Ewa Wasiak

Profil Ewa Wasiak
Od 2013 roku zajmuje się rynkami kapitałowymi, interesuje się głównie inwestycjami w akcje, fundusze inwestycyjne ETF. Przygotowuje webinaria LYNX w zakresie platform inwestycyjnych TWS i LYNX Basic, w tym ich zaawansowanych funkcji. W LYNX działa jako Operation Manager rynku polskiego.
Napisane przez Ewa Wasiak