Rodzaje wykresów

Analiza techniczna nazywana bywa też analizą wykresów, wchodzi z historycznych danych o cenach przedstawianych na wykresach. Wykresy wizualizują wydajność akcji, indeksów, par walutowych oraz innych produktów finansowych w danym przedziale czasowym. Upływ czasu ilustruje oś X, a zmiany cen – oś Y.

Istnieją różne typy wykresów, które dostarczają poszczególnych informacji. Najpopularniejsze rodzaje wykresów to wykresy liniowe, wykresy słupkowe, wykresy świecowe, wykresy punktowe i wykresy liczbowe. Nie każdy rodzaj wykresu jest jednak odpowiedni dla każdego typu instrumentu finansowego. Na przykład opcje na różne aktywa bazowe miewają bardzo niski wolumen obrotu, a w niektóre dni się nimi wręcz nie handluje. Prezentacja pod postacią wykresu świecowego nie ma więc sensu w tym przypadku.

Poszczególne rodzaje wykresów

Poniżej przedstawiamy najważniejsze rodzaje wykresów wraz z ich charakterystycznymi cechami i zastosowaniem.

Niezależnie od tego, czy specjalizujesz się w day tradingu, czy może w inwestowaniu długoterminowym, znajomość i zrozumienie różnych rodzajów wykresów zapewnia ogromną przewagę podczas analizy technicznej. Wykresy powstają obecnie na naszej platformie handlowej automatyczne, zatem ważne jest, by nauczyć się je odpowiednio interpretować, a tym samym móc podejmować właściwe decyzje handlowe.

Poznaj rodzaje wykresów i dowiedz się, jak prawidłowo z nich korzystać