Program Wypożyczania Akcji (SYEP)

Program wypożyczania akcji SYEP (z ang. Stock Yield Enhancement Program) oferuje możliwość wypożyczania akcji innym inwestorom w zamian za odsetki. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak aktywować program SYEP na swoim rachunku.

Zaloguj się

  • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do platformy LYNX+
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
  • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

Edytuj Ustawienia Rachunku w LYNX+

Aby otworzyć Ustawienia Rachunku w LYNX+, kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu i wybierz ustawienia.

Aktywuj program SYEP na swoim rachunku

Kliknij przycisk WNIOSKUJ O AKTYWACJĘ w Ustawieniach Rachunku. To spowoduje otwarcie formularza, który należy podpisać w celu dołączenia do programu SYEP.

Jeśli przycisk WNIOSKUJ O AKTYWACJĘ nie jest widoczny, to może oznaczać, że Twój rachunek nie spełnia wszystkich wymogów uczestnictwa w programie SYEP. Jeśli rachunek nie spełnia wymaganych kryteriów, może zostać wyświetlony komunikat “Nie kwalifikujesz się“. W tym miejscu znajdziesz również możliwość dezaktywacji (jeśli Twój rachunek jest już zarejestrowany w programie) lub ponownej aktywacji (brał w nim udział wcześniej) programu SYEP.

Więcej informacji w sekcji FAQ.

Podpisanie formularza SYEP

Wyświetlony zostanie formularz, gdzie znajduje się krótkie wprowadzenie wyjaśniające, czym jest Stock Yield Enhancement Program.

Następnie pojawi się powiadomienie o ryzyku, które należy zaakceptować, przed podpisaniem wniosku. Aby to zrobić, wpisz swoje imię i nazwisko w odpowiednim polu.

Tym samym zapisujesz się do Stock Yield Enhancement Program. Zostanie on włączony następnego dnia roboczego.

WAŻNE!
POnowna aktywacja SYEP

Pomiędzy dezaktywacją i ponowną aktywacją programu SYEP na Twoim rachunku musi minąć co najmniej 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Wykonaj powyższe kroki, aby przejść do Ustawień, i zrezygnować z programu.

Rachunki kwalifikujące się do programu:

  • Gotówkowy: z minimalnym kapitałem 50 000 USD w momencie uczestnictwa lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
  • Marżowy: bez limitu kapitału

Nie ma możliwości wskazania akcji w Twoim portfelu, które mogą zostać wypożyczone. Aktywny program SYEP obejmuje wszystkie papiery wartościowe w Twoim portfelu inwestycyjnym.

Wypożyczone akcje nie są chronione amerykańską ustawą o ochronie inwestorów w papiery wartościowe z 1970 roku. SEC wymaga, aby broker zapewnił zabezpieczenie gotówkowe o tej samej wartości co akcje w celu zapewnienia ochrony.

Z chwilą sprzedaży akcji, ponieważ nie jesteś już ich właścicielem, tracisz prawo do wypożyczania tych akcji i otrzymywania odsetek. Dzieje się tak również w przypadku zakupu dodatkowych akcji, jeżeli nie są one w pełni finansowane ze środków własnych.

Disclaimer:
Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej. Strona przedstawia dane, które zostały przygotowane przez LYNX jako ogólne informacje / informacje marketingowe do prywatnego użytku inwestorów, które nie mają na celu osobistej rekomendacji konkretnych instrumentów finansowych lub strategii i nie uwzględniają konkretnej sytuacji finansowej inwestora, wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, celów inwestycyjnych i horyzontu inwestycyjnego ani profilu ryzyka i preferencji. 

Pokaż pełny Disclaimer Ukryj Disclaimer