Sektory giełdowe

Jak w biznesie, tak i na giełdzie firmy dzieli się na branże i sektory. Wiedza na temat najlepszych akcji w danym sektorze może być bardzo użyteczna do dywersyfikacji twojego portfela.

Powstały różne standardy, według których dzieli się akcje. Dwa z nich są szczególnie ważne. Industry Classification Benchmark (ICB), został wprowadzony przez Dow Jones STOXX i FTSE. Drugą normą jest Global Industry Classification Standard (GICS), który zaproponowała firma MSCI i Standard & Poor’s (S&P).

Podział akcji według branż i sektorów jest wykorzystywany przez narodowych i międzynarodowych dostawców statystyk. Służy do mapowania i podsumowania rozwoju ekonomicznego w poszczególnych obszarach. Branże i sektory przemysłowe są też reprezentowane przez poszczególne indeksy. Obok znanych indeksów MSCI World albo MSCI Emerging Markets, indeksy branż i sektorów są cenną wskazówką dla dostawców ETF. Duże firmy analityczne również używają podziału akcji na branże i sektory, aby porównywać poszczególne akcje w ich ramach.

Klasyfikacji ICB używa na przykład NASDAQ OMX, Euronext i SIX Swiss Exchange. Służy ona do kategoryzacji przedstawionych spółek akcyjnych.

Sektory giełdowe w 2024: aktualna lista

Tutaj znajdziesz aktualną listę sektorów giełdowych według ICB. Struktura ICB dzieli firmy na branże. Te dzielią się na super sektory, sektory i podsektory. Każdy jest opisany kodem liczbowym. Według obecnej klasyfikacji z 2024 roku mamy:

  • 11 branż
  • 20 super sektorów
  • 45 sektorów
  • 173 podsektory

Branża: Technologiczna

Kod branży: 10

Branża technologiczna jest jedną z najważniejszych, zarówno z punktu widzenia światowej ekonomii, jak i dla prywatnych inwestorów. Do najbardziej znaczących i najczęściej kupowanych akcji technologicznych należą te firm Google, Facebook, Apple i SAP. Branża technologiczna obejmuje następujące supersektory:

Technologia

Supersektor technologiczny obejmuje dwa sektory – oprogramowania i usług komputerowych oraz sprzętu i wyposażenia technicznego. Te zaś obejmują ważne podsektory o dużym potencjale. Dla inwestorów ciekawy może być na przykład obszar sztucznej inteligencji. Do niego zalicza się akcje NVIDIA.

Technologia

Branża: Telekomunikacyjna

Kod branży: 15

Dzięki szybko postępującej cyfryzacji branża telekomunikacyjna jest interesująca dla inwestorów. Coraz więcej przedmiotów codziennego użytku ma połączenie z internetem. Internet rzeczy i związane z nim akcje coraz częściej są na celowniku inwestorów. Z tego powodu rośnie znaczenie firm telekomunikacyjnych. Branża telekomunikacyjna obejmuje następujące supersektory:

Telekomunikacja

Supersektor telekomunikacyjny obejmuje firmy z branży urządzeń oraz dostawców usług telekomunikacyjnych. Ciekawe, że usługi telekomunikacyjne mają się dobrze w okresie kryzysów. Szczególnie w czasach, w których rośnie popularność usług streamingowych i zachodzi konieczność pracy z domu. Głównymi graczami w tej branży są Deutsche Telekom i amerykański gigant telekomunikacyjny AT&T.

Telekomunikacja

Branża: Ochrony zdrowia

Kod branży: 20

W czasach, gdy świat zmaga się z pandemią COVID-19, służba zdrowia odgrywa zasadnicza rolę. Co więcej, wraz z rosnącą długością życia rośnie znaczenie ochrony zdrowia. Szybki postęp technologiczny koncernów farmaceutycznych dodatkowo wzmacnia pozycję tej branży. Ta branża obejmuje następujące supersektory:

Ochrona zdrowia

Ten supersektor obejmuje sektor instytucji z zakresu ochrony zdrowia i dostawców sprzętu medycznego. Poza tym także sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny. O akcjach biotechnologicznych będzie głośno w bliskiej przyszłości, ponieważ w tym obszarze prowadzonych jest wiele inwestycji i badań. W tej kategorii znajdują się coraz bardziej lubiane akcje związane z marihuaną.

Ochrona zdrowia

Branża: Dostawców usług finansowych

Kod branży: 30

Ta branża jest bardzo dynamiczna i przeżywa swoje wzloty i upadki. Ponadto wszystkie inne sektory są od niego w dużym stopniu uzależnione. Banki i dostawcy usług finansowych zawsze będą mieć ogromne znaczenie. Ta branża obejmuje następujące supersektory:

Banki

Supersektor bankowy składa się ze stabilnych weteranów, takich jak Deutsche Bank i Bank of America. Na ten supersektor silny wpływ mają ogólnoświatowy rozwój ekonomiczny i podstawowe stopy procentowe.

Banki

Usługi finansowe

Supersektor usług finansowych obejmuje sektor usług kredytowych, banków inwestycyjnych oraz maklerów. Zalicza się do niego także hipoteczne REITy. Do znanych firm w tym sektorze należą Interactive Brokers i JPMorgan Chase & Co.

Usługi finansowe

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia to nadsektor branż ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. W przypadku ubezpieczeń majątkowych ICB wyróżnia podsektory ubezpieczeń pełnych, maklerów ubezpieczeniowych i reasekuracji. Zalicza się tutaj firmy takie jak Allianz, AXA i Munich Re.

Ubezpieczenia

Branża: Nieruchomości

Kod branży: 40

Obok inwestycji giełdowych, inwestowanie w nieruchomości jest drugą co do popularności formą inwestowania. Zyskują na tym agencje nieruchomości. Na przykład niemiecka firma Deutsche Wohnen AG w 2020 roku weszła do znanego indeksu DAX. Istnieją też inne firmy odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej, jak Welltower i Public Storage. Ta branża obejmuje następujące supersektory:

Nieruchomości

Supersektor nieruchomości składa się z sektorów inwestycji w nieruchomości, usług rozwojowych i funduszy nieruchomości (REIT). Skrót REIT oznacza Real Estate Investment Trust. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o firmy zarabiające w sektorze nieruchomości. Wśród REITów wyróżnia się REITy biurowe, REITy mieszkaniowe i REITy magazynowe.

Nieruchomości

Branża: Towarów konsumpcyjnych

Kod branży: 40

Branża towarów konsumpcyjnych wyróżnia się tym, że łączy wiele różnych sektorów. Od przemysłu motoryzacyjnego, przez przemysł tekstylny i elektronikę rozrywkową, aż po restauracje. Ta branża obejmuje następujące supersektory:

Pojazdy i części samochodowe

Zalicza się tu firmy takie jak VW, Daimler, BMW i Continental. Tworzą one podwaliny niemieckiej ekonomii. Na poziomie międzynarodowym warto wspomnieć o firmie Tesla, która udowodniła, że dzięki innowacyjnym technologiom można osiągnąć niewiarygodny sukces i to bez wieloletniego doświadczenia w tym supersektorze.

Pojazdy i części samochodowe

Towary konsumpcyjne i usługi

Supersektor towarów konsumpcyjnych i usług składa się z sektora towarów konsumpcyjnych i artykułów gospodarstwa domowego. Poza tym chodzi o produkty rekreacyjne i produkty użytku osobistego. Należą do niego firmy Activision Blizzard, E.A. i Nintendo.

Towary konsumpcyjne i usługi

Media

Najważniejsze niemieckie spółki akcyjne w obszarze mediów to RTL Group, ProSiebenSat.1 i Ströer. Z globalnego punktu widzenia dominują przede wszystkim amerykańskie grupy medialne. Do najbardziej znanych firm w tym supersektorze należy na przykład Netflix i Walt Disney.

Media

Sprzedaż detaliczna

W tym supersektorze można znaleźć sklepy odzieżowe, sklepy z artykułami gospodarstwa domowego i sklepy specjalistyczne. Jednak największe znaczenie mają firmy, które zajmują się sprzedażą online. Pierwsze miejsce w tej dziedzinie zajmuje firma Amazon.

Sprzedaż detaliczna

Podróże i czas wolny

Do tego supersektora zalicza się linie lotnicze, kasyna, hotele i motele. Można w nim znaleźć również obszary takie jak rekreacja, restauracje, bary i biura podróży. Znane firmy w tym supersekotrze to Booking.com, Strabucks, Deutsche Lufthansa i Peloton.

Podróże i czas wolny

Branża: Towary konsumpcyjne

Kod branży: 45

Do branży towarów konsumpcyjnych należą zarówno produkty codziennego użytku, jak i produkty spożywcze i drogeryjne. Zalicza się do niej też towary luksusowe, wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe. Branża towarów konsumpcyjnych obejmuje następujące supersektory:

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe

Jedzenie i picie jest ludziom potrzebne każdego dnia, bez względu na stan ekonomii. Dlatego firmy z obszaru produktów spożywczych są dość odporne na kryzysy. Na przemysł spożywczy mogą jednak wpływać na przykład zmiany w nawykach żywieniowych. Przykładem jest rosnący popyt na produkty ekologiczne. Pewien wpływ ma także państwo. Przejawia się on głównie w przemyśle tytoniowym.

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe

Przybory toaletowe, drogeryjne i handel artykułami spożywczymi

Ten supersektor obejmuje sprzedaż detaliczną i hurtową produktów spożywczych, także tych o krótkiej dacie ważności. Zalicza się tutaj również różne produkty konsumpcyjne i do użytku osobistego. W tym obszarze należy wyróżnić firmy Colgate-Palmolive, Unilever i Procter & Gamble, które oferują nieprzebrane ilości produktów.

Przybory toaletowe, drogeryjne i handel artykułami spożywczymi

Branża: Firmy przemysłowe

Kod branży: 50

Firmy przemysłowe znacząco przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i społecznego w minionym stuleciu. Rewolucja przemysłowa dosłownie zmieniła świat. Nawet współcześnie, w wieku technologii, istnieje wiele tradycyjnych firm, które wciąż dobrze prosperują. Przykładem może być Siemens i General Electric.

Budownictwo i materiały budowlane

Na przemysł budowlany duży wpływ mają wahania ekonomiczne. Mimo to istnieją firmy, które odnoszą spore sukcesy na giełdzie. Te firmy realizują projekty budowlane na całym świecie. Najbardziej znane niemieckie firmy w obszarze budownictwa i materiałów budowlanych to HeidelbergCement i Hochtief.

Budownictwo i materiały budowlane

Artykuły przemysłowe i usługi

Do tego supersektora należą te branże, które nie zostały uwzględnione w poprzednim supersektorze. Chodzi na przykład o firmy wytwarzające artykuły techniczne, producentów narzędzi i przemysł kolejowy. Zalicza się tu również usługi transportowe i pocztowe, reprezentowane przez firmy Deutsche Post i FedEx. W tej kategorii jest też przemysł zbrojeniowy, lotniczy i obronny.

Artykuły przemysłowe i usługi

Branża: Materiały podstawowe

Kod branży: 55

Branża materiałów podstawowych obejmuje surowce i chemikalia. Jest ona coraz bardziej popularna wśród inwestorów. Zalicza się do niej firmy zajmujące się wydobyciem i obróbką metali szlachetnych, jak złoto, srebro, lit i platyna. Branża materiałów podstawowych obejmuje następujące supersektory:

Surowce

Oprócz wydobycia metali szlachetnych ten supersektor obejmuje także metale przemysłowe, ich wydobycie i obróbkę. Inne materiały przemysłowe to na przykład papier i wyroby tekstylne. Inwestorzy chętnie handlują surowcami za pośrednictwem futures oraz ETF.

Surowce

Chemikalia

Ten supersektor zawiera podsektory – chemikalia, włókna syntetyczne, nawozy i chemia specjalnego przeznaczenia. Obok amerykańskich firm, jak Dow Inc., w czołówce przemysłu chemicznego są niemieckie firmy BASF, Wacker Chemie i Covestro.

Chemikalia

Branża: Energetyczna

Kod branży: 60

W Niemczech na sektor energetyczny silny wpływ ma przejście na alternatywne źródła energii. Rezygnuje się z klasycznych źródeł energii, jak ropa, gaz i węgiel. Wyraźnie widać to w przypadku paliw, gdzie w ostatnim czasie mocno zyskały akcje wodorowe. Zmiana jest widoczna również w produkcji energii. Do czołówki przesuwa się przede wszystkim energia solarna. Branża energetyczna obejmuje następujące supersektory:

Energetyka

Energetyka jest jedynym supersektorem przemysłu energetycznego. Obejmuje dwa sektory – ropę, gaz i węgiel oraz odnawialne źródła energii. W pierwszym sektorze można znaleźć wiele firm zajmujących się wydobyciem ropy, dystrybucją oraz marketingiem i usługami pokrewnymi. Spośród znanych firm można wymienić Exxon Mobile i Shell. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, należy wspomnieć o First Solar i Ballard Power.

Energetyka

Branża: Usługi publiczne

Kod branży: 65

Kwestia środowiska naturalnego i klimatu to główne wyzwanie usług publicznych XXI wieku. Konwencjonalna energia elektryczna coraz częściej jest zastępowana zieloną energią (pochodzącą z odnawialnych źródeł). Kolejne problemy, którym firmy muszą stawić czoła to zmniejszające się zasoby pitnej wody i wzrost produkcji odpadów. Coraz ważniejsze stają się akcje firm, które proponują innowacyjne rozwiązania tych problemów.
Branża usług publicznych obejmuje następujące supersektory:

Usługi publiczne

Do tego supersektora należy sektor energii elektrycznej z podsektorami konwencjonalnej energii elektrycznej i energii z alternatywnych źródeł. Oprócz tego dzieli się na sektor gazu, wody i kombinowanych usług publicznych. Należy wspomnieć o sektorze utylizacji odpadów. Ważne firmy w tej branży to American Water Works Company Inc., Waste Management Inc. i niemiecka grupa energetyczna E.ON.

Usługi publiczne

Najlepsze branże giełdowe