Wypłata środków z rachunku

Aby wypłacić środki z rachunku brokerskiego na konto bankowe, należy utworzyć wniosek o wypłatę w Zarządzaniu Kontem. Poniżej znajduje się instrukcja, jak to zrobić.

Zaloguj się

  • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
  • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu u góry, wybierz Transfer & Pay, a następnie Transfer Funds.

Dokonaj wyboru sposobu wypłaty oraz konta bankowego

Aby wypłacić środki z rachunku, wybierz Make a Withdrawal.

Po wybraniu Make a Withdrawal będziesz musiał wybrać rachunek bankowy, na który chcesz wypłacić środki. Tutaj zobaczysz wcześniej zapisane rachunki bankowe. Możesz wybrać żądany rachunek bankowy, klikając ramkę.

W przypadku pierwszej wypłaty z nowego konta bankowego, należy wybrać Use a new Withdrawal Method.

Wprowadź dane bankowe

Po wybraniu wcześniej zapisanego konta bankowego wystarczy wpisać kwotę, którą chcesz wypłacić. Wybierz Withdrawal Amount.
Maksymalna kwota dostępna do wypłaty znajduje się obok pozycji Cash available for Withdrawal.

Jeśli zaznaczysz pole Make this a recurring transaction, Będziesz systematycznie wypłacać środki na wybrane konto bankowe przez określony czas, z wybraną częstotliwością.

Następnie, możesz kliknąć Create Withdrawal.

Jeśli chcesz skorzystać z nowego konta bankowego do wypłat, zapoznaj się z instrukcją w sekcji Najczęściej zadawane pytania

Potwierdź zlecenie wypłaty

Po wypełnieniu wniosku będziesz musiał potwierdzić zlecenie wypłaty przy użyciu danych logowania:

Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Następnie zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego za pomocą aplikacji mobilnej.

Potwierdź, klikając przycisk Continue.

Kwota zostanie zdeponowana na koncie bankowym w ciągu 1-3 dni roboczych.

Wniosek o wypłatę można znaleźć po kliknięciu w menu kolumny Transfer & Pay oraz wybraniu Transaction History.

Najczęściej zadawane pytania

Po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem oraz przejściu do sekcji wypłat (po wykonaniu kroków 1 i 2) wybierz opcję Use a new withdrawal method. Następnie wybierz walutę, którą chcesz wypłacić. Następnie należy wybrać Withdrawal Method odpowiednie dla tej waluty. Będzie to również zależeć od banku, z którego korzystasz, więc jeśli nie masz pewności, której metody wpłaty użyć, skontaktuj się z bankiem. W przypadku wpłat w EUR w większości przypadków będzie to SEPA.

Kliknij na Use this Method obok metody wypłaty, aby podać swoje dane bankowe.
Po kliknięciu przycisku Use this Method, konieczne będzie podanie danych bankowych:

Bank Country – Wybierz kraj, w którym znajduje się Twój bank.
International Bank Account Number (IBAN) – Wpisz numer IBAN swojego rachunku bankowego.

Po wpisaniu numeru IBAN, system poda Ci dane Twojego banku. Sprawdź, czy są one prawidłowe:

Bank Name- Nazwa banku
Bank Address- Adres banku
SWIFT/BIC Code
– kod SWIFT/BIC
Account Nickname – to krótka nazwa, którą chcesz nadać wybranemu rachunkowi bankowemu w Zarządzaniu Kontem.

Następnie kliknij przycisk Save Bank Information. W kolejnym oknie będziesz musiał potwierdzić zlecenie przy użyciu swoich danych logowania:

Wpisz swoją nazwę użytkownika- Username
Wpisz swoje hasło- Password.

Następnie zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego za pomocą aplikacji mobilnej.

W przypadku, gdy nowe konto bankowe nie jest tym samym kontem bankowym, który został użyty do wcześniejszej wpłaty, zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu, że konto bankowe jest zarejestrowany na Twoje nazwisko (na przykład poprzez dostarczenie wyciągu bankowego). Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami, jak przesłać ten dokument lub możesz przesłać go samodzielnie w Strefie Klienta na LYNX+.

Twoje konto bankowe jest teraz połączone. Na zakończenie zobaczysz podsumowanie podanych przez Ciebie szczegółowych informacji. Teraz możesz przelać środki z powrotem na swoje konto bankowe.

Wypłaty zostaną zaksięgowane w ciągu 1 do 3 dni roboczych.

Chcąc dokonać wypłaty w walucie innej niż poprzednio używana, należy wybrać opcję Use a new withdrawal method. W pierwszym kroku możesz wybrać żądaną walutę wypłaty.

Wniosek o wypłatę można znaleźć po kliknięciu w menu kolumny Transfer & Pay oraz wybraniu Transaction History.

Wypłaty są możliwe tylko na rachunek bankowy prowadzony na Twoje nazwisko.

Przelewy na rachunki firmowe z prywatnego rachunku papierów wartościowych również nie są dozwolone, nawet jeśli firma jest w pełni własnością użytkownika.

Tak, jest to możliwe. Podczas wypełniania danych bankowych można zaznaczyć pole wyboru Make this a recurring transaction.

Tutaj znajdziesz opcję systematycznego wypłacania środków na wybrane konto bankowe przez żądany okres i z wybraną częstotliwością.

Należy pamiętać, że wpłaty i wypłaty środków z i do krajów spoza obszaru UE/EOG nie są możliwe. Jeśli wpłata depozytu zostanie zainicjowana z konta bankowego znajdującego się poza tym regionem, nie będzie ona mogła zostać przetworzona i zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego została zainicjowana.

Podobnie wypłata środków na nowe konto bankowe znajdujące się poza UE/EOG nie jest możliwa. Dlatego zalecamy upewnienie się, że Twoje konta bankowe znajdują się w granicach obszaru UE/EOG, aby transakcje finansowe przebiegały bez przeszkód.

Uwaga: transakcje z kont bankowych znajdujących się w Szwajcarii są możliwe.