Zmienność

Pojęcie zmienności jest powszechnie używane na giełdzie. W potocznym rozumieniu opisuje zakres wahań cen papierów wartościowych.

Zmienność ma duże znaczenie zwłaszcza przy handlu na opcjach. Zmienność oczekiwana (implikowana) oznacza spodziewane wahania podstawowej wartości opcji na rynku. Ma znaczący wpływ na cenę opcji. Zmienność historyczna opisuje zakres wahań podstawowej wartości w przeszłości. Wyjaśnimy ci, w jaki sposób wykorzystać te kluczowe dane w skutecznym handlu na opcjach i czemu warto poświęcić swoją uwagę.

Przewodnik po zmienności