Portfolio management

Zarządzanie portfelem to jedna z podstawowych czynności towarzyszących tradingowi, którą każdy trader powinien wykonywać jak najbardziej aktywnie i profesjonalnie. Ukierunkowane zarządzanie portfelem zaczyna się od otwarcia rachunku inwestycyjnego. Strategiczne zarządzanie portfelem definiuje wybór produktów finansowych i skład portfela. Chcesz inwestować na przykład w akcje, ETF albo obligacje? Kwestia indywidualnego stylu inwestycyjnego odgrywa rolę również przy zarządzaniu portfelem. Day traderzy będą na przykład preferować forex, podczas gdy inwestorzy na pierwszym miejscu stawiać będą akcje bądź ETF dla długoterminowej akumulacji aktywów w swoim portfelu.

Profesjonalne zarządzanie portfelem polega na podzieleniu kapitału na różne klasy aktywów i dywersyfikacji portfela. Zależne jest również od skłonności inwestora do ryzyka, od celu inwestycyjnego, jakim może być przykładowo aktywny trading albo inwestowanie służące uzyskaniu zabezpieczenia na starość, jak również od aktualnej sytuacji na rynku. W zależności od tych kryteriów rachunki papierów wartościowych można równoważyć i strukturyzować w różny sposób, a portfel może w różnych proporcjach obejmować na przykład  akcje spekulacyjne, defensywne, instrumenty pochodne, obligacje lub inne produkty. W zależności od preferowanej strategii handlowej najlepiej jest przed zakupem analizować papiery wartościowe na podstawie wskaźników analizy fundamentalnej albo graficznie. Analiza międzyrynkowa może być przydatna również podczas budowania portfela.

Portfolio management - na co zwrócić uwagę

Jednym z największych błędów popełnianych przez początkujących podczas zarządzania portfelem jest ograniczanie się do zbyt małej ilości indywidualnych aktywów.

Stawianie tylko na kilka akcji, na przykład Facebooka albo na akcje z wysokimi dywidendami, takie jak akcje Daimlera może zagrażać ogólnej wydajności portfela inwestycyjnego. Indywidualny risk management oraz money management również są istotne przy inteligentnym konstruowaniu i optymalnym zarządzaniu portfelem, których celem jest minimalizacja strat oraz wsparcie pozytywnego rozwoju. Istotnym aspektem jest jego funkcjonalność. Fakt, że portfel w danej chwili działa efektywnie nie oznacza, że będzie tak już zawsze. Warunki rynkowe nieustannie się zmieniają i wymagają reakcji, dlatego konieczne jest regularne monitorowanie rynku.

Jak rozpocząć zarządzanie portfelem