Style tradingu

W handlu na giełdzie występują różne style tradingu, które podzielić można przede wszystkim według kryterium czasowego.

Podczas wyboru strategii handlowych trader powinien wiedzieć czy jego osobisty styl najlepiej sprawdzi się w handlu krótkoterminowym, średnioterminowym czy długoterminowym. Najczęstsze style handlu to day trading, scalping, swing trading czy inwestowanie długoterminowe. Scalping i daytrading to krótkoterminowe style tradingu, w ramach których otwiera się pozycje w ciągu kilku sekund, minut albo godzin. Celem tzw. „scalpera” jest zarobienie na krótkotrwałych, niewielkich zmianach cenowych. Do tego niezbędny jest mu broker online z szybką i profesjonalną platformą handlową.

Na przykład podczas swing tradingu pozycje utrzymuje się nieco dłużej. Swing traderzy próbują odkryć krótkotrwałe trendy, które mogą trwać kilka dni czy tygodni, a następnie zarobić na handlu zgodnym z tymi trendami. Swingowe strategie handlowe korzystają przede wszystkim z analizy technicznej.

Długoterminowy handel to styl w którym akcje lub inne papiery wartościowe utrzymuje się w portfelu przez okres kilku miesięcy, czy nawet lat. Inwestor długoterminowy nie analizuje krótkotrwałych wahań cenowych, tylko stawia na długotrwałą akumulację kapitału. Przy podejmowaniu decyzji handlowych wykorzystuje głównie analizę fundamentalną.

Który styl tradingu jest najlepszy?

Każdy inwestor musi zdecydować sam, na który styl handlu czy strategię postawić. Nie bez znaczenia jest czas, który dany inwestor chciałby przeznaczyć na aktywne inwestowanie oraz horyzont inwestycyjny jego transakcji.

Na przykład jeśli chciałbyś się nauczyć day tradingu czy nawet scalpingu, musisz poświęcić na to nawet kilka godzin dziennie. Te style handlu są bardzo intensywne, ponieważ daytraderzy każdego dnia dokonują wielu transakcji. Pozycje utrzymywane są niekiedy zaledwie kilka sekund czy minuty. Dlatego też te krótkoterminowe style tradingu nie są wskazane dla wszystkich produktów.

Na przykład ze względu na fakt, że ETF czy opcje wymagają dłuższego horyzontu inwestycyjnego i nie służą do szybkiego osiągania zysków. Przy wyborze stylu handlu ważny jest też odpowiedni wybór klasy aktywów. Handel na forex jest szczególnie popularny wśród scalperów, ponieważ dzięki efektowi dźwigni mogą osiągać duże zyski (lub ponosić duże straty) przy niewielkich zmianach kursów wymiany i przy ekstremalnie krótkim czasie utrzymywania pozycji. Futures albo akcje z wysoką zmiennością również mogą być dla day traderów interesujące.

Wszystko o stylach i rodzajach traderów