Kupuj & sprzedawaj
akcje ułamkowe

Akcje ułamkowe to łatwa dywersyfikacja portfela i większa dostępność popularnych walorów. Wykorzystaj możliwości, jakie oferuje handel akcjami ułamkowymi i ETF na rynkach amerykańskich, kanadyjskich i europejskich.

Akcje ułamkowe umożliwiają zakup cząstki akcji wybranej spółki. Zamiast inwestować dużą sumę kapitału w jedną spółkę, za tą samą kwotę możesz kupić wiele akcji różnych spółek. 

Otwórz rachunek i handluj akcjami ułamkowmi
Investor obchodující zlomkové akcie prostřednictvím online brokera LYNX

Handel akcjami ułamkowymi

Jak kupić akcje ułamkowe?

Poprzez LYNX, akcje ułamkowe możesz kupić na dwa sposoby. Określ, jaki ułamek akcji chcesz kupić (np. 0,2 akcji) lub jaką kwotę chcesz przeznaczyć na inwestycję w akcje danej spółki.

Wybierz dowolne, kwalifikujące się akcje amerykańskie, kanadyjskie lub europejskie (lub ETF) i zdecyduj, jaką kwotę chcesz zainwestować. Jeśli określona przez Ciebie kwota nie przełoży się na pełną liczbę akcji, broker kupi (lub sprzeda) cząstkę akcji. To możliwe, ponieważ broker nabywa pełne udziały, które są następnie proporcjonalnie przydzielane klientom. W przypadku wypłaty dywidendy, posiadacze akcji ułamkowuch otrzymują tylko odpowiednią jej część (proporcjonalnie do swojej inwestycji). Ponieważ broker zobowiązuje się odkupić akcje ułamkowe od inwestora, swoje akcje ułamkowe możesz sprzedać w każdym momencie.

Korzyści handlu akcjami ułamkowymi

  • Zakup drogich akcji: akcje ułamkowe umożliwiają dostęp do spółek o nawet bardzo wysokiej wartości rynkowej.
  • Inwestowanie dowolnych kwot: to Ty określasz, ile chcesz inwestować, bez względu na faktyczną cenę akcji na giełdzie.
  • Dywersyfikacja portfela: dzięki akcjom ułamkowym, kwotę Twojej inwestycji możesz przeznaczyć na zakup wielu różnych spółek.
  • Maksymalizacja zysków: inwestujesz niewielkie kwoty gotówki na swoim rachunku i zarabiasz dodatkowe środki
Powiadomienie o ryzyku w handlu akcjami ułamkowymi

W przypadku handlu akcjami ułamkowymi za pośrednictwem LYNX, stroną transakcji jest Interactive Brokers, który obsługuje zakup i sprzedaż akcji ułamkowych. Więcej informacji na temat ryzyka związanego z akcjami ułamkowymi znajduje się w dokumentach: Fractional share trading disclosure (w j.angielskim).Akcje ułamkowe w praktyce

Zakup akcji ułamkowych: przykłady

Zbyt drogie akcje? To juz nie problem! Kupując akcje ułamkowe, możesz inwestować w akcje niezależnie od ich ceny.

Za pośrednictwem LYNX możesz kupować akcje ułamkowe spółek amerykańskich, europejskich, kanadyjskich i ETF. Poniżej zobaczysz praktyczne przykłady transakcji z udziałem akcji ułamkowych.

Przykład 1: zlecenie na określona kwotę inwestycji

Akcje USA

Posiadasz na rachunku kwotę w wysokości 4000 USD i chcesz kupić cztery różne akcje amerykańskich spółek, w równych częściach po 1000 USD. Jeśli kwota 1000 USD podzielona przez cenę akcji spółki nie przekłada się na całkowitą liczbę akcji, na Twój rachunek zostanie przypisana odpowiednia “cząstka” (ułamek) akcji.

Akcje USAKwota inwestycjiCena akcji* Ilość akcji
Netflix 1000 USD 394,40 USD 2,5355
Tesla 1000 USD 265,28 USD 3,7696
Seaboard 1000 USD 3 840,00 USD 0,2604
Booking Holdings Inc. 1000 USD 3 158,33 USD0,3166

* Cena zamknięcia na dzień 26.10.2022. Wybór papierów wartościowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, zachęty ani rekomendacji do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Akcje europejskie

Posiadasz na rachunku kwotę w wysokości 5000 EUR i chcesz kupić cztery różne akcje europejskich spółek w równych częściach po 1250 EUR. Jeśli kwota 1250 EUR podzielona przez cenę akcji spółki nie przekłada się na całkowitą liczbę akcji, na Twój rachunek zostanie przypisana odpowiednia “cząstka” (ułamek) akcji.

Akcje europejskieKwota inwestycjiCena akcji* Ilość akcji
LVMH 1250 EUR 742,50 EUR 1,6835
Lotus Bakeries 1250 EUR 7 390,00 EUR 0,1691
Hermes 1250 EUR 1 874,40 EUR 0,6669
Adidas 1250 EUR 169,60 EUR 7,3703

* Cena zamknięcia na dzień 26.10.2022. Wybór papierów wartościowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, zachęty ani rekomendacji do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Przykład 2: zlecenie na określoną liczbę akcji

Akcje USA

Chcesz dodać do swojego portfela akcje czterech amerykańskich spółek, których łączna cena przekracza Twój budżet. Dzięki możliwości zakupu akcji ułamkowych, możesz zdecydować się na zakup tylko 0.5 akcji każdej ze spółek i tym samym zmniejszyć kwotę całej inwestycji o połowę.

Akcje USAIlość akcjiCena akcji* Inwestycja
Microsoft 0,5329,06 USD 164,53 USD
Apple 0,5177,97 USD 88,99 USD
Walmart 0,5163,42 USD 81,71 USD
Boeing 0,5205,12 USD 102,56 USD

* Cena zamknięcia 26.10.2022. Wybór papierów wartościowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, zachęty ani rekomendacji do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Akcje europejskie

Chcesz umieścić w swoim portfelu akcje kilku europejskich spółek, których łączna cena jest dla Ciebie zbyt wysoka. Dzięki możliwości zakupu akcji ułamkowych, możesz zdecydować się na zakup tylko cząstki akcji (np. 0.75 ) każdej ze spółek i tym samym obniżyć kwotę całej inwestycji.

Akcje europejskie Ilość akcjiCena akcji* Inwestycja*
LVMH 0,75742,50 EUR 556,88 EUR
ASML 0,75557,50 EUR 418,13 EUR
Kering 0,75459,45 EUR344,59 EUR
SAP 0,75126,68 EUR95,01 EUR

* Cena zamknięcia 26.10.2022. Wybór papierów wartościowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, zachęty ani rekomendacji do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.


Zalety & wady handlu akcjami ułamkowymi

Zalety akcji ułamkowych

Zdarza się, że akcje spółek notowanych na giełdzie osiągają bardzo wysokie ceny. Dzięki akcjom ułamkowym nie musisz rezygnować z ich zakupu. To Ty decydujesz o kwocie inwestycji w wybraną spółkę, niezależnie od jej faktycznej ceny rynkowej.

Akcje ułamkowe dają możliwość inwestycji w interesujące spółki nawet niewielkich kwot. Już nawet z niewielkim kapitałem możesz od razu wejść na rynek i potencjalnie wcześniej zacząć czerpać korzyści z inwestycji.

Akcje ułamkowe ułatwiają dywersyfikację portfela. Dzięki nim, kwotę inwestycji możesz rozłożyć na kilka spółek z różnych branż, tworząc bardziej zdywersyfikowany portfel.

DCA (z ang. dollar-cost-averaging) to strategia inwestycyjna, dzięki której stopniowo zwiększasz swoją pozycję na wybranej spółce poprzez regularne inwestowanie stałych kwot. Ponieważ ceny akcji są wyrażone do drugiego miejsca po przecinku, rzadko zdarza się, aby całkowite kwoty inwestycji pokrywały idealnie równe ilości akcji. Dzięki akcjom ułamkowym, przeznaczoną kwotę możesz zainwestować do ostatniego centa, co pomaga zmaksymalizować strategię DCA.

Wady akcji ułamkowych

Niestety, nie wszystkie akcje spółek da się zakupic jako akcje ułamkowe. Oferta akcji ułamkowych może nie być tak szeroka, jak w przypadku zakupu całych akcji.

Obrót akcjami ułamkowymi podlega ryzyku płynności. Akcje ułamkowe mogą nie być przedmiotem obrotu tak często lub tak szybko, jak standardowe akcje. Broker czeka, aż zgromadzi wystarczającą liczbę zleceń na akcje częściowe, aby zakupić całe akcje, co może wpłynąć na szybkość realizacji zleceń.

Inwestorzy nie mają prawa głosu w odniesieniu do akcji ułamkowych znajdujących się na ich koncie.

Transfer akcji ułamkowych nie jest dozwolony.


Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega handel akcjami ułamkowymi?

Dzięki akcjom ułamkowym (z ang. fractional shares) możesz inwestować w spółki, których cena osiąga wysoki poziom. Akcje ułamkowe umożliwiają również dywersyfikację portfela, pozwalając rozdzielić kwotę inwestycji na akcje wielu różnych spółek.

W handlu akcjami ułamkowymi możesz kupić cząstkę akcji za określoną kwotę gotówki. Jeśli chcesz zainwestować 500 USD, ale jedna akcja, którą chcesz kupić kosztuje 1000 USD, otrzymasz 0.5 akcji. Możesz także z góry określić ułamek akcji, który chcesz kupić, np. 0.25.

Jak aktywować możliwość zakupu akcji ułamkowych?

Możliwość handlu akcjami ułamkowymi jest automatycznie aktywowana na Twoim rachunku inwestycyjnym.

Które spółki dają możliwość zakupu akcji ułamkowych?

Poprzez LYNX możesz nabyć akcje ułamkowe kwalifikujących się spółek amerykańskich, kanadyjskich i europejskich oraz funduszach ETF (o ile są dostępne w ofercie).

Czy mogę kupić akcje ułamkowe poprzez LYNX+ lub API?

Handel akcjami ułamkowymi jest obsługiwany obecnie przez protokół FIX/CTCI i NIE jest możliwy poprzez LYNX+ oraz API.
Aby handlować akcjami ułamkowymi, musisz posiadać zainstalowaną platformę TWS w wersji 979 (lub nowszej).

Jakie opłaty obowiązują w handlu akcjami ułamkowymi?

W przypadku obrotu akcjami ułamkowymi obowiązują takie same prowizje, jak w przypadku zwykłego obrotu akcjami.

Wszystkie opłaty za obrót akcjami możes znaleźć na stronie Opłaty i Prowizje.

Jaki typ zleceń mogę stosować w handlu akcjami ułamkowymi?

Limit, Limit if Touched, Market, Market if Touched, Stop, Stop Limit, Trailing Stop, Trailing Stop Limit, Trailing Limit if Touched oraz Trailing Market if Touched. Dla akcji ułamkowych użycie zleceń typu “na otwarcie” oraz “na zamknięcie” nie jest możliwe.

Czy otrzymam dywidendę od posiadanych akcji ułamkowych?

Pozycje w akcjach ułamkowych są uprawnione do dywidendy propocjonalnie do posiadanej części akcji. Formuła obliczenia należnej kwoty dywidendy to liczba akcji pomnożona przez kwotę dywidendy (np. 0,85 akcji x 0,75 USD = 0,6375 USD).

Więcej Mniej