Rozliczenie i wartość opcji | Opcje in the money, out of the money, at the money & Wykonanie opcji | LYNX
Po przeczytaniu pierwszego artykułu, w którym omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z opcjami, pewnie chcesz dowiedzieć się więcej na temat handlu na tym instrumencie.

Mamy rację?

Zanim zaczniesz, powinieneś dowiedzieć się więcej o rozliczeniu opcji oraz znać pojęcia takie jak np. wartość opcji. Problematyka została omówiona w tym artykule.

Czego dowiesz się czytając ten artykuł?

  • Jaka jest różnica pomiędzy opcjami europejskimi, a opcjami amerykańskimi.
  • Co to jest wykonanie opcji.
  • Wartość opcji czyli, co oznaczają pojęcia: “In the Money”, “At the Money” i “Out of the Money”.

Opcje rozliczenie

Opcje europejskie i opcje amerykańskie – podstawowe różnice

Na giełdach można handlować poprzez wiele typów opcji, jednak opcje amerykańskie i opcje europejskie należą do tych najważniejszych. Pomiędzy tymi dwoma typami jest istotna różnica w sposobie rozliczenia.

Wiemy, że opcja jest instrumentem, który daje swojemu nabywcy prawo zakupu lub sprzedaży, z którego nabywca może ale nie musi korzystać. Jeżeli z tego prawa skorzysta, dochodzi do rozliczenia opcji.

Opcje amerykańskie mogą zostać zrealizowane w dowolnym czasie przed terminem wygaśnięcia.
Natomiast opcje europejskie mogą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w terminie wygaśnięcia opcji.

Z tego powodu opcje amerykańskie są bardziej popularne niż opcje europejskie. Większość opcji handlowanych na giełdzie to opcje amerykańskie.

W opcjach może dochodzić także do rozliczenia pieniężnego albo faktycznej dostawy instrumentu bazowego (na przykład akcji, etf).

Wykonanie opcji

Czyli tzw. Exercise i assigment, to dwa ważne terminy w świecie opcji.

Co one oznaczają?

Do wykonania (exercise) dochodzi wtedy, gdy nabywca opcji skorzysta z prawa płynącego z opcji. Na przykład kiedy zostaje realizowana opcja call na akcje Apple, inwestor kupuje akcje Apple po cenie strike.

Nabywca płaci za akcje cenę wykonania (strike). Wystawca zostaje losowo przydzielony i dostarcza nabywcy akcje. Wystawca, który w trakcie realizacji sprzeda akcje nabywcy opcji, nie musi być tą samą osobą, która wystawiła dane opcje.

Po prostu: Nabywca realizuje opcje, wystawca zostaje przydzielony.

Open interest w handlowaniu opcjami

W przeciwieństwie do akcji, w przypadku których ilość emitowanych papierów wartościowych jest określona, opcje nie mają limitu. Dla konkretnego instrumentu bazowego, ich ilość może być różna. Ta ilość jest uzależniona od popytu. Jeżeli na daną opcje jest wysoki popyt, ilość tych kontraktów opcyjnych rośnie i na odwrót. Ilość otwartych kontraktów opcyjnych na dany instrument bazowy w jednym dniu nazywamy open interest.

Open interest liczy się osobno dla każdego aktywa bazowego, ceny strike, terminu wykonania i jest aktualizowany każdy dzień. Open interest jest powiązany z płynnością – najbardziej płynne opcje to te, które mają wysoki open interest. Dla doświadczonych inwestorów opcji jest to ważny wskaźnik, mimo że nie mówi nic o przyszłym rozwoju rynku.

Wartość opcji: In the Money, At the Money, Out of the Money

Określenia te są powszechnie używane jako (z ang.) „Moneyness”. W języku polskim nie istnieje odpowiednik tego słowa ale oznacza ono związek pomiędzy ceną wykonania (strike) i ceną na rynku, co wpływ na wartość opcji.

Wartość opcji jest sumą jej wartości wewnętrznej oraz wartości czasowej. Wartość wewnętrzna opcji jest to wartość w momencie wykonania, a wartość czasowa jest zależna od wzrostu jej wartości do terminu wygaśnięcia opcji.

Wszystko wyjaśnimy na przykładzie.

Załóżmy, że nabyliśmy opcje call. Jeżeli cena opcji strike jest niższa od ceny aktywa bazowego na rynku, to mówimy, że opcja jest w pieniądzu (w cenie), czyli in-the-money (ITM). Jest tak dlatego, że realizując ją w tym momencie, przyniosłaby nam zysk. W przypadku opcji put jest wręcz przeciwnie. Ta, jest in-the-money, jeżeli cena strike jest wyższa od ceny produktu bazowego. Premia opcyjna opcji w pieniądzu składa się z wartości wewnętrznej oraz wartości czasowej.

Jeżeli opcja przyniosłaby natychmiastową realizację straty, to mówimy że opcja jest poza pieniądzem (poza ceną), czyli out-of-the-money (OTM). W przypadku opcji call jest to sytuacja, w której cena strike jest wyższa niż cena na rynku. Odwrotnie w opcjach put – te są poza pieniądzem, jeżeli cena strike jest niższa, niż cena rynkowa aktywa bazowego . Wykonanie tych opcji w takim momencie jest bez sensu, gdyż oznaczyłoby to stratę. Z tego powodu premia opcyjna nie ma żadnej wartości wewnętrznej i jest tworzona wyłącznie z wartości czasowej.

Jeżeli opcja put albo call ma cenę strike taką samą jak cena aktywa bazowego, mówimy, że opcja jest neutralna, czyli at-the-money (ATM). Premia opcyjna takiej opcji także nie zawiera żadnej wartości wewnętrznej, składa się tylko z wartości czasowej.

 Typ In the Money At the Money Out of the Money
 CALL   Cena aktywa > cena strike  Cena aktywa= cena strike  Cena aktywa < cena strike
 PUT   Cena aktywa < cena strike  Cena aktywa = cena strike  Cena aktywa > cena strike

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart