money (ITM czyli “w pieniądzu”), At The Money (ATM lub “na pieniądzu”) lub Out of The Money (OTM lub “poza pieniądzem”).

Moneyness jest często używanym terminem w stosunku do opcji PUT oraz CALL i mówi posiadaczowi kontraktu, czy opcja przyniesie zysk lub stratę, jeśli zostanie natychmiast wykonana. Strata oznaczałaby, że opcja jest poza pieniądzem (OTM), podczas gdy zysk wystąpiłby, gdyby opcja była w pieniądzu (ITM). At the money (ATM), czyli opcja na pieniądzu oznacza, że nie osiągnęlibyśmy ani zysku, ani straty, gdyby opcja została wykonana.

Bezpłatny e-book inwestycyjny

Pobierz bezpłatny e-book na temat handlu opcjami. Poznaj typy opcji, strategie handlu i o wiele więcej!

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Kiedy opcje są in-the-money, at-the-money lub out-of-the money?

MoneynessOpcje PUTOpcje CALL
W pieniądzu (In The Money)Cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania opcjiCena aktywa bazowego jest wyższa niż cena wykonania opcji
Na pieniądzu (At The Money)Cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania opcjiCena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania opcji
Poza pieniądzem (Out of The Money)Cena aktywa bazowego jest wyższa niż cena wykonania opcjiCena instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania opcji

Kalkulacja moneyness

Dla opcji CALL moneyness jest on obliczana poprzez podzielenie aktualnej ceny aktywa bazowego przez cenę wykonania opcji:

CALL moneyness = aktualna cena aktywa bazowego / cena wykonania opcji CALL

Dla opcji PUT formuła kalkulacji moneyness jest odwrotna:

PUT Moneyness = cenę wykonania opcji PUT/ aktualna cena aktywa bazowego

Moneyness = 1: Opcja jest at-the-money (na pieniądzu), nie ma wartości wewnętrznej, tylko wartość czasową.

Moneyness > 1: Opcja jest w pieniądzu i ma wartość wewnętrzną.

Moneyness < 1: Opcja jest out-of-the-money (poza pieniądzem), nie ma wartości wewnętrznej, jedynie wartość czasową.

Kalkulacja moneyness pozwala na określenie potencjalnego zysku lub straty wynikającej z ewentualnego wykonania opcji. Przykładowo, jeśli moneyness wynosi 1,15, to posiadacz opcji osiągnąłby zysk w wysokości 15% realizując kontrakt (niezależnie od tego czy jest to PUT czy CALL).

Moneyness: praktyczny przykład

Jeżeli bieżąca cena akcji XYZ wynosi 50 USD, to opcja kupna (CALL) lub sprzedaży (PUT) z ceną wykonania 50 USD byłaby ATM (na pieniądzu). Wykonanie opcji nie spowodowałoby zysku ani straty dla inwestora. Moneyness w tym przypadku wynosi 1.

Jednak opcja sprzedaży z ceną wykonania 75 USD byłaby w tym przypadku ITM (w pieniądzu). Pozwoliłaby ona posiadaczowi opcji PUT na sprzedaż akcji po cenie wyższej niż ta, po której jest ona obecnie notowana na giełdzie. Moneyness wynosi 75 USD / 50 USD = 1,50. Posiadacz opcji mógłby kupić akcję po 50 USD i natychmiast sprzedać ją po 75 USD, wykonując opcję PUT. Transakcja ta odpowiada zyskowi 25 USD lub 50% w stosunku do ceny zakupu akcji.

Z kolei opcja CALL z ceną wykonania 75 USD byłaby OTM (poza pieniądzem). Moneyness wynosi tutaj 50 USD / 75 USD = 0,67. Wykonanie opcji CALL nie miałoby w tym przypadku większego sensu. Posiadacz opcji kupna kupiłby akcje po 75 USD, aby natychmiast sprzedać je po 50 USD.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

LYNX: Moneyness (Geldnähe) – Definition & Berechnung (23.1.2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/optionsgrundlagen/moneyness/

Chcesz handlować na giełdzie?

Otwórz konto za pośrednictwem online brokera LYNX. Handluj akcjami, opcjami, kontraktami futures lub inwestuj w fundusze ETF. A wszystko w ramach jednego rachunku inwestycyjnego. Dowiedz się więcej o online brokerze LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart