Zmiana typu rachunku

Dowiedz się tutaj, jak zmienić typ rachunku i zrozumieć różnice między rachunkiem gotówkowym a rachunkiem z depozytem zabezpieczającym.

UWAGA
WAŻNE:

Handel z depozytem zabezpieczającym jest przeznaczony wyłącznie dla doświadczonych inwestorów z wysoką tolerancją na ryzyko. Możesz stracić więcej niż początkowa wpłata na Twój rachunek.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

Wybór typu rachunku

W menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Welcome, a następnie Settings.

Wybierz Account Type w kolumnie Account Configuration a następnie dokonaj wyboru.

Potwierdź klikając przycisk Continue.

Potwierdź swój wybór

Wskaż teraz swoje wcześniejsze doświadczenie w handlu z depozytem zabezpieczającym.

Na następnej stronie zostaniesz poproszony o podpisanie umowy dotyczącej handlu z depozytem zabezpieczającym.

Aby to zrobić, wprowadź swoje imię i nazwisko wyświetlane po lewej stronie strony. Następnie kliknij przycisk Continue.

Jeśli spełniasz minimalne wymagania dla rachunku z depozytem zabezpieczającym, zmiana typu rachunku powinna zostać wprowadzona w ciągu 2 dni roboczych.

Różnice między rachunkiem gotówkowym a rachunkiem marżowym

Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice między rachunkiem gotówkowym a rachunkiem marżowym:

Rachunek marżowy

Odpowiedni dla:

Rachunek gotówkowy

Odpowiedni dla:
 • Akcje i ETF-y
 • Opcje
 • Kontrakty CFD
 • Kontrakty Futures
 • Forex
 • Akcje i ETF-y
 • Obligacje
 • Konwersja walut
 • Zakup opcji na akcje
 • Penny Stocks (Akcje groszowe)
Charakterystyka rachunku marżowego:
Charakterystyka rachunku gotówkowego:
 • Minimalny wymagany wiek: 21 lat
 • Wszystkie dostępne produkty mogą być przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym
 • Możliwa jest krótka sprzedaż akcji
 • Opcje na akcje, opcje na indeksy i opcje na kontrakty Futures mogą być kupowane oraz sprzedawane
 • Możliwy jest handel kombinacjami opcji
 • Handel dzienny jest możliwy bez ograniczeń
 • Wpływy ze sprzedaży aktywów są natychmiast dostępne do handlu, co pozwala na natychmiastową reinwestycję
 • Program wypożyczania akcji (SYEP)
 • Przejście na rachunek gotówkowy jest możliwy w dowolnym momencie
 • Minimalna wartość rachunku: 2000 EUR
 • Minimalny wymagany wiek: 18 lat
 • Nie wszystkimi produktami można handlować za pomocą rachunku gotówkowego
 • Krótka sprzedaż akcji nie jest możliwa
 • Istnieje możliwość zakupu opcji na akcje i opcji na indeksy
 • Kombinacje opcji są niedostępne
 • Handel dzienny (Day trading) jest ograniczony
 • Brak możliwości handlu z depozytem zabezpieczającym
 • Czas zaksięgowania środków ze sprzedaży aktywów wynosi do 3 dni roboczych. Po tym czasie środki można ponownie zainwestować
 • Program wypożyczania akcji (SYEP) podlega wyższym wymogom kapitałowym
 • Przejście na rachunek z depozytem zabezpieczającym (marżowy) jest możliwe w dowolnym momencie
UWAGA
WAŻNE:

Podczas weryfikacji zmiany typu rachunku użytkownik nie będzie mógł dokonywać żadnych zmian w swoich uprawnieniach handlowych.

Plusy i minusy rachunku marżowego

 •  Potencjalnie wyższe zyski dzięki użyciu dźwigni finansowej*
 • Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego daje inwestorom możliwość osiągnięcia zysku na mniej zmiennych produktach*
 • Możliwość sprzedaży (wystawienia) opcji*
 • Możliwość dokonywania krótkiej sprzedaży*
 • Dostępność handlu instrumentami pochodnymi, takimi jak np. opcje lub futures*
 • Handlując z depozytem zabezpieczającym, zarówno zyski, jak i straty są zwielokrotniane. Oznacza to, że można stracić więcej niż pierwotnie zainwestowano.
 • Ryzko wezwania do zwiększenia depozytu zabezpieczającego lub likwidacja pozycji przez brokera.
 • Podczas handlu z depozytem zabezpieczającym pożyczasz od brokera określoną kwotę, za którą następnie zostaną naliczone odsetki debetowe. Korzystanie z dźwigni finansowej może zwiększyć złożoność zarządzania portfelem.
 • Handel z użyciem dźwigni finansowej jest ryzykowny. Strata może wynieść więcej niż początkowy depozyt.

*Jeżeli saldo rachunku inwestora i jego doświadczenie handlowe na to zezwalają.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli Twoje informacje finansowe i doświadczenie handlowe spełniają minimalne wymagania dotyczące konfiguracji rachunku z depozytem zabezpieczającym, zmiana zostanie przetworzona w ciągu dwóch dni roboczych. Należy zauważyć, że nasz partner, Interactive Brokers, nie publikuje szczegółowych informacji na temat minimalnych wymagań dotyczących posiadania rachunku zabezpieczającego, a wymagania te mogą ulec zmianie.

Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj rachunku do handlu opcjami. Na rachunku gotówkowym można kupować i sprzedawać (wystawiać) opcje zabezpieczone. Zasadniczo można również handlować kombinacjami opcji.

Rachunek z depozytem zabezpieczającym umożliwia handel opcjami typu „Naked” i realizację bardziej złożonych strategii opcyjnych.

Aby kwalifikować się do otwarcia rachunku z depozytem zabezpieczającym, należy spełnić następujące kryteria:

 • Wiek: musisz mieć co najmniej 21 lat.
 • Wartość rachunku: wartość likwidacyjna netto rachunku nie powinna spaść poniżej 2 000 EUR.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych minimalnych wymaganiach.

Po zalogowaniu się do Zarządzania kontem na stronie Settings (Ustawienia) obok opcji Account Type (Typ konta) znajduje się informacja o typie rachunku.

Alternatywnie, sprawdź siłę nabywczą (buying power) na platformach transakcyjnych. Jeśli jest ona większa niż dostępne saldo, oznacza to, że korzystasz już z depozytu zabezpieczającego.

Tak, można zamienić rachunek marżowy na rachunek gotówkowy. Aby tego dokonać, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie i wybierz opcję Cash jako typ rachunku.

Disclaimer:
Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej. Strona przedstawia dane, które zostały przygotowane przez LYNX jako ogólne informacje / informacje marketingowe do prywatnego użytku inwestorów, które nie mają na celu osobistej rekomendacji konkretnych instrumentów finansowych lub strategii i nie uwzględniają konkretnej sytuacji finansowej inwestora, wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, celów inwestycyjnych i horyzontu inwestycyjnego ani profilu ryzyka i preferencji. 

Pokaż pełny Disclaimer Ukryj Disclaimer