Kombinacje opcyjne

LYNX oferuje nie tylko handel pojedynczymi opcjami na akcje, indeksy czy kontrakty Futures, ale także umożliwia tworzenie wielostopniowych strategii opcyjnych. Kombinacje opcyjne pozwalają osiągnąć potencjalnie większe zyski przy zachowaniu odpowiednich współczynników ryzyka.

Uwaga
należy pamiętać

Kombinacje opcyjne zawsze składają się z więcej niż jednego kontraktu opcyjnego, zwanego również nogą (leg).

LYNX+

Wyszukiwanie produktu

Zaloguj się do platformy transakcyjnej LYNX+. Wyszukaj aktywa bazowe za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu, wprowadzając nazwę, ticker lub kod ISIN.

Po znalezieniu aktywa bazowego na stronie przeglądu aktywów, kliknij zakładkę Opcje, aby znaleźć opcje kupna (Call) i sprzedaży (Put) z poszczególnymi cenami wykonania.

Wybierz kombinację

Poniżej ciągu opcji kliknij przycisk Utwórz Option Combo. Obok każdej opcji znajduje się przycisk +Combo, który umożliwia dodanie każdej z nich do kombinacji opcji.

Utwórz zlecenie

Po dodaniu poszczególnych nóg do kombinacji opcji, poszczególne zlecenia są wyświetlane poniżej ciągu opcji. W tym miejscu można określić, czy są to zlecenia kupna czy sprzedaży.

Kliknięcie przycisku Utwórz zlecenie znajdującego się poniżej poszczególnych poleceń kombinacji opcji powoduje wyświetlenie po prawej stronie okna zlecenia, w którym należy ustawić jego parametry. Kliknij przycisk Dodaj zlecenie, aby wysłać zlecenie na odpowiednią giełdę.

TWS

Wyszukiwanie produktu

Wprowadź nazwę, ticker lub kod ISIN instrumentu bazowego w pustym wierszu w kolumnie Financial Instrument i potwierdź przyciskiem Enter. Następnie wybierz Combinations > Option Combinations.


Wybierz pomiędzy SMART Routing lub Routed. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Wybierz kombinację

W nowo wyświetlonym oknie można następnie przełączać się między wcześniej zdefiniowanymi strategiami (zakładka Strategy) lub dodać leg-by-leg do kombinacji opcji (zakładka Pair lub Leg-by-Leg).

Aby dodać poszczególne nogi dla wcześniej zdefiniowanej strategii, przejdź do zakładki Strategy i wybierz żądaną strategię w polu o tej samej nazwie. Następnie ustaw parametry kontraktu opcyjnego dla każdej nogi (leg).

Potwierdź wybór, klikając Add, a następnie OK.

Utwórz zlecenie

Możesz teraz złożyć zlecenie dla utworzonej strategii i wysłać je na odpowiednią giełdę.

Aplikacja LYNX Trading

Wyszukiwanie produktu

Przejdź do menu głównego i kliknij Trade. Z poniższych opcji wybierz Options. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć aktywa bazowe, a następnie wybierz Option Chain & Strategy Builder.

Wybierz kombinację

W łańcuchu opcji zaznacz poszczególne kontrakty opcyjne (nogi) swojej strategii. Po zaznaczeniu wszystkich odnóg kliknij przycisk Order.

Utwórz zlecenie

Ustaw parametry zlecenia w wyświetlanym oknie. Przesuń suwak w prawo, aby wyświetlić podgląd zlecenia.

Jeśli parametry zlecenia zostały poprawnie zdefiniowane, można przesłać zlecenie, przesuwając suwak Submit Order.

Najczęściej zadawane pytania

Można tworzyć strategie opcyjne dla akcji, indeksów i kontraktów futures. Możliwe jest tworzenie strategii składających się z maksymalnie 6 nóg. Należy jednak pamiętać, że nie można tworzyć tzw. strategii cross-asset dla opcji.

Tak, można zamknąć lub zrolować dowolną liczbę nóg. Pozwala to wyeliminować konieczność zamykania całej kombinacji opcyjnej.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rolowania opcji na każdej platformie transakcyjnej, kliknij tutaj.