Spread diagonalny to strategia opcyjna, czy też kombinacja opcji łącząca w sobie cechy spreadu pionowego i kalendarzowego. Polega ona na jednoczesnym kupnie i sprzedaży opcji CALL lub PUT z różnymi datami wygaśnięcia (podobnie jak w spreadzie kalendarzowym) oraz ceną wykonania (tak jak w spreadzie pionowym). Spread diagonalny ma na celu przynoszenie inwestorowi niewielkich, ale regularnych zysków.

Poniżej przedstawiamy teorię budowy spreadu diagonalnego, analizujemy zalety i wady tej strategii opcyjnej oraz prezentujemy ją na przykładzie.

Czym jest spread diagonalny? 

Spread diagonalny to połączenie cech spreadu pionego (nazywanego również wertykalnym) i kalendarzowego. Taka kombinacja może być zbudowana zarówno dla opcji CALL jak i PUT. Spread diagonalny może maksymalizować zyski inwestora nawet przy stosunkowo niewielkim ruchu cen.

To, czy w spreadzie diagonalnym większy wpływ na ostateczny wynik ze strategii opcyjnej mają cechy spreadu kalendarzowego (data wygaśnięcia) czy wertykalnego (cena wykonania opcji), zależy od konstrukcji danej pozycji a konkretnie od tego jak wielkie są różnice w dacie wygaśnięcia lub cenie wykonania pomiędzy opcjami w kombinacji. Jeśli rośnie różnica w dacie wygaśnięcia opcji, rośnie także znaczenie cech spreadu kalendarzowego dla ostatecznego wyniku z kombinacji. Jeśli natomiast pomiędzy opcjami kombinacji rośnie różnica w ich cenie wykonania, na znaczeniu zyskują cechy spreadu pionowego.

Spread diagonalny: zalety i wady

Spread diagonalny pozwala do pewnego stopnia ograniczyć ryzyko straty. Za pomocą wielkości różnic w dacie wygaśnięcia i w cenie wykonania pomiędzy opcjami z których tworzymy kombinację określamy, na co kładziemy większy nacisk – cechy spreadu kalendarzowego czy wertykalnego. W spreadzie diagonalnym kwota wejścia jest zazwyczaj ograniczona, a ryzyko straty stosunkowo dobrze zabezpieczone. Dzięki spreadowi kalendarzowemu możesz również zarobić w sytuacji, kiedy cena akcji pozostanie niezmienna.

Ta strategia opcyjna ma również swoje wady. Konstrukcja spreadu diagonalnego jest niezwykle wrażliwa na szybkie zmiany cen. Także wielość możliwości już na etapie określania dat wygaśnięcia i cen wykonania dla opcji w kombinacji może być przyczyną błędów, zwłaszcza u niedoświadczonych inwestorów.

Jeśli posiadasz niewystarczającą wiedzę z handlu opcjami, to rozsądniej będzie zacząć od nieco mniej skomplikowanych, “czystych” spreadów wertykalnych lub kalendarzowych. Ich dobre zrozumienie może pomóc w prawidłowym tworzeniu spreadu diagonalnego.

Zalety spreadu diagonalnego:
• Niska inwestycja początkowa
• Zysk przy małym ruchu cen lub w przypadku ruchu zgodnego z kierunkiem zawieranej pozycji
• Ograniczona strata

Wady spreadu diagonalnego:
• Wrażliwość na silne ruchy cen w obu kierunkach
• Wpływ wielu zmiennych na konstrukcję kombinacji opcyjnej

Bezpłatny e-book inwestycyjny

Pobierz bezpłatny e-book na temat handlu opcjami. Poznaj typy opcji, strategie handlu i o wiele więcej!

  • Podaj swoje dane, by otrzymać bezpłatny e-book

Ryzyka strategii

Dużym ryzykiem związanym ze spreadem diagonalnym jest zbyt szybki ruch cen. To oznacza, że Twoja pozycja może być stratna, nawet jeśli kierunek ruchu cen pozostaje zgodny z Twoimi przwidywaniami. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy cechy spreadu kalendarzowego mają duży wpływ na ostateczną wartość kombinacji, a różnica pomiędzy obiema cenami wykonania opcji (jak w spreadzie wertykalnym) jest stosunkowo mała. 

Odwrócony spread

Możliwe, choć rzadziej wykorzystywane, jest stworzenie odwróconego spreadu diagonalnego. Wykorzystuje się wówczas krótkotrwały, szybki ruch cenowy, co powinno obniżyć wartość opcji z późniejszą datą wygaśnięcia. Tę odwróconą konstrukcję komplikuje jednak fakt, że większy ruch zwiększa z kolei wartość opcji z odległym terminem wygaśnięcia.

Strategia opcyjna na przykładzie

W spreadzie diagonalnym łączysz cechy spreadów wertykalnego i horyzontalnego, co pozwala na zbudowanie kombinacji opcyjnej z dodatnim współczynnikiem theta. Spread diagonalny możesz utworzyć na wiele różnych sposobów poprzez jednoczesne zajęcia długiej i krótkiej pozycji na opcjach tego samego typu ale z różną ceną wygaśnięcia i wykonania.  

W poniższym przykładzie inwestor przeprowadza następujące transakcje konstruując tym samym spread diagonalny (opcje w kombinacji mają różną datę wygaśnięcia i cenę wykonania):

Zakup opcji CALL z ceną wykonania 40 EUR i datą wygaśnięcia w czerwcu 2023

Sprzedaż opcji call z ceną wykonania 39 EUR i datą wygaśnięcia w kwietniu 2023

Handel opcjami za pośrednictwem LYNX

Handluj opcjami na akcje, opcjami na indeksy lub opcjami futures szybko i łatwo na wielu giełdach opcji na całym świecie. Za pośrednictwem brokera online LYNX można handlować opcjami na akcje na ponad 3.000 amerykańskich akcji. Uzyskaj dostęp do potężnych narzędzi opcji, takich jak OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader i Option Strategy Lab, które biorą analizy opcji i łatwość wprowadzania zleceń opcji i kombinacji do następnego poziomu.

Preczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Diagonal spread: optiestrategie met veel mogelijkheden. LYNX [online]. Opublikowano 30. 6. 2022 [cit. 6. 10. 2022]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart