Dokumenty

Ogólne Warunki Handlowe i inne umowy

Dokumenty, które otrzymasz, zakładając rachunek inwestycyjny za pośrednictwem brokera LYNX, zawierają odwołania do warunków handlowych i innych umów. Na tej stronie znajdziesz wszystkie dokumenty istotne z punktu widzenia relacji biznesowej z firmą LYNX. Nasze regulaminy i umowy możesz pobrać w formacie PDF i zapisać je na swoim komputerze. Zalecamy uważną lekturę wszystkich niezbędnych dokumentów oraz ich zapisanie.

DokumentyPolskiAngielski
Memorandum informacyjne w sprawie stosowania środków przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z prania pieniędzy i finansowania terroryzmuPobierz PDFPobierz PDF
Regulamin korzystania z rachunku papierów wartościowych / Asset account: Rules for usingPobierz PDF
Trading in CFDs - restrictionsPobierz PDF
Dokumenty zawierające kluczowe informacje (PRIIPs i KIDs) / Key Information Documents (PRIIPs & KIDs)Pobierz PDF
ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investorsPobierz PDF
FormularzePolskiAngielski
W-8BENPobierz PDF
W-8BEN-EPobierz PDF
W-8IMYPobierz PDF
W-9Pobierz PDF
Podstawowe dokumentyPolskiAngielski
Oświadczenie o ochronie danych
osobowych
Pobierz PDF
Warunki użytkowania TeamViewerPobierz PDF
Podsumowanie zasad rozpatrywania skargPobierz PDF
Summary LYNX Conflict of Interest Policy / Podsumowanie zasad LYNX dotyczących konfliktu interesówPobierz PDF
Ochrona funduszy i papierów wartościowych klientów/ Protection of clients' funds and securitiesPobierz PDFPobierz PDF
Miejsca realizacji zleceń / Places of execution of ordersPobierz PDFPobierz PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2019Pobierz PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2020Pobierz PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2021Pobierz PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2022Pobierz PDF
Whistleblowing PolicyPobierz PDF
DokumentyPolskiAngielski
Charakterystyka produktu – AkcjeAkcje
Charakterystyka produktu – FuturesFutures
Charakterystyka produktu – ETFETF
Charakterystyka produktu – CFDCFD
Charakterystyka produktu – OpcjeOpcje