Światowe giełdy

Tutaj znajdziesz zestawienie najważniejszych międzynarodowych giełd papierów wartościowych.

Na całym świecie funkcjonuje bardzo wiele giełd. Prawie każdy kraj ma co najmniej jeden system obrotu papierami wartościowymi, takimi jak akcje, opcje, futures lub inne instrumenty pochodne. Giełdy można również rozróżnić ze względu na rodzaj handlowanego na ich instrumentu np. giełdy akcyjne, giełdy futures, giełdy forex czy giełdy surowcowe. Giełdę zdefiniować można jako miejsce w którym podaż i popyt fizycznie się spotykają. Odbywa się to np. na nowojorskiej (NYSE) czy londyńskiej giełdzie (LSE).

Giełda - miejsce handlu papierami wartościowymi

Pod pojęciem „papier wartościowy” skrywa się wiele produktów finansowych. Najbardziej znanym typem papierów wartościowych są akcje. Papierami wartościowymi, którymi można handlować na giełdzie, są jednak również ETF, obligacje, certyfikaty czy finansowe instrumenty pochodne, takie jak opcje.

Poszczególnymi klasami papierów wartościowych czy aktywów handluje się w różnych miejscach. Na przykład amerykańskimi akcjami handluje się na NYSE, natomiast transakcje terminowe typu forward przeprowadzane są na specjalnych giełdach terminowych, takich jak Eurex. Większość miejsc obrotu to obecnie tzw. giełdy elektroniczne, na których odbywa się handel elektroniczny. Decyzja o tym, na której giełdzie handlować, nie zależy wyłącznie od rodzaju papierów wartościowych, które chcesz kupować oraz sprzedawać. Znaczącą rolę odgrywają również opłaty, wolumen obrotu, spready i aktualne ceny. Różnice cen pomiędzy giełdami są jednak w dzisiejszych zautomatyzowanych czasach minimalne.

Duże giełdy międzynarodowe

Większość inwestorów handluje obecnie na giełdach międzynarodowych na całym świecie.

Największe giełdy znajdują się aktualnie w Ameryce Północnej i w Azji. Amerykańskie giełdy NYSE i NASDAQ często dyktują tempo światowemu handlowi. Handlując na giełdach zagranicznych, należy zwrócić uwagę na godziny otwarcia danych giełd, ponieważ w związku z istnieniem różnych stref czasowych godziny otwarcia poszczególnych giełd znacząco się różnią. W poniższej tabeli znajdują się największe światowe giełdy papierów wartościowych

GiełdaKrajSkrót
NYSEUSAXNYS
NASDAQUSAXNAS
Tokyo Stock ExchangeJaponiaXJPX
Shanghai Stock ExchangeChinyXSGE
London Stock ExchangeWielka BrytaniaXLON
EuronextEurozoneXBRU, XPAR
Hong Kong Stock ExchangeChinyXHKG
Shenzhen Stock ExchangeChinyXSHE
Toronto Stock ExchangeKanadaXTSE
Bombay Stock ExchangeIndieXBOM

Giełdy w szczegółach