Pink Sheet to system notowań akcji na rynku pozagiełdowym (OTC). Na takim rynku obrót papierów wartościowych odbywa się poprzez sieć elektroniczną pomiędzy brokerami.
 
W artykule wyjaśnimy, czym jest Pink Sheet i jakiego typu akcje są przedmiotem obrotu na tym rynku. Omawiamy także główne zalety oraz ryzyka inwestowania na Pink Sheet. Jeśli szukasz brokera do handlu akcjami groszowymi, kliknij tutaj.

Czym jest Pink Sheet?

Terminem ten odnosi się do systemu wyceny akcji znajdujących się w obrocie pozagiełdowym. Dzięki Pink Sheet inwestorzy mogą uzyskać ważne informacje na temat akcji notowanych na rynku OTC.

Nazwa pochodzi od koloru arkuszy papieru, na których w latach sprzed ery komputerów wpisywane były notowania spółek. Obecnie handel odbywa się jedynie w sposób elektroniczny. Proces kupna i sprzedaży akcji notowanych na Pink Sheet za pośrednictwem brokera jest podobny do tego na głównych giełdach. Jednak w przypadku rynku Pink Sheet możesz się spodziewać niższej płynności.

Czym charakteryzuje się Pink Sheet?

Na Pink Sheet notowane są tzw. akcje groszowe (z ang. penny stocks), które mają bardzo niską kapitalizację rynkową oraz cenę (zwykle poniżej 5 USD). Akcje te są często niestabilne i ryzykowne. Spółki z Pink Sheet mogą również nie spełniać tych samych rygorystycznych kryteriów, co spółki notowane na głównych parkietach. Również z tego powodu są one często określane jako bardziej ryzykowne.

Zalety i ryzyka

Wśród zalet Pink Sheet wymienia się dostęp do szerszej gamy instrumentów finansowych. Spółki, które nie mogą (lub nie chcą) być notowany na głównej giełdzie, mogą udostępnić swoje akcje właśnie poprzez Pink Sheet.

Do wad Pink Sheet należą niewątpliwie brak wglądu w operacje i księgowość spółki jak i niski wolumen obrotu. Dalej możemy wymienić: wysokie opłaty transakcyjne, zmienność oraz zwiększone ryzyko, które może prowadzić do sporych strat.

Dlaczego spółki oferują swoje akcje na OTC?

W obrocie na rynkach pozagiełdowych znajduje się ponad 10 000 akcji. Spółki notują swoje akcje na tego typu rynkach z kilku różnych powodów.

Przykładami dużych spółek notowanych za pośrednictwem Pink Sheet są Nestlé (OTC:NSRGY) i Nissan Motor Company (OTC:NSANY). Zdarza się również, że spółki są handlowane na Pink Sheet po wycofaniu z obrotu na głównej giełdzie.

Wiele spółek groszowych decyduje się na Pink Sheet ze względu na brak standardów finansowych lub wymogów sprawozdawczych. Warto pamiętać, że wśród takich spółek mogą znaleźć się tzw. spółki fasadowe. Takie spółki nie prowadzą wyraźnej działalności ani nie mają jasno określonych celów.

Różnica między Pink Sheet a penny stocks

Terminy: Pink Sheet oraz penny stocks do pewnego stopnia się pokrywają i bywają używane zamiennie w języku potocznym. Wiele akcji groszowych jest notowanych na Pink Sheet, chociaż system notuje również akcje o wyższych cenach.

Możn przyjąć, że termin Pink Sheet odnosi się do sposobu obrotu akcjami (obrót pozagiełdowy). Termin penny stocks nawiązuje natomiast do ceny akcji konkretnej spółki (poniżej 5 USD lub 1 USD za akcję).

Podział rynków OTC

Pink Sheet to system notowań akcji w obrocie pozagiełdowym. Zasadniczo termin ten ma znaczenie techniczne. Wszystkie akcje notowane na Pink Sheet są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, ale nie wszystkie akcje w obrocie pozagiełdowym są oferowane przez OTC Markets Group. OTC Markets Group to amerykański rynek finansowy, który dostarcza informacji o cenach i płynności pozagiełdowych papierów wartościowych. 

Spółki, które przestrzegają określonego zestawu standardów regulacyjnych, są notowane w systemie OTCBB (Over the Counter Bulletin Board). Spółki, które przestrzegają nieco bardziej rygorystycznego zestawu standardów, mogą być notowane za pośrednictwem systemu OTCQ.

Czy istnieją wartościowe spółki Pink Sheet?

Tak. Niektóre spółki notowane na Pink Sheet nie są po prostu wystarczająco duże lub notowanie ich na Nasdaq lub NYSE jest niepraktyczne. Jednak z wyjątkiem dużych spółek zagranicznych, dla których istotne informacje są dostępne gdzie indziej, należy wykazać się należytą ostrożnością wobec braku standardów raportowania finansowego dla rynku Pink Sheet.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

LYNX: Pink Sheets: betekenis en voorbeelden. (11. 5. 2023); https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/penny-stock/pink-sheets/

LYNX: partner Interactive Brokers w Polsce

Jesteś zainteresowany rachunkiem inwestycyjnym w Interactive Brokers? Połącz korzyści płynące z handlu w IB i rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem LYNX. Porównaj nasze usługi i skorzystaj ze wsparcia w języku polskim. Dowiedz się więcej na: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart